Сибилёв Денис Михайлович; Сибільов Денис Михайлович
Сибилёв Денис Михайлович; Сибільов Денис Михайлович
Verified email at nulau.edu.ua
TitleCited byYear
Участие третьих лиц в гражданском судопроизводстве:[моногр.]
ДМ Сибилев
Сибилев ДМ–Х.: Легас, 2001
132001
Генетичні ознаки виконавчого провадження в системі цивільної юрисдикції
ДМ Сібільов
Юрист України, 34-38, 2011
82011
Науково-практичний коментар до законів України" Про державну виконавчу службу"," Про виконавче провадження"/ОВ Лавринович (відп. ред.)
ВБ Авер’янов, ЛМ Горбунова, ВВ Комаров, ІІ Ємельянова, ДМ Сібільов
К.: Юрінком Інтер 320, 2005
42005
Закон Украины «Об исполнительном производстве»: Научно-практический комментарий
ДМ Сибилев
Харьков: Легас, 2000
42000
Принципи законності та верховенства права у виконавчому провадженні: ідеологічні аспекти їх реалізації
Д Сібільов
Вісник академії правових наук України, 118-126, 2012
32012
Окремі питання доказування в ЦПК України
Д Сібільов
Право України, 139-143, 2007
32007
Участь третіх осіб у цивільному судочинстві
ДМ Сибільов
Національна юридична академія України ім.. Ярослава Мудрого, Х., 1998.–19 с, 0
3
Мирова угода у виконавчому провадженні: процесуальні аспекти виконання судових рішень
ДМ Сібільов
Право і безпека, 191-194, 2012
22012
Генезис исполнительного производства в Украине: доктрина и тенденции
ДМ Сибилёв
Арбитражный и гражданский процесс, 40-44, 2010
22010
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни" Організація діяльності адвокатури України": галузь знань 0304" Право", освіт …
ТБ Вільчик, АВ Іванцова, ЯО Ковальова
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2016
12016
Окреме провадження як форма встановлення правоприпиняючих юридичних фактів у цивільних правовідносинах
АВ Коструба
Часопис цивільного і кримінального судочинства, 134-142, 2013
12013
Методичні матеріали до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни" Оскарження рішень, дій та бездіяльності державних та приватних виконавців":[другий …
КА Гузе, ВВ Заботін, АЮ Каламайко, СО Кравцов, ДМ Сібільов, ...
2018
Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору: окремі питання доктрини та законодавчі тренди
DM Sibilyov
Теорія і практика правознавства 2 (14), 1-10, 2018
2018
ВИРІШЕННЯ В ПОРЯДКУ ОКРЕМОГО ПРОВАДЖЕННЯ СПРАВ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ
ГВ Кикоть, ВВ Комаров, ВВ Масюк, СА Параскевова, ТВ Руда, ...
ББК 67.0 А 43, 37, 2018
2018
Майновий імунітет боржника–фізичної особи у виконавчому провадженні
ДМ Сібільов
видавництво" Право", 2016
2016
ПРИНЦИПИ ВИКОНАВЧОГО ПРОЦЕСУ ТА ЇХ АНАЛІЗ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
СЯ Фурса, СВ Щербак, МІ Штефан, ЮВ Білоусов, РО Ляшенко, ...
ББК 67Я43 Н-34, 154, 2014
2014
Судебный контроль над исполнением судебных решений в соответствии с законодательством Украины
ДМ Сибилев
Актуальные проблемы современного развития гражданского, арбитражного и …, 2013
2013
Деякі теоретичні проблеми судочинства у підприємницьких спорах
В Махінчук
Юридична Україна, 50-56, 2013
2013
Матеріали для практичних занять з навчальної дисципліни" Виконавче провадження": для студ. фак-ту№ 8 заочної форми навчання
ДМ Сібільов
Видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2013
2013
Виконавче провадження: хрестоматія на 2013-2014 н. р.(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401" Правознавство") для студ фак-ту …
ВВ Комаров, ДМ Сібільов, СО Кравцов, ОІ Попов
видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20