Кафедра державного будівництва
Кафедра державного будівництва
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні : підручник - 2-ге вид., переробл. та допов.
ІІ Бодрова, СВ Болдирєв, ВО Величко, ПМ Любченко, ОЮ Лялюк, ...
Харків : Право, 2013
237*2013
Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні : підручник
ІІ Бодрова, СВ Болдирєв, ВО Величко, ПМ Любченко, ОЮ Лялюк, ...
Харків : Право, 2011
237*2011
Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підручник / За ред.: С. Г. Серьогіної
ІІ Бодрова, СВ Болдирєв, ВО Величко, АІ Кулакова, ПМ Любченко, ...
Харків : Право, 2005
237*2005
Конституція України : Науково-практичний коментар / редкол. В. Я. Тацій [та ін.] . - 2-ге вид., перероб., і допов.
ОФ Андрійко, ОМ Бандурка, ЮГ Барабаш, ОВ Батанов, ЮВ Баулін, ...
ВЯ Тацій (голова редкол.), ОВ Петришин (відп. секретар), ЮГ Барабаш та ін, 1128, 2011
173*2011
Конституційно-правові основи розвитку місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства: монографія
ПМ Любченко
Х.: Одіссей 352, 2006
772006
Теоретично-правові та організаційні засади функціонування інституту президентства в Україні: монографія
СГ Серьогіна
Х.: Ксілон 280, 2001
762001
Форма правління: питання конституційно-правової теорії та практики: монографія
СГ Серьогіна
Х.: Право 768, 1, 2011
602011
Міжнародне право : навчальний посібник
МВ Буроменський, І Кудас, Борисівна, АА Маєвська, ВС Семенов, ...
Київ : Юрінком Інтер, 2005
56*2005
Компетенція суб’єктів місцевого самоврядування
ПМ Любченко
Х.: Модель всесвіту 221 (1), 2001
562001
Муніципальне право України: навч. посіб.
ПМ Любченко
Харків: ФІНН, 2012
552012
Інститут омбудсмана як засіб забезпечення прав і свобод людини та громадянина (порівняльно-правовий аналіз) : дис. ... канд. юрид. наук
КО Закоморна
Х. : Б. в., 2000
442000
Інститут омбудсмана як засіб забезпечення прав і свобод людини та громадянина (порівняльно-правовий аналіз)
КО Закоморна
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого.–Харків, 2000
442000
Нормотворча діяльність в органах місцевого самоврядування в Україні : Монографія
МО Петришина
Харків : Право, 2011
392011
Нормотворча діяльність в органах місцевого самоврядування в Україні
МО Петришина
Х.: Право, 2011
392011
Нормотворча діяльність в органах місцевого самоврядування в Україні : дис. ... канд. юрид. наук
МО Петришина
Х. : Б. в., 2010
392010
Компетенція Президента України: теоретично-правові засади
СГ Серьогіна
Автореф.... канд. юрид. наук 12, 00-02, 1998
361998
Компетенція місцевого самоврядування: організаційно-правові питання реалізації
ПМ Любченко
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних …, 1998
351998
Організаційно-правові питання місцевого самоврядування в Україні : дис. ... канд. юрид. наук
СВ Болдирєв
Х. : Б. в., 2003
342003
Організаційно-правові питання місцевого самоврядування в Україні
СВ Болдирєв
Харків, 2003
342003
Проблеми правового регулювання і практики застосування вогнепальної зброї, спеціальних засобів та заходів фізичного впливу працівниками органів внутрішніх справ
ОС Фролов
Дисс.… канд. юрид. наук/ОС Фролов.–Харків, 2000
342000
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20