Щербак Валерія  (Shcherbak Valeriia)
Щербак Валерія (Shcherbak Valeriia)
Kyiv National University of Technologies and Design
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління персоналом підприємства
ВГ Щербак
Харківський національний економічний університет, 2005
952005
Проблеми проникнення вітчизняних підприємств на зовнішні ринки
ЛАП Щербак В. Г.
Фінанси України, 41 – 44, 1999
461999
Класифікація конкурентних переваг персоналу підприємства
СОЮ Щербак В.Г.
Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия …, 2005
42*2005
Маркетингова політика розподілу
ВГ Щербак
навч. посіб./Харківський держ. економічний ун-т.–Х.: ВД «ІНЖЕК, 2004
382004
Підвищення інвестиційно-інноваційного потенціалу промислових підприємств залізничного транспорту в умовах інтеграційних процесів
ВЛ Дикань, АВ Гриньов, ВГ Щербак
Харків: УкрДАЗТ, 2010
342010
Створення та використання конкурентних переваг персоналу в сучасних технологіях управління підприємством
ВГ Щербак
Харківський національний економічний університет, 2006
232006
Managing a project of competitive–integrative benchmarking of higher educational institutions
NО Shcherbak V., Ganushchak–Yefimenkо L.
Eastern–European journal of enterprise technologies, 38–47, 2017
22*2017
Assessing the effects of socially responsible strategic partnerships on building brand equity of integrated business structures in Ukraine
L Ganushchak-Efimenko, V Shcherbak, О Nifatova
Oeconomia Copernicana 9 (4), 715-730, 2018
172018
Інноваційні аспекти управління трудового потенціалу
ВГ Щербак
ХНЕУ, 2009
162009
Formation and development of brand equity of higher education institution
MS Shcherbak V.
Actual Problems of Economics, 208–213., 2016
132016
Управління торговою маркою в механізмі товарної інноваційної політики підприємства: монографія
ВГ Щербак, ГО Холодний, ОВ Птащенко, ОМ Бихова, ГА Холодный, ...
ХНЕУ, 2013
132013
Тенденції поширення інтелектуальної праці як чинник розвитку трудового потенціалу
ВГ Щербак
Актуальні проблеми економіки, 2010
132010
Світові моделі оподаткування
В Щербак
Економіка України, 21-27, 2001
132001
Розвиток інновативного підприємництва на засадах кластерної організації
ГЄЛ Щербак В.
Актуальні проблеми економіки, 88-96, 2016
11*2016
Формування, використання та розвиток трудового потенціалу підприємства
ЮМ Совин
Тернопіль, 2012
112012
Формування й реалізація стратегії управління асортиментною політикою підприємства
РВП В. Г. Щербак
Економіка: проблеми теорії та практики : Зб. наук. пр. 3 (Вип. 208), 817-826, 2015
10*2015
Невизначеність і ризик у бізнес-діяльності промислового підприємства
ОВЩ В.Г. Щербак
Актуальні проблеми економіки, 156 – 162, 2010
102010
Формування й реалізація стратегії управління асортиментною політикою підприємства
ПРВ Щербак В.Г.
Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць 3 (Випуск 208), 2005
102005
Genesis of creation and development of brand-capital of Kyiv National University of Technologies and Design
V Shcherbak
Менеджмент, 2015
92015
Управління збутовою політикою фармацевтичних підприємств-виробників
ОМ Вороніна, ОН Воронина
ХНЕУ, 2008
92008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20