Anatolij Podgornyj ; Подгорный Анатолий Захарович
Anatolij Podgornyj ; Подгорный Анатолий Захарович
Odessa National Economic University ; Одесский национальный экономический университет
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Статистические методы–инструмент изучения социально-экономических процессов
АЗ Подгорный, ТВ Погорелова, ОГ Мылашко, ЕД Семенова, ...
Бахма, 2013
702013
Методологія статистичного забезпечення розвитку регіону: монографія/[АЗ Підгорний, КВ Вітковська, ОГ Милашко, ТВ Погорєлова, ТС Корольова та ін.]
ТС Корольова
Одеса: АТЛАНТ 303, 213, 2012
602012
Статистика ринків: навчальний посібник
АЗ Підгорний
Одеса: Атлант, 2014
592014
Теорія статистики: навчальний посібник
АЗ Підгорний
АЗ Підгорний–Одеса: ОДЕУ, 140, 2001
512001
Статистика: навчальний посібник/АЗ Підгорний, ІГ Готліб, КВ Вітковська [та інші]/за ред. АЗ Підгорного
АЗ Підгорний
Одеса, 2013
502013
Міжнародна статистика
АЗ Підгорний, ОГ Милашко
Одеський національний економічний університет, 2012
392012
Система національних рахунків
АЗ Підгорний, ОГ Милашко
Одеський державний економічний університет, 2009
382009
Демографічна статистика: навчальний посібник
АЗ Підгорний
Одеса: ОДЕУ, 166 с, 2010
372010
Статистичне оцінювання та моделювання демографічних процесів на регіональному рівні
АЗ Підгорний, КВ Вітковська
Методологія статистичного забезпечення розвитку регіону, 6-42, 2012
28*2012
Статистика туризму: навчальний посібник
АЗ Підгорний, ОГ Милашко, АЗ Подгорный, ОГ Мылашко
Одеський національний економічний університет, 2014
262014
Деякі методологічні питання фінансування вищої освіти в Україні
АЗ Підгорний, ТС Корольова
Вісник соціально-економічних досліджень, 54-57, 2002
26*2002
Удосконалення методології статистичного оцінювання розвитку регіону
АЗ Підгорний, ОВ Самотоєнкова, КД Семенова, ОГ Милашко, ...
Одеський національний економічний університет, 2014
252014
Деякі методологічні аспекти оцінки життєвого потенціалу населення на регіональному рівні
АЗ Підгорний, КВ Вітковська
Вісник соціально-економічних досліджень, 308-314, 2008
24*2008
Моніторинг диференціації доходів населення на регіональному рівні
АЗ Підгорний, КВ Вітковська
Формування ринкових відносин в Україні, 62-65, 2013
22*2013
Методика розрахунку індексів економічного розвитку регіонів
АЗ Підгорний, ТВ Уманець
Вісник соцільно-економічних досліджень, 17 с, 2005
212005
Статистика
АЗ Подгорный, ОГ Мылашко, СМ Киршо, НМ Шилофост
Одесса : Атлант, 2012
202012
Статистика ринку товарів і послуг: навчальний посібник
АЗ Підгорний, ОВ Самотоєнкова
ОДЕУ, 2008
182008
Ефективність використання наукового потенціалу вищого навчального закладу
АЗ Підгорний, ТС Корольова
Вісник соціально-економічних досліджень, 93-96, 2007
16*2007
Щодо питання про побудову таблиць смертності за причинами для окремих регіонів України
АЗ Підгорний, КВ Вітковська
Вісник соціально-економічних досліджень, 51-57, 2007
16*2007
Комплексное прогнозирование показателей естественного движения населения
АЗ Подгорный, АГ Янковой
Демографічні дослідження, 1993
141993
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20