Алла Дасив
Алла Дасив
Институт экономики промышленности НАН Украины
Verified email at econindustry.org
Title
Cited by
Cited by
Year
Analysis of the world experience of economic and mathematical modeling of smart enterprises
AA Madykh, OO Okhten, AF Dasiv
Economy of Industry, 19-46, 2017
122017
Классификационная структура налогового поведения предприятий и варианты их налогового реагирования
НН Лепа, АФ Дасив
Режим доступа: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/NvChdieu/2009_4/lepa …, 2009
102009
Управление развитием промышленных предприятий в условиях неоиндустриализации: механизм, модели и методы
РН Лепа, АА Охтень, РВ Прокопенко
Інститут економіки промисловості НАН України (Київ), 2016
82016
The Special Aspects of Functioning and Possibilities of Industry Industrialization in Ukraine
AF Dasiv, EA Russijan
Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy 2 (31), 57-65, 2016
32016
Формирование системы сохранения ответственности персонала на предприятии
АА Дорофєєва, АФ Дасів
Стратегия и механизмы регулирования промышленного развития, 2013
22013
Індустрія 4.0: напрямки залучення інвестицій з урахуванням інтересів вітчизняних виробників
ОІ Амоша, ВП Вишневський, ВІ Ляшенко, ЮМ Харазішвіл, ...
Экономический вестник Донбасса, 2019
12019
Моделирование оценки уровня смарт-индустриализации
АФ Дасив, АА Мадых, АА Охтень
Экономика промышленности, 2019
12019
Анализ функционирования промышленности Украины с позиции неоиндустриализации
АФ Дасів, ОА Руссіян
Вестник экономической науки Украины, 2016
12016
Индустрия 4.0: направления привлечения инвестиций с учетом интересов отечественных производителей
ОІ Амоша, ВП Вишневський, ВІ Ляшенко, ЮМ Харазішвілі, ...
Экономический вестник Донбасса 57 (3), 189-216, 2019
2019
Экономико-математическое моделирование смарт-предприятий: мировой опыт и перспективы
АА Мадых, АА Охтень, АФ Дасив
Вестник экономической науки Украины, 2018
2018
АНАЛИЗ МИРОВОГО ОПЫТА ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СМАРТ-ПРЕДПРИЯТИЙ
АА Мадых, АА Охтень, АФ Дасив
Since 1997 Published quarterly, 2017
2017
THE SPECIAL ASPECTS OF FUNCTIONING AND POSSIBILITIES OF NEO-INDUSTRIALIZATION IN UKRAINE
AF Dasiv, EA Russiyan
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: Голова оргкомітету, 174, 2016
2016
Информационное и организационное обеспечение механизма экономического реагирования промышленных предприятий
АФ Дасив
Вісник Донбаської державної машинобудівної академії, 153-158, 2014
2014
Концептуальные положения и механизм экономического реагирования промышленных предприятий
АФ Дасив
Научный вестник Донбасской государственной машиностроительной академии, 118-123, 2014
2014
Подход к обоснованию решений по экономическому реагированию промышленных предприятий
РН Лепа, АФ Дасив
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 252-255, 2014
2014
Система підтримки прийняття рішень в бюджетно-податковій сфері
РМ Лепа, АФ Дасів, СВ Сембер
Математичне моделювання в економіці, 2013
2013
Необхідність використання грід-технологій для обґрунтування напрямів бюджетно-податкової політики держави
АФ Дасів, МВ Дворниченко, ОЄ Шматько
Складні системи і процеси, 2012
2012
ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЮ СИСТЕМОЮ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ МІСТА
ОА РУССІЯН, АФ ДАСІВ
Крымский экономический вестник 2 (1), 184-187, 2012
2012
Організаційне забезпечення інтегрованої системи супроводження бюджетного процесу
ВП Вишневський, АФ Дасів
Наукові праці НДФІ, 40-43, 2012
2012
Автори випуску
МЮ Авксєнтьєв, КЛ Атоєв, ВБ Бігдан, ОГ Білоцерківець, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20