Галина Кошельок Галина Кошелёк Galina Koshelek
Галина Кошельок Галина Кошелёк Galina Koshelek
ОНЭУ кафедра экономики предприятия и организации предпринимательской деятельности
Підтверджена електронна адреса в oneu.edu.ua
НазваПосиланняРік
АУТСОРСИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ГВ Кошельок, ДО Белік
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ, 100, 2012
1022012
Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення: монографія
ОГ Янковий
Одеса: Атлант 470, 2013
662013
Фактори формування прибутку підприємства
ОГ Янковий, ГВ Кошельок
Одеський державний економічний університет, 2011
242011
Факторний аналіз рентабельності власного капіталу підприємства
ГВ Кошельок, ВС Малишко, ГВ Кошелёк
Мукачівський державний університет (сайт видання: www. economy and society), 2016
182016
Діагностика фінансово-економічної стійкості підприємства:[монографія]
ЛА Костирко
Х.: Фактор 336, 5, 2008
152008
ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ПРИБУТКУ М'ЯСОПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Я Кошельок
ВІСНИК ЖДТУ 2 (№ 3 (53)), 296, 2010
11*2010
Діагностика фінансово-економічної стійкості підприємства на основі грошових потоків
ОГ Янковий, ГВ Кошельок, АГ Янковой, ГВ Кошелёк
92017
Класифікація грошових потоків підприємства у сучасних умовах
ГВ Кошельок
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 32-40, 2013
92013
Оцінка якості управління грошовими потоками на підприємстві
ГВ Кошельок
Вісник соціально-економічних досліджень, 108-115, 2013
82013
Об'єднана таксономія підприємств кондитерської галузі за рівнем конкурентоспроможності/
Ч Кошельок, Янковий
Матер. симпозіуму з нагоди 65-річчя Харків. інст. фінан-сів УДУФМТ., 131 – 138., 2008
8*2008
Прогнозування фінансового циклу підприємства/Кошельок ГВ
ГВ Кошельок
European journal of economics and management 3 (6), 92-98, 2017
72017
Сучасний стан і перспективи розвитку оптової торгівлі в Україні
ГВ Кошельок
Інтелект XXI, 80-85, 2018
62018
Дослідження чутливості прибутку підприємства за допомогою гранично-го аналізу
К Кошельок, Янковий
Південноукраїнський правничий часопис., 253 – 255., 2009
6*2009
Контролінг грошових потоків підприємства/Кошельок ГВ
ГВ Кошельок
Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: матеріали п …, 0
6
Управління дебіторською заборгованістю
GV Koshelek
Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право …, 2015
52015
Внутрішні фактори та резерви росту інвестиційної привабливості промислових підприємств
ГВ Кошельок
автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук/ГВ Кошельок …, 0
5
Прогнозування грошових потоків підприємства на основі принципу балансу змінних
ОГ Янковий, ГВ Кошельок, АГ Янковой, ГВ Кошелёк
Ужгородський національний університет, 2017
42017
Фінансовий аналіз
ЯП Квач, ГВ Кошельок, ОМ Терещенко, ГВ Юр’єва
Модульний курс. Навч. посібн./під ред. ОС Редькіна–Одеса: ТОВ «Елтон 470, 2010
42010
Основні методи оцінки конкурентоспроможності підприємства
ГВ Кошельок, ВС Малишко
Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: Матеріали …, 0
4
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Г Кошельок
Відповідальний за випуск, 217, 2017
32017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20