Кафедра державного будівництва
Кафедра державного будівництва
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні : підручник - 2-ге вид., переробл. та допов.
ІІ Бодрова, СВ Болдирєв, ВО Величко, ПМ Любченко, ОЮ Лялюк, ...
Харків : Право, 2013
246*2013
Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні : підручник
ІІ Бодрова, СВ Болдирєв, ВО Величко, ПМ Любченко, ОЮ Лялюк, ...
Харків : Право, 2011
246*2011
Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підручник / За ред.: С. Г. Серьогіної
ІІ Бодрова, СВ Болдирєв, ВО Величко, АІ Кулакова, ПМ Любченко, ...
Харків : Право, 2005
246*2005
Конституція України : Науково-практичний коментар / редкол. В. Я. Тацій [та ін.] . - 2-ге вид., перероб., і допов.
ОФ Андрійко, ОМ Бандурка, ЮГ Барабаш, ОВ Батанов, ЮВ Баулін, ...
ВЯ Тацій (голова редкол.), ОВ Петришин (відп. секретар), ЮГ Барабаш та ін, 1128, 2011
188*2011
Конституційно-правові основи розвитку місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства: монографія
ПМ Любченко
Х.: Одіссей 352, 2006
842006
Теоретично-правові та організаційні засади функціонування інституту президентства в Україні: монографія
СГ Серьогіна
Х.: Ксілон 280, 2001
792001
Форма правління: питання конституційно-правової теорії та практики: монографія
СГ Серьогіна
Х.: Право 768, 1, 2011
712011
Міжнародне право : навчальний посібник
МВ Буроменський, І Кудас, Борисівна, АА Маєвська, ВС Семенов, ...
Київ : Юрінком Інтер, 2005
68*2005
Муніципальне право України: навч. посіб
ПМ Любченко
Харків: ФІНН, 2012
592012
Компетенція суб’єктів місцевого самоврядування
ПМ Любченко
Х.: Модель всесвіту 221 (1), 2001
582001
Інститут омбудсмана як засіб забезпечення прав і свобод людини та громадянина (порівняльно-правовий аналіз) : дис. ... канд. юрид. наук
КО Закоморна
Х. : Б. в., 2000
482000
Інститут омбудсмана як засіб забезпечення прав і свобод людини та громадянина (порівняльно-правовий аналіз)
КО Закоморна
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого.–Харків, 2000
482000
Місцеве самоврядування в системі інститутів громадянського суспільства: конституційно-правовий аспект: автореферат дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 Конституційне право
ПМ ЛЮБЧЕНКО
Х. : Б. в., 2008
472008
Місцеве самоврядування в системі інститутів громадянського суспільства: конституційно-правовий аспект: Дис. ... д-ра юрид. наук
ПМ Любченко
Х. : Б. в., 2007
472007
Нормотворча діяльність в органах місцевого самоврядування в Україні : Монографія
МО Петришина
Харків : Право, 2011
432011
Нормотворча діяльність в органах місцевого самоврядування в Україні
МО Петришина
Х.: Право, 2011
432011
Нормотворча діяльність в органах місцевого самоврядування в Україні : дис. ... канд. юрид. наук
МО Петришина
Х. : Б. в., 2010
432010
Компетенція місцевого самоврядування: організаційно-правові питання реалізації
ПМ Любченко
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних …, 1998
391998
Компетенція Президента України: теоретично-правові засади
СГ Серьогіна
Автореф.... канд. юрид. наук 12, 00-02, 1998
381998
Організаційно-правові питання місцевого самоврядування в Україні : дис. ... канд. юрид. наук
СВ Болдирєв
Х. : Б. в., 2003
372003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20