Подписаться
Izabela Michalska-Dudek
Izabela Michalska-Dudek
Подтвержден адрес электронной почты в домене ue.wroc.pl - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Przedsiębiorstwo turystyczne
A Rapacz (red.), I Michalska-Dudek, P Gryszel, i in.
Difin Warszawa, 2007
122*2007
Marketing w turystyce i rekreacji
A Panasiuk
PWN ISBN 83-01-14517-X, 2013
622013
Współpraca i integracja w turystyce w euroregionie Nysa w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej
A Rapacz (red.), I Michalska-Dudek, i in.
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im.O.Langego, 2004
342004
Marketing biur podróży
I Michalska-Dudek, R Przeorek-Smyka
Marketing biur podróży, 2010
272010
Marketing relacji jako sposób na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw usługowych
I Michalska-Dudek
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1043, 204-218, 2004
16*2004
Kształtowanie lojalności klientów biur podróży
I Michalska-Dudek
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017
152017
Wirtualizacja zachowań konsumentów na rynku turystycznym jako źródło wiedzy w podejmowaniu decyzji marketingowych
D Jaremen, I Michalska-Dudek, A Rapacz
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu …, 2016
122016
Socio-economic factors determining the ROPO trend in the travel industry
A Dudek, DE Jaremen, I Michalska-Dudek
Tourism Economics 26 (6), 873-907, 2020
102020
Wirtualizacja i prosumpcja - innowacyjne trendy w konsumpcji turystycznej i ich wpływ na strategie dystrybucji podmiotów organizacji i pośrednictwa w turystyce
DE Jaremen, I Michalska-Dudek, A Rapacz
EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 1 (33), 55-68, 2016
102016
Multidimensionality and Determinants of Consumer Loyalty in Tourist Services
I Michalska-Dudek
FOLIA TURISTICA, Nr 33/2014, s. 83-107, 2014
72014
Pojęcie, rodzaje i motywy lojalności klientów przedsiębiorstw turystycznych
I Michalska-Dudek
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 191-202, 2013
72013
In search for customer loyalty model of tourist services
I Michalska-Dudek
European Journal of Service Management 16 (2), 85-95, 2015
62015
Model przewidywania lojalności klientów biur podróży z wykorzystaniem sieci neuronowej typu MLP
A Dudek, I Michalska-Dudek
Marketing i Rynek, 21-29, 2011
6*2011
Loyalty model proposal of travel agency customers
A Dudek, DE Jaremen, I Michalska-Dudek, M Walesiak
Sustainability 11 (13), 3702, 2019
52019
„Turystyka smoleńska” przykładem produktu tanatoturystycznego biur podróży
I Michalska-Dudek, R Przeorek-Smyka
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 472-473, 2012
52012
Online Travel Agent and Travel Metasearch Engine as a ExamplesofInformation and Communication Technologies Implementation in the Distribution of Travel Agencies Offers
M Januszewska, I Michalska-Dudek, Przeorek-Smyka, Renata
Liberec Economic Forum, 220, 2011
52011
Istota oraz możliwości zastosowania aromamarketingu ma rynku turystycznym
I Michalska-Dudek
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Gospodarka …, 2009
52009
Wpływ rozwoju technologii informacyjnej na zmiany zachodzące po stronie podaży turystycznej na przykładzie wykorzystania Internetu w działalności promocyjnej dolnośląskich …
I Michalska-Dudek
[w:] G. Gołembski (red.) Nowe trendy rozwoju turystyki z warsztatów …, 2008
52008
Pomiar i zarządzanie lojalnością nabywców na rynku usług turystycznych z wykorzystaniem wskaźnika NPS oraz indeksu TRI* M
I Michalska-Dudek
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 321-331, 2015
42015
Źródła wiedzy o uczestnikach programów lojalnościowych i możliwości jej wykorzystania
I Michalska-Dudek
Marketing i Rynek 11 (CD), 40-48, 2014
42014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20