Сибилёв Денис Михайлович; Сибільов Денис Михайлович
Сибилёв Денис Михайлович; Сибільов Денис Михайлович
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Участие третьих лиц в гражданском судопроизводстве:[моногр.]
ДМ Сибилев
Сибилев ДМ–Х.: Легас, 2001
132001
Генетичні ознаки виконавчого провадження в системі цивільної юрисдикції
ДМ Сібільов
Юрист України, 34-38, 2011
82011
Науково-практичний коментар до законів України" Про державну виконавчу службу"," Про виконавче провадження"/ОВ Лавринович (відп. ред.)
ВБ Авер’янов, ЛМ Горбунова, ВВ Комаров, ІІ Ємельянова, ДМ Сібільов
К.: Юрінком Інтер 320, 2005
42005
Закон Украины „Об исполнительном производстве. Научно-практический комментарий
ДМ Сибилев
Харьков: Легас, 2000
42000
Окремі питання доказування в ЦПК України
Д Сібільов
Право України, 139-143, 2007
32007
Мирова угода у виконавчому провадженні: процесуальні аспекти виконання судових рішень
ДМ Сібільов
Право і безпека, 191-194, 2012
22012
Принципи законності та верховенства права у виконавчому провадженні: ідеологічні аспекти їх реалізації
Д Сібільов
Вісник академії правових наук України, 118-126, 2012
22012
Окреме провадження як форма встановлення правоприпиняючих юридичних фактів у цивільних правовідносинах
АВ Коструба
Часопис цивільного і кримінального судочинства, 134-142, 2013
12013
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни" Цивільний процес"
ВВ Баранкова, ВА Бігун, ЄО Васильєв, КА Гузе, КВ Гусаров, ...
Видавництво" Право", 2011
12011
Генезис исполнительного производства в Украине: доктрина и тенденции
ДМ Сибилёв
Арбитражный и гражданский процесс, 40-44, 2010
12010
ТРЕТІ ОСОБИ, ЯКІ НЕ ЗАЯВЛЯЮТЬ САМОСТІЙНИХ ВИМОГ ЩОДО ПРЕДМЕТА СПОРУ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ ДОКТРИНИ ТА ЗАКОНОДАВЧІ ТРЕНДИ
ДМ Сібільов
2018
ВИРІШЕННЯ В ПОРЯДКУ ОКРЕМОГО ПРОВАДЖЕННЯ СПРАВ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ
ГВ Кикоть, ВВ Комаров, ВВ Масюк, СА Параскевова, ТВ Руда, ...
ББК 67.0 А 43, 37, 2018
2018
ПРИНЦИПИ ВИКОНАВЧОГО ПРОЦЕСУ ТА ЇХ АНАЛІЗ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
СЯ Фурса, СВ Щербак, МІ Штефан, ЮВ Білоусов, РО Ляшенко, ...
ББК 67Я43 Н-34, 154, 2014
2014
Судебный контроль над исполнением судебных решений в соответствии с законодательством Украины
ДМ Сибилев
Актуальные проблемы современного развития гражданского, арбитражного и …, 2013
2013
Деякі теоретичні проблеми судочинства у підприємницьких спорах
В Махінчук
Юридична Україна, 50-56, 2013
2013
Матеріали для практичних занять з навчальної дисципліни" Виконавче провадження": для студ. фак-ту№ 8 заочної форми навчання
ДМ Сібільов
Видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2013
2013
Виконавче провадження: хрестоматія на 2013-2014 н. р.(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401" Правознавство") для студ фак-ту …
ВВ Комаров, ДМ Сібільов, СО Кравцов, ОІ Попов
видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2013
2013
Вісник Академії правових наук України. 2012.№ 1 (68)
ВЯ Тацій, П Рабінович, Д Вовк, С Соляр, І Кресіна, М Гультай, ...
видавництво" Право", 2012
2012
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни" Виконавче провадження"
ВВ Комаров, ДМ Сібільов, КА Гузе, ВВ Єфременко, ДМ Шадура
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2010
2010
Актуальні проблеми застосування Цивільного процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства України: тези доп. та наук. повідомл. учасн. міжнар. наук.-практ …
ВВ Комаров, ОМ Пасенюк, ВВ Ершов, ВБ Авер'янов, ВВ Блажеев, ...
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2007
2007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20