Галина Кошельок Галина Кошелёк Galina Koshelek
Галина Кошельок Галина Кошелёк Galina Koshelek
ОНЭУ кафедра экономики предприятия и организации предпринимательской деятельности
Підтверджена електронна адреса в oneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
АУТСОРСИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ГВ Кошельок, ДО Белік
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ, 100, 2012
1142012
Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення (на прикладі ТОВ «МАСТЕР-АВІА»)
НО Павлова
802020
Фактори формування прибутку підприємства
ОГ Янковий, ГВ Кошельок
Одеський державний економічний університет, 2011
272011
Факторний аналіз рентабельності власного капіталу підприємства
ГВ Кошельок, ВС Малишко
Економіка і суспільство, 361-368, 2016
202016
Діагностика фінансово-економічної стійкості підприємства:[монографія]
ЛА Костирко
Х.: Фактор 336, 5, 2008
202008
ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ПРИБУТКУ М'ЯСОПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Я Кошельок
ВІСНИК ЖДТУ 2 (№ 3 (53)), 296, 2010
122010
Оцінка якості управління грошовими потоками на підприємстві
ГВ Кошельок
Вісник соціально-економічних досліджень, 108-115, 2013
112013
Діагностика фінансово-економічної стійкості підприємства на основі грошових потоків
O Yankovyi, G Koshelek
Вісник соціально-економічних досліджень, 69-78, 2017
102017
Класифікація грошових потоків підприємства у сучасних умовах
ГВ Кошельок
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 32-40, 2013
92013
Об'єднана таксономія підприємств кондитерської галузі за рівнем конкурентоспроможності/
Ч Кошельок, Янковий
Матер. симпозіуму з нагоди 65-річчя Харків. інст. фінан-сів УДУФМТ., 131 – 138., 2008
9*2008
Прогнозування фінансового циклу підприємства/Кошельок ГВ
ГВ Кошельок
European journal of economics and management 3 (6), 92-98, 2017
82017
Сучасний стан і перспективи розвитку оптової торгівлі в Україні
ГВ Кошельок
Інтелект XXI, 80-85, 2018
72018
Дослідження чутливості прибутку підприємства за допомогою гранично-го аналізу
К Кошельок, Янковий
Південноукраїнський правничий часопис., 253 – 255., 2009
7*2009
Управління дебіторською заборгованістю
GV Koshelek
Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право …, 2015
62015
Контролінг грошових потоків підприємства/Кошельок ГВ
ГВ Кошельок
Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: матеріали п …, 0
6
Внутрішні фактори та резерви росту інвестиційної привабливості промислових підприємств
ГВ Кошельок
автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук/ГВ Кошельок …, 0
5
Факторний аналіз ефективності використання оборотних коштів підприємства
ГВ Кошельок, ВС Малишко, ІП Малікова
Проблеми системного підходу в економіці, 67-72, 2018
42018
Прогнозування грошових потоків підприємства на основі принципу балансу змінних
ОГ Янковий, ГВ Кошельок
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка» 1 (49), 309-315, 2017
42017
Основні концепції грошових потоків підприємства
ОГ Янковий, ГВ Кошельок
Вісник соціально-економічних досліджень, 146-153, 2016
42016
Фінансовий аналіз
ЯП Квач, ГВ Кошельок, ОМ Терещенко, ГВ Юр’єва
Модульний курс. Навч. посібн./під ред. ОС Редькіна–Одеса: ТОВ «Елтон 470, 2010
42010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20