Олена Гладка
Олена Гладка
Національний університет водного господарства та природокористування, навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки, кафедра комп'ютерних наук
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuwm.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Синтез числових методів конформних відображень та сумарних зображень при моделюванні ідеальних полів для криволінійних областей
АЯ Бомба, АП Кузьменко, ОМ Гладка
Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія: фіз …, 2012
102012
Синтез числових методів конформних відображень та сумарних зображень при моделюванні ідеальних полів для криволінійних областей
ОМ Гладка
102012
The complex analysis method of numerical identification of parameters of quasiideals processes in doubly-connected nonlinear-layered curvilinear domains
О Hladka, A Bomba
Journal of Mathematics and System Science, ISSN 2159-5291, USA, 513–520, 2014
82014
Математичне моделювання нелінійних фільтраційних процесів у сланцевих пластах
АЯ Бомба, ОМ Гладка
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, 32–42, 2013
82013
Синтез числових методів квазіконформних відображень, сумарних зображень та декомпозиції області для розв'язання нелінійних крайових задач у шаруватих середовищах
АЯ Бомба, ОМ Гладка
Журнал обчислювальної та прикладної математики, 35-45, 2013
82013
Синтез числових методів квазіконформних відображень, сумарних зображень та декомпозиції області для розв'язання нелінійних крайових задач у шаруватих середовищах
АЯ Бомба, ОМ Гладка
Журнал обчислювальної та прикладної математики, 35-45, 2013
82013
Problems of identification of the parameters of quasiideal filtration processes in nonlinear layered porous media
AY Bomba, OM Hladka
Journal of Mathematical Sciences 220 (2), 213-225, 2017
42017
Обчислювальні технології на основі методів комплексного аналізу та сумарних зображень: [монографія]
АЯ Бомба, ОМ Гладка, АП Кузьменко
Рівне: ТзОВ «Ассоль», 2016
42016
Methods of Complex Analysis of Parameters Identification of Quasiideal Processes in Nonlinear Doubly-layered Porous Pools
AY Bomba, EN Hladka
Journal of Automation and Information Sciences 46 (11), 50-62, 2014
42014
Методы комплексного анализа идентификации параметров квазиидеальных процессов в нелинейно двояко-слоистых пористых пластах
АЯ Бомба, ЕН Гладкая
Проблемы управления и информатики, 17-28, 2014
32014
Числово-аналітичні представлення розв'язків одного класу нелінійних крайових задач
АЯ Бомба, ОМ Гладка
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2013
32013
Системний підхід до математичного моделювання фільтраційних процесів у багатозв'язних криволінійних LEF-пластах
ОМ Гладка
Системні дослідження та інформаційні технології, 58-73, 2016
22016
Методи комплексного аналізу і сумарних зображень моделювання нелінійних квазіідеальних процесів у двояко-шаруватих середовищах
АЯ Бомба, ОМ Гладка, АП Кузьменко
Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. 73 (1), 56-66, 2016
12016
Моделювання нелінійних фільтраційних процесів у техногенно-деформованих пластах методами комплексного аналізу та сумарнихзображень
ОМ Гладка, ЕН Гладкая
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2015
12015
Засоби формування компетентностей спеціалістів з інформаційних технологій у процесі фахової підготовки
ЛВ Зубик, ОМ Гладка
East European Scientific Journal. Section: Sciences Pedagogical 1 (2), 24-28, 2015
1*2015
The syntheses of numerical methods of complex analysis and numerical-analytical representations for solving of a class of nonlinear boundary value problems in curvilinear domains
A Bomba, H Olena
Zeszyty Naukowe WSinf 13 (1), 120-131, 2014
12014
Методи комплексного аналізу й сумарних зображень моделювання нелінійних процесів витіснення для системи двох свердловин у двояко-шаруватому нафтогазовому пласті
А Бомба, О Гладка, А Кузьменко
Вісник Тернопільського національного технічного університету, 238-251, 2014
12014
Математическое моделирование нелинейных процессов вытеснения в нефтяном LEF-пласте методами комплексного анализа и суммарных изображений
ОМ Гладка
Геофизический журнал 41 (2), 156-170, 2019
2019
Веб-система контролю якості природного газу
ОМ Гладка, ВС Гоч
Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2017
2017
Обчислювальна технологія на основі методів комплексного аналізу та сумарних зображень для фільтраційних задач з вільними межами
ОМ Гладка
Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20