Катерина Андріївна Новікова, Екатерина Андреевна Новикова, Kateryna A. Novikova
Катерина Андріївна Новікова, Екатерина Андреевна Новикова, Kateryna A. Novikova
Verified email at nlu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Сущность ограничения свободы по законодательству зарубежных стран
ЕА Новикова
Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России, 2014
132014
Обмеження волі як вид покарання
КА Новікова
32015
Місце обмеження волі в системі покарань
КА Новікова
Питання боротьби зі злочинністю, 250-257, 2014
22014
Правовая природа ограничения свободы
ЕА Новикова
Актуальные проблемы российского права, 2014
22014
Деякі аспекти визначення строків покарання у виді обмеження волі
КА Бордюгова, ОВ Новіков
Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених. Збірник …, 2010
22010
Convergence of measures of criminal law
K Novikova
Interdisciplinary approach to law in modern social context: 4th …, 2016
12016
Співвідношення обмеження волі та пробації: зарубіжний досвід
КА Новікова
Право і Безпека, 95-99, 2014
12014
Особливості застосування загальних засад при призначенні покарання у виді обмеження волі
КА Новікова
Вісник кримінологічної асоціації України, 175-186, 2014
12014
Щодо питання про пробацію в кримінальному праві
КА Новікова
Інститут пробації в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку: матер …, 2019
2019
Обмеження реалізації конституційних прав людини у покараннях
КА Новікова
Захист прав людини: міжнародний та вітчизняний досвід: матеріали І …, 2019
2019
Доктринальні й законодавчі проблеми інституту амністії: науково-правовий висновок на проект закону України «Про амністію у 2019 р.»
ЛМ Демидова, КА Новікова, ОО Пащенко
Матер. наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивчення проблем …, 2019
2019
Деякі питання забезпечення гармонізації кримінального законодавства з положеннями міжнародного права
ЛМ Демидова, ДП Євтєєва, КА Новікова
Ефективність кримінального законодавства: доктринальні, законотворчі та …, 2019
2019
Мета покарання як один із критеріїв його ефективності
КА Новікова
Ефективність кримінального законодавства: доктринальні, законотворчі та …, 2019
2019
Гуманістична парадигма при викладанні дисциплін кримінально-правового циклу
КА Новікова
Вища юридична освіта в контексті сучасних тенденцій розвитку: матер. ХІІІ …, 2019
2019
До питання про корупціогенність криміналізації контрабанди товарів.
ОВ Новіков, КА Новікова
«Розвиток державності та права в Україні: реалії та перспективи»: матеріали …, 2019
2019
Поняття, ознаки та форми прояву екологічної злочинності в Україні
ОВ Новіков, КА Новікова
Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали ІХ Міжнародної науково …, 2019
2019
До питання про доступ засуджених до глобальної мережі інтернет
ОВ Новіков, КА Новікова
«Дотримання прав ув’язнених та роль у цьому національного превентивного …, 2019
2019
До питання про криміногенні чинники екологічної злочинності
БМ Головкін, КА Новікова
Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за …, 2019
2019
Окремі питання кримінологічної характеристики екологічної злочинності в Україні
КА Новікова, ОВ Новіков
Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за …, 2019
2019
Місце Конституції України в системі антикорупційного законодавства
КА Новікова, АЮ Дзюба
Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за …, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20