Подписаться
В.В. Тишков | V.V. Tishkov
В.В. Тишков | V.V. Tishkov
National Mining University
Подтвержден адрес электронной почты в домене nmu.one
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Моделирование теплопереноса в водоносном горизонте при аккумуляции и отборе тепловой энергии
ИА Садовенко, ДВ Рудаков, АВ Инкин
Науковий вісник НГУ, 40-45, 2012
122012
Особенности формирования техногенной проницаемости в кровле угольного пласта при подземной газификации угля
ВВ Тишков
Науковий вісник НГУ.–Д, 35-39, 2012
52012
Моделювання геофільтраційних процесів при відпрацюванні обводненого родовища відкритим способом
ВІ Тимощук, ВВ Тішков, ОО Шустов, НА Нікіфорова
Збірник наукових праць Національного гірничого університету, 19-27, 2011
32011
Гидродинамическое обоснование водорегулирующих мероприятий на участке шламонакопителя в балке Ясиновая Днепропетровской области
ВИ Тимощук, ЕА Шерстюк, ВВ Тишков
1
Параметри закріплення бортів будівельного котловану в нерівномірно навантаженому грунтовому масиві в умовах щільної міської забудови
ВІ Тимощук, ВВ Тішков, ЮІ Демченко
Збірник наукових праць Національного гірничого університету, 146-156, 2017
2017
Оценка факторов, влияющих на изменение параметров проницаемости массива при подземной газификации угля
ВВ Тишков
Розробка родовищ, 2015
2015
Оценка водопритока в канал подземного газогенератора, при изменении параметров проницаемости массива, в условиях Днепробасса
ВВ Тишков
Розробка родовищ, 2014
2014
Гідродинамічне обґрунтування водорегулювальних заходів на ділянці шламонакопичувача в балці Ясинова Дніпропетровської області
ВІ Тимощук, ЄА Шерстюк, ВВ Тішков
Науковий вісник Національного гірничого університету, 5-10, 2013
2013
ДВНЗ «Национальный горный университет», г. Днепропетровск, Украина МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПОДЗЕМНЫХ ВОД В УСЛОВИЯХ ОТРАБОТКИ НОВО-ДМИТРИЕВСКОГО БУРОУГОЛЬНОГО …
ВИ Тимощук, ЮИ Демченко, ВВ Тишков
Проблемы горного дела и экологии горного производства: Матер. VI междунар …, 2011
2011
ні І1|| 2М 1.()() Г| ті 8 п а ТД і0і Е010Г|
В Тішков
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ВМІЩУЮЧИХ ГІРСЬКИХ ПОРІД НА ЇХ ФІЛЬТРАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРИ ПІДЗЕМНІЙ ГАЗИФІКАЦІЇ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ В УМОВАХ ДНІПРОБАСУ
ІО Садовенко, ВІ Тимощук, ВВ Тішков, ЮІ Демченко, ЄА Шерстюк, ...
Стор.
ВІ Тимощук, ЄА Шерстюк, ВВ Тішков, ГА Калашник
Рейтинг:/0 Плохо Отлично Подробности Категория: Геология Обновлено 24 Июль 2014
ВИ Тимощук, ЕА Шерстюк, ВВ Тишков
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОГЕННОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ ПОРОДНЫХ МАССИВОВ В ОКРЕСТНОСТИ ПРОСТРАНСТВА ВЫГАЗОВЫВАНИЯ НА ЧИСЛЕННЫХ ГЕОМЕХАНИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ
ВВ Тишков
Науковий вісник НГУ
МГ Сербов, ОМ Гриб, ВВ Пилипюк, ВВ Пилип’юк
Науковий вісник НГУ
ВИ Тимощук, ЕА Шерстюк, ВВ Тишков
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–16