Подписаться
Анатолій Даниленко/Anatoliy  Danylenko
Анатолій Даниленко/Anatoliy Danylenko
Білоцерківський національний аграрний університет/Bila Tserkva National Agrarian University
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування ринку землі в Україні
ВП Галушко, ЮД Білик, АС Даншенко
К.: Урожай, 2006
502006
Формування ринку землі в Україні
АС Даниленко, ЮД Білик
К.: Вид-во" Урожай, 2006
49*2006
Основні напрями удосконалення земельних відносин та їх роль у формуванні стратегії національної продовольчої безпеки України у XXI столітті
АС Даниленко
Економіка АПК, 28-32, 2001
422001
Підприємництво в Україні: проблеми становлення і розвитку
МІ Долішній, МА Козоріз, ВП Мікловда, АС Даниленко
Ужгород: Карпати 358, 1997
351997
Складові економічного механізму сталого розвитку сільського господарства
ОМ Варченко, АС Даниленко
Білоцерківський національний аграрний університет, 2012
332012
Логістика: теорія і практика: навч. посіб
АС Даниленко, ОМ Марченко, ОВ Шубравська
К.:«Хай-Тек Прес, 2010
302010
Розвиток підприємництва в АПК України (теоретико-прикладні аспекти)
АС Даниленко
Львів: ІРД НАНУ, 1997
301997
Щодо оцінки ризиків і механізмів їх зниження в комерційних банках
ІА Джулай
КНТУ, 2007
262007
Управління відтворенням і збереженням родючості ґрунту у контексті сталого розвитку природокористування
АС Даниленко, ВВ Горлачук, ВГ В’юн, ІМ Песчанська, АЯ Сохнич
Миколаїв: Вид-во ПП «Іліон, 2003
262003
Основні засади запровадження в Україні кадастрово-реєстраційної системи
АС Даниленко, МГ Лихогруд
Землевпорядний вісник, 22-27, 2003
252003
Роль реформування земельних відносин у розв’язанні соціально-економічних проблем розвитку українського села і сільських територій
АС Даниленко
Землевпорядний вісник, 3-7, 2005
212005
2-ге видання, переробл. та доповн./ВП Галушко, ЮД Білик, АС Даниленко та ін.; за ред. АС Даниленка, ЮД Білика
Ф ринку землі в Україні
К.: Урожай, 2006
192006
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни" Інформатика"
ГЛ Хавін
НТУ" ХПІ", 2014
18*2014
Державна підтримка аграрного сектору економіки в контексті формування передумов для сталого економічного розвитку
АС Даниленко
Білоцерківський національний аграрний університет, 2009
182009
Підприємництво в Україні: проблеми становлення і перспективи розвитку
МІ Долішний, МЛ Козоріз, ВП Мікловда, АС Даниленко
Ужгород: Карпати, 1997
161997
Моделі регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення в країнах Європейського Союзу
Р Левек, ОВ Ходаківська, ІВ Юрченко
Економіка АПК, 5-12, 2017
142017
Ринок земель в Україні та перспективи його подальшого розвитку
АС Даниленко
Землевпорядний вісник, 71-75, 2004
142004
Актуальні проблеми та перспективи розвитку земельних відносин
АС Даниленко, ІП Манько
Економіка та держава, 14-18, 2006
132006
Вдосконалення земельного законодавства та реформування земельних відносин в умовах ринкової економіки
АС Даниленко, ІП Манько
Регіональна економіка, 147-153, 2004
132004
Роль земельних ресурсів у розвитку продовольчого ринку в Україні
АС Даниленко
Економіка АПК, 15-19, 2004
122004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20