Valentyna Zasadko (Валентина Засадко)
Valentyna Zasadko (Валентина Засадко)
School of Public Management at Ukrainian Catholic University
Підтверджена електронна адреса в ucu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Транскордонне співробітництво України в контексті євроінтеграції : монографія
В Засадко, Н Мікула
НІСД, 2014
32*2014
Транскордонне співробітництво України: тенденції, проблеми та перспективи розвитку
ВВ Засадко
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Nvamu/Ekon/2009_7 …, 2009
272009
Удосконалення механізмів державного управління міжнародним співробітництвом регіонів у інвестиційній сфері/Бабець ІГ
ІГ Бабець
Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных …, 2010
122010
Забезпечення сталого розвитку міст як складова соціально-економічної модернізації регіонів України. Аналітична записка
ОА Баталов, ВВ Засадко
Режим доступу: www. niss. gov. ua/articles/1611.–Назва з екрана.–Перевірено 1, 2015
72015
Потенціал конкурентоспроможності західних регіонів України та проблеми його реалізації у посткризовий період: аналітична доповідь
ВІ Волошин, ТГ Васильців, АІ Мокій
Режим доступу: http://www. niss. lviv. ua, 2011
72011
Страхова медицина в Україні: актуальність і готовність до неї населення
Н Миколайчук, В Засадко, М Тищенко
Финансовые услуги, 15-18, 2011
62011
Розвиток транскордонного співробітництва України в контексті європейської політики сусідства/ВВ За‑садко
В Засадко
Стратегічні пріоритети: науково‑аналітичний щоквартальний збірник/Нац. ін‑т …, 2010
62010
Проблеми ратифікації договору про українсько–білоруський кордон: перешкоди на шляху до євроінтеграції
ВВ Засадко
Стратегічні пріоритети 10 (1), 2009
62009
Структурна економічна інтеграція прикордонних регіонів України, Білорусі та Польщі в процесі розширення ЄС
В Засадко
Тернопіль: Тернопільський національний економічний університет, 2010
52010
Активізація в Україні транскордонного співробітництва в контексті європейської політики сусідства-Valentyna Zasadko
В Засадко
Enhancement of transborder cooperation in Ukraine with ENP, 2008
52008
Чинники розвитку транскордонного співробітництва регіону [Електронний ресурс]: Регіональний філіал НІСД у м
В Засадко
Львові.– Режим доступу: http://old. niss. gov. ua/Monitor/November09/12. htm …, 0
4
Використання механізмів міжмуніципального співробітництва в процесі зміцнення економічної безпеки прикордонних міст
ВВ Засадко
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 108-116, 2014
32014
Щодо мінімізації негативних наслідків трудової міграції в Карпатському Єврорегіоні
В Засадко
Аналітична записка/Валентина Засадко [Електронний ресурс].–Режим доступу …, 2013
32013
Перспективи транскордонної співпраці України в енергетичній сфері в контексті Європейської політики сусідства
ВВ Засадко
Збірник наукових праць ЛНТУ, 23, 2009
32009
Проблеми дорожньо-транспортної інфраструктури та їхній вплив на гарантування економічної безпеки міст України
ВВ Засадко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2015
22015
Обеспечение экономической безопасности в контексте противостояния влиянию теневой экономики
ЗБ Живко, ВВ Засадко
Государственное управление. Электронный вестник МГУ им. Ломоносова, 56-67, 2013
22013
Механізми розвитку сільських територій в умовах урбанізації та міграції з села у місто
ВВ Засадко
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 266-271, 2013
22013
Обеспечение экономической безопасности бизнеса в контексте противостояния влиянию теневой экономики
ЗБ Живко, ВВ Засадко
Государственное управление. Электронный вестник, 2013
22013
Challengers for health care sector reform at the local level in Ukraine
MPT Mykolaychuk, M. M., V. V. Zasadko
Науковий вісник НЛТУ України, 373-384, 2012
2*2012
Реформування системи охорони здоров’я: чи готове населення до змін
В Засадко
Україна бізнес-Ревю, 3, 2011
22011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20