Тетяна Калашнікова Tatiana Kalashnikova
Тетяна Калашнікова Tatiana Kalashnikova
Институт демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН
Подтвержден адрес электронной почты в домене idss.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
соціальні та демографічні чинники модернізації національної економіки (колективна монографія)/[Лібанова ЕМ, Макарова ОВ, Курило ІО та ін.]; за ред. ЕМ Лібанової
Л розвиток в Україні
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАН України 320, 8, 2012
1092012
масштаби та можливості впливу/за ред. ЕМ Лібанової
Н в Україні
К.: Інститут демографії та соціальних досліджень імені МВ Птухи НАН України …, 2012
832012
трансформація рівня життя та регіональні диспропорції (колективна монографія)/відпов. за випуск ЛМ Черенько, ОВ Макарова, за ред. ЕМ Лібанової.–У 2-х томах
Л розвиток в Україні
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАН України 2, 436, 2012
602012
Lyuds’ kyy rozvytok v Ukrayini: sotsial’ni ta demohrafichni chynnyky modernizatsiyi natsional’noyi ekonomiky [Human development in Ukraine: social and demographic factors …
EM Libanova
K.: In-t demohrafiyi ta sotsialnykh doslidzhen im. MV Ptukhy NAN Ukrayiny …, 2012
41*2012
Модернізація соціальної політики: регіональний аспект (колективна монографія)/за ред
Л розвиток в Україні
ЕМ Лібанової, 2015
372015
оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики/за ред
В Донбасу
Е. Лібанової. Київ: НАН України, 2015
182015
Liudskyi rozvytok v Ukraini: sotsialni ta demohrafichni chynnyky modernizatsii natsionalnoi ekonomiky
EM Libanova, OV Makarova, IO Kurylo
Human Development in Ukraine: social and demographic factors modernization …, 2012
142012
Lyuds’ kyy rozvytok v Ukrayini: transformatsiya rivnya zhyttya ta rehional’ni dysproportsiyi [Human development in Ukraine: the transformation of living standards and regional …
EM Libanova, L Cherenko, O Makarova
K.: In-t demohrafiyi ta sotsial’nykh doslidzhen’im. MV Ptukhy NAN Ukrayiny …, 2012
132012
Людський розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної економіки
ІОК Е.М. Лібанова, О.В. Макарова
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАН України, 2012
112012
Людський розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної економіки
НСВ Лібанова Е.М., Макарова О.В., Курило І.О., Калашнікова Т.М., Хмелевська О.М.
Людський розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації …, 2012
112012
Відновлення Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 23 вересня 2015 р.)
ЕМ Лібанова
Вісник НАН України, 2015
92015
Analitychnyi zvit: Zhyttievyi shliah vypusknykiv internatnykh zakladiv, dytiachykh budynkiv simeynoho typu ta pryiomnykh simei [Analytical report: The life journey of orphanage …
OM Balakireva, IM Chernin, OM Hmelevska, SV Nychyporenko, ...
Kyiv, Ukraine: Oleksandr Yaremenko Ukrainian Institute of Social Research, 2010
82010
Забезпечення територіально локалізованими благами в контексті людського розвитку
ТМ Калашнікова
Демографія та соціальна економіка 23, 102-112, 2015
62015
Надбання французької школи просторової економіки у контексті людського розвитку
ТМ Калашнікова
Глобальні та національні проблеми економіки.–Миколаїв: Миколаївський …, 2015
42015
Analytical report:“The life journey of orphanage alumni and children growing up in family-type and foster homes.”
YMK OM Balakireva, IM Chernin, OM Hmelevska, SV Nychyporenko, TM ...
Kyiv: Oleksandr Yaremenko Ukrainian Institute of Social Research, 2010
42010
Аналіз рівня промислового розвитку регіону: структурний аспект
ТМ Калашнікова
Кримський науковий центр НАН України і МОН України, 2006
32006
Науково-методичне забезпечення формування стратегії розвитку регіону
ТМ Калашнікова
ступеня к-та. екон. наук: спец. 08.00. 03 «Економіка та управління …, 0
3
Житомирська область у дзеркалі статистики людського розвитку
ТМ Калашнікова
Вип 10, 152-155, 2015
22015
Специфіка соціальної відповідальності органів місцевого самоврядування
ЮВ Горемикіна, ТМ Калашнікова
Причорноморські економічні студії, 158-163, 2018
12018
Кластерна політика у сфері людського розвитку
ТМ Калашнікова
Науковий вісник Херсонського державного університету, 141, 2015
12015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20