Головкова Тетяна Аркадіївна, Головкова Татьяна, Golovkova T.
Головкова Тетяна Аркадіївна, Головкова Татьяна, Golovkova T.
Государственное учреждение "Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения
Подтвержден адрес электронной почты в домене dma.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Роль тяжелых металлов в возникновении репродуктивных нарушений
НМ Паранько, ЭН Белицкая, ТД Землякова, ГГ Шматков, ...
Гигиена и санитария, 28-30, 2002
872002
Биопрофилактика экозависимых состояний у населения индустриально развитых регионов
ЭН Белецкая, ТА Головкова, НМ Онул
Актуальні проблеми транспортної медицини, 2011
202011
Важкі метали в умовах промислових міст як фактор ризику для здоров'я населення
ТА Головкова
Інститут гігієни та медичної екології ім. ОМ Марзеєва АМН України, 2004
112004
Индивидуальная биокоррекция экологозависимых состояний у критических групп населения
ЭН Белецкая, НМ Онул, ВИ Главацкая, ЕВ Антонова, ТА Головкова
Гигиена и санитария 93 (1), 2014
72014
Досвід еколого-гігієнічної оцінки вмісту важких металів в об’єктах довкілля у зв’язку з техногенним забрудненням промислового міста
ЕМ Білецька, СА Риженко, ТА Головкова
Гігієна населених місць, 373-376, 2003
62003
Техногенне забруднення атмосферного повітря як фактор впливу на антропометричні показники новонароджених
ЕМ Білецька, СФ Плачков, ОВ Антонова, НМ Онул, ТА Головкова, ...
Довкілля та здоров’я, 2010
52010
Эффективность системы очистки сточных вод металлургических предприятий и ее эколого-гигиеническое значение
ЭН Белицкая, НМ Онул, ТА Головкова
International Scientific and Practical Conference World science 5 (6), 29-33, 2017
22017
Деякі аспекти гігієнічної діагностики навколишнього середовища
ТА Головкова
Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне …, 2015
22015
Вміст металів у біосубстратах вагітних промислового регіону
ЕМ Білецька, НМ Онул, ТА Головкова
Вісник проблем біології і медицини, 65-68, 2015
22015
Біохімічні зміни в організмі дітей як предиктори мікросатурнізму
ЕМ Білецька, НМ Онул, ОВ Антонова, ВІ Главацька, ТД Землякова, ...
Запорожский медицинский журнал= Zaporozhye medical journal 22 (2), 200-205, 2020
12020
Еколого-гігієнічна детермінованість погіршення здоров''я населення промислового регіону
ЕМ Білецька, НМ Онул, ТА Головкова, ОВ Антонова, ТД Землякова
Довкілля та здоров’я, 2016
12016
Досвід еколого-гігієнічного моніторингу довкілля
ТА Головкова, ОВ Антонова
Актуальні проблеми транспортної медицини, 2015
12015
Особенности селенового статуса населения промышленного региона Украины
ЭН Белецкая, НМ Онул, ТА Головкова, ТД Землякова, ЛЕ Чуб, ...
Гигиена и санитария, 28-31, 2011
12011
Характеристика ренальної елімінації важких металів у мешканців індустріально розвиненого регіону
ВП Стусь, ЕМ Білецька, ТА Головкова
Медичні перспективи 15 (4), 2010
12010
Динаміка показників психологічного мікроклімату в студентських групах медичного вузу та їх роль у розвитку психосоматичних розладів у студентів
ТД Землякова, ОВ Антонова, ТА Головкова
Наукові записки міжнародного гуманітарного університету 30, 74-78, 2019
2019
Оцінка впливу несприятливих чинників навколишнього середовища на організм вагітних жінок
ТА Головкова, ЕМ Білецька, НМ Онул, ОВ Антонова
Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне …, 2019
2019
ТРАНСФОРМАЦІЯ НАУКОВИХ НАПРЯМІВ КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ ДЗ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ МОЗ УКРАЇНИ» В ІСТОРИЧНОМУ ВЕКТОРІ
ЕМ Білецька, НМ Онул, ТА Головкова, ОВ Антонова, ТД Землякова, ...
Історія медичної науки, практики та освіти; збірка статей та тез науково …, 2018
2018
Екотоксикологічні аспекти впливу кадмію на організм людини
ТА Головкова
Екотоксикологічні аспекти впливу кадмію на організм людини 1, 146-149, 2018
2018
Вплив чинників довкілля на організм мешканців сучасного промислового міста
ТА Головкова
Український журнал медицини, біології та спорту, 141-144, 2018
2018
Медицинская экология в терминах, схемах, таблицах и тестах
НП Гребняк, СА Щудро, РА Федорченко, ТА Головкова, МП Гребняк, ...
Акцент ПП, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20