Вікторія Погрібна
Вікторія Погрібна
НЮУ імені Ярослава Мудрого, кафедра соціології та політології
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
Соціологія професіоналізму: монографія
ВЛ Погрібна
К.: Алерта: КНТ: ЦУЛ, 2008
812008
Соціологія професіоналізму як галузь соціології: онтологічні, епістемологічні, практичні аспекти (на прикладі діяльності органів внутрішніх справ України)
ВЛ Погрібна
ВЛ Погрібна–Харківський національний університет внутрішніх справ.–2009.–421с, 2009
92009
Соціальне хабарництво-злочин чи об’єктивна реальність буття?
ВЛ Погрібна
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2015
42015
Політична етика в епоху соціокультурного розмаїття: проблеми толерантності та плюралізму
ВЛ Погрібна
Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства …, 2014
42014
Професійна мотивація юриста: теоретичні та емпіричні виміри
ВЛ Погрібна
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер …, 2013
42013
Криза ідентичності і глобалізація суспільства: питання чи відповіді?
ВЛ Погрібна
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер …, 2014
32014
Інституціоналізація професійної діяльності як основа формування професіоналізму
ВЛ Погрібна
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2016
12016
Волонтерський рух як ознака змін у ментальності українців
ВЛ Погрібна
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2016
12016
Соціально-психологічні детермінанти формування траєкторій професійного розвитку особистості
ВЛ Погрібна, ІМ Мельник
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2015
12015
Соціолого-правовий аналіз співвідношення цілей і засобів у правозастосовній діяльності
ВЛ Погрібна
видавництво" Право", 2012
12012
Організація професійної діяльності в період становлення інноваційного суспільства
ВЛ Погрібна
Актуальні питання інноваційного розвитку, 79-84, 2011
12011
Сучасний стан і проблеми розвитку соціології як передумова створення її нових галузевих напрямів
В Погрібна
Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 163-174, 2010
12010
Соціокультурний контекст акмеологічного аналізу феномену професіоналізму
ВЛ Погрібна
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2010
12010
Епістемологічний зв’язок категорій «професійна діяльність» і «професіоналізм» в соціології професіоналізму
ВЛ Погрібна
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна …, 2009
12009
ПІДГОТОВКА ДО ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Г Морова, Р Куліченко, Н Слабжаніна, В Погрібна, З Бондаренко, ...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МАРІУПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКИЙ …, 2018
2018
ПОЛІТИЧНІ ВІДНОСИНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ СОЦІОЛОГІЇ
ВЛ Погрібна, ІВ Штана
Вісник НУ" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія …, 2018
2018
ВІЙНА І КОРУПЦІЯ В СВІДОМОСТІ УКРАЇНЦІВ: ЗЛОЧИННИЙ СИМБІОЗ ЧИ ПРИРОДНИЙ КОНФЛІКТ?
ВЛ Погрібна, ОМ Сахань
Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи, 89, 2018
2018
ПРОБЛЕМА НАУКОВОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ ФЕНОМЕНУ «СОЦІАЛЬНІ РИЗИКИ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ»
VL Pohribna
Вісник НУ" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія …, 2018
2018
РЕСУРСИ ТА РИЗИКИ САМОСТІЙНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ: СОЦІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ
ВЛ Погрібна, ОМ Сахань
Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права …, 2017
2017
ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
ВЛ Погрібна, ІВ Підкуркова
Вісник НУ" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія …, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20