Подписаться
Папаіка Олександр Олексійович
Папаіка Олександр Олексійович
професор Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Подтвержден адрес электронной почты в домене donnuet.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
На шляху до стійкого розвитку економіки: господарський механізм взаємодії
ГВ Саєнко, ОО Папаіка
Донецьк: ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2005
492005
Аудит ефективності використання бюджетних коштів: протиріччя формування понятійного апарату
ЛО Сухарева, ТВ Федченко
Фінанси України, 125-131, 2006
462006
Податкове планування в системі управління підприємством: монографія
ЛО Сухарева, ПМ Сухарев, ЯІ Глущенко
Донецьк: ДонДУЕТ, 2006
342006
Державний аудит ефективності: системність, організація, методика: монографія
ЛО Сухарева, ТВ Федченко
Донецьк: ДонНУЕТ, 2013
262013
Центральний банк і грошово-кредитна політика
ТД Косова, ОО Папаіка
навч. посібник/ТД Косова.-К.: Центр учбової літератури.-2011.-328 с, 2011
242011
Развитие экономических отношений в среде преобразования промышленного региона
АА Папаика, ВГ Саенко, ГВ Саенко
ДонГУЭТ им. М. Туган-Барановского, 2003
242003
Внутренний аудит в системе финансового контроля
Л Сухарева
Бухгалтерский учет и аудит, 54-58, 2003
202003
Аудит: оцінка якості системи бухгалтерського обліку: монографія
ЛО Сухарева, КО Закалінська
Донецьк: Вид-во “Вебер”(Донецька філія), 2009
182009
Фінансовий менеджмент у банку: навч. посібник
ЛО Омелянович, ОО Папаіка, КАФ АФ, ІВ Попова
ЛО Омелянович, ОО Папаіка, АФ Кононенко, ОВ Грицак, ІВ Попова, 2006
132006
Розвиток середовища підприємства: господарський механізм стабілізації
ОО Папаіка, ВМ Пристюк
Луганськ: Альма-матер, 2004
122004
Державний аудит ефективностi: системнiсть, органiзацiя, методика: монографiя
ЛО Сухарева, ТВ Федченко
102013
Контроль маркетингової діяльності підприємства:[монографія]
ЛО Сухарева
Донецьк: ДонНУЕТ, 2010
102010
Іпотечні послуги як похідна іпотечного ринку/Папаіка О., Арбу зов С
О Папаіка
Вісник Національного банку України, 13-15, 2008
92008
Податкове планування в системі управління підприємством
ЯІ Глущенко
Вісник ДонНУЕТ, 36, 2007
92007
Еволюція функції контролю
ЛО Сухарева
Фінанси України, 19-25, 2000
92000
Капітал банків у контексті вимог міжнародних стандартів Базель-III: перспективи для України
ОО Папаіка, ЕВ Косова
Бізнес Інформ, 241-246, 2014
82014
Нематеріальна сфера економіки: умови для налагодження плідного середовища розвитку підприємств
ОО Папаіка, НМ Поспєлова
Донецьк: ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2004
82004
Сутнісний аналіз категорій «якість» та «ефективність» як основа визначення об’єктів оцінювання стану підсистеми бухгалтерського контролю
ЛО Сухарева
Стан і проблеми обліку, контролю і аналізу в умовах транзитивної економіки …, 0
8
Контроль управлінських рішень: системний підхід: монографія
ЛО Сухарева
Донецьк: ДонНУЕТ, 2013
72013
Загальна логіка і принципи моделювання методик контролю управлінських рішень
ЛО Сухарева, ВМ Стефківський, АВ Христенко
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2012
72012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20