Кафедра організації судових та правоохоронних органів
Кафедра організації судових та правоохоронних органів
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Доступність правосуддя та гарантії його реалізації
ОМ Овчаренко
автореф. дис. на здобуття на укового ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00 …, 2007
1412007
Ефективність судової системи: концептуальний аналіз: монографія
ЛМ Москвич
Х.: ФІНН, 2011
902011
Органи судової влади в Україні
ЮМ Грошевий, ІЄ Марочкін
In Jure, 1997
771997
Журналістська етика
В Іванов, В Сердюк
702006
Прокурорський нагляд в Україні
МЙ Курочка, ПМ Каркач
Луганськ РВВ ЛАВС, 2004
672004
Проблеми становлення незалежної судової влади в Україні: монографія
ВВ Городовенко
К.: Фенікс 197, 13, 2007
622007
Юрисдикція судів України за спеціалізацією
ВВ Сердюк
К.: Прецедент, 2005
622005
Принципи судової влади: монографія
ВВ Городовенко
Х.: Право 447, 2012
572012
Організація роботи прокуратури міста, району: Метод. посіб. з орг. роботи в міських, районних прокуратурах
ПМ Каркач
Видавництво «Право», 2008
562008
Організаційно-правові проблеми статусу суддів
ЛМ Москвич
Дис. к. ю, 10, 2003
522003
Проблеми незалежності судової влади
ВВ Городовенко
спец. 12.00. 10 «Судоустрій, 2006
462006
Проблеми здійснення прокурором наглядових повноважень у формі процесуального керівництва під час проведення досудового розслідування
В Бабкова
Вісник національної академії прокуратури України, 71-73, 2012
442012
Адвокатура як інститут реалізації права на правову допомогу: порівняльно-правовий аналіз законодавства країн Європейського Союзу та України: дис.… докт. юрид. наук: 12.00. 10
ТБ Вільчик
Харків, 2016
432016
Статус судді: питання теорії та практики
ЛМ Москвич, СВ Подкопаєв, СВ Прилуцький
Х.: ВД «ІНЖЕК 360, 2004
432004
Судові системи країн Європейського Союзу та України: генезис та порівняння: монографія
ІВ Назаров
Х.: ФІНН, 56, 2011
422011
Судові системи країн Європейського Союзу та України: порівняльно-правовий аналіз
ІВ Назаров
Х.: Б, 470, 2011
402011
Основи прокурорської діяльності в Україні: навч. посіб. у схемах
АВ Лапкін
Х.: Право, 2013
392013
Проблеми суддівського самоврядування в Україні
ОВ Білова
авто-55, 2007
382007
Принципи побудови судової системи: монографія
ІВ Назаров
Харків: Видавництво «ФІНН, 2009
352009
Правовий статус Вищої ради юстиції
ІВ Назаров
ІВ Назаров.–х.: Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2005.–20 c, 2005
352005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20