Подписаться
Вікторія Головня, Viktoriia Golovnia, Viktoriia Holovnia
Вікторія Головня, Viktoriia Golovnia, Viktoriia Holovnia
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Підвищення точності вимірювань в системи експрес-діагностики формених елементів крові
ВМ Головня
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 191-193, 2011
22011
Параметри давача реєстрації розсіяного світла від компонентів рідини
ОВ Чубенко, ВМ Головня
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017
12017
Установлення нормативних значень на непрямий показник відображення форми еритроцитів
ЮФ Зіньковський, СМ Злепко, ВМ Головня
Наукові праці Вінницького національного технічного університету, 2010
12010
Практична підготовка здобувачів ступенів бакалавра та магістра радіотехнічного факультету: рекомендації до організації та проходження практики
ВМ Головня
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023
2023
Створення віртуальних приладів в середовищі LabVIEW
ВМ Головня
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023
2023
Методика статистичної обробки даних при лазерному скануванні крові
ВМ Головня, ЮФ Зіньковський
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021
2021
Формування шкали київського часу на вторинному еталоні одиниць часу і частоти ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
ВМ Головня, РВ Пшегалінський
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021
2021
Блок кодування системи лазерного сканування формених елементів крові
ВМ Головня
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021
2021
Лазерне визначення мікрочастинок
ЮФ Зіньковський, ВМ Головня
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020
2020
Електродинамічний механізм взаємодії випромінювання з частинками
ВМ Головня, ЮФ Зіньковський
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020
2020
Лазерний пристрій для визначення параметрів формених елементів крові людини
ВМ Головня
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020
2020
Розробка давача реєстрації розсіяного лазерного променю від компонентів рідини
ГВ М.
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 165-168, 2017
2017
Розробка давача реєстрації розсіяного лазерного променю від компонентів рідини
ВМ Головня
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 165-168, 2017
2017
Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 10–16 березня 2014 р.: матеріали конференції—Київ, 2014.—258 с.
ОІ Рибін, ОБ Шарпан, Ю Бондаренко, ЮБ Гімпілевич, Д Томаш, ...
Материалы конференции 10, 16, 2014
2014
Розрахунок параметрів давача для лазерної інтерференційної термометрії
ВМ Головня, ВО Демчук
НТУУ «КПІ», 2013
2013
Вимірювання параметрів біологічних рідин в автоматизованих системах
ВМ Головня, СВ Тимчик, ЛГ Коваль
Матеріали XII міжнародної науково-технічної конференції" Вимірювальна та …, 2013
2013
ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЭРИТРОЦИТА КАК ОБЪЕКТА ИЗМЕРЕНИЙ
ВМ ГОЛОВНЯ, МФ БОГОМОЛОВ, СМ ЗЛЕПКО
Вимiрювальна та обчислювальна технiка в технологiчних процессах, 186-190, 2013
2013
DETERMAINATION OF STANDARD VALUES ON INDIRECT INDEX OF ERYTHROCYTES FORM REPRESENTATION
Y ZinkovskiyYuriy, S Zlepko, V Golovnia
Scientific Works of Vinnytsia National Technical University, 2010
2010
Система експрес-діагностики формених елементів крові
ВМ Головня
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 163-163, 2010
2010
УСТАНОВЛЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ЗНАЧЕНИЙ НА КОСВЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ОТОБРАЖЕНИЯ ФОРМЫ ЭРИТРОЦИТОВ
ЮФ Зиньковский, СМ Злепко, ВМ Головня
Научные труды Винницкого национального технического университета, 2010
2010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20