Олена Григорівна Середа, Olena Hryhorivna Sereda
Title
Cited by
Cited by
Year
Роботодавець як суб’єкт трудового права
ОГ Середа
Харків:–Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2004 р …, 2004
402004
Деякі аспекти впровадження регулювання дистанційної роботи в сучасному законодавстві
ОГ Середа
Сумський державний університет, 2014
82014
Обов’язки роботодавця та правові наслідки їх невиконання
О Середа
Право України, 82-86, 2002
82002
Міжнародні стандарти з охорони праці: сучасний стан та перспективи адаптації законодавства України
ОГ Середа
Публічне право, 219-226, 2013
72013
Медіація (посередництво) як альтернативний спосіб вирішення трудового спору
ОГ Середа
Право та інновації, 38-45, 2017
62017
Поняття і сутність нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства
О Середа
Публічне право, 8, 2012
62012
Аналіз впливу фінансових інструментів на формування інвестиційного потенціалу в економіці України
РО Костирко, ОО Середа
Часопис економічних реформ, 68-75, 2015
42015
Європейські стандарти організації праці
ОГ Середа
Право та інновації, 110-117, 2015
42015
Значення державної служби для розвитку сучасної України
МСО Іншин
Публічне право, 7, 2012
42012
Повноваження профспілок у механізмі правового захисту прав працівників
ОГ Середа
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2015
32015
Правовий статус роботодавця за проектом Трудового кодексу України
ОГ Середа
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ, 35-41, 2012
32012
Шляхи вдосконалення вітчизняного трудового законодавства в умовах євроінтеграції
О Середа
ВІСНИК, 45, 2016
22016
Оптимізація системи суб’єктів нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства
ОГ Середа
Форум права, 439–442-439–442, 2014
22014
До питання правового регулювання нетипових форм зайнятості
ОГ Середа
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів …, 2017
12017
Реалізація права на працю в умовах євроінтеграції України
ОГ Середа
Право та інновації, 73-80, 2016
12016
Особливості атестації робочого місця судді
ОГ Середа
Право та інновації, 102-107, 2015
12015
Приведення законодавства про працю України до стандартів Європейського Союзу
О Середа
ВІСНИК, 31, 2015
12015
Щодо системи органів нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства
ОГ Середа
Актуальні проблеми права: теорія і практика, 524-533, 2013
12013
Щодо співвідношення понять нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства
ОГ Середа
Актуальні проблеми права: теорія і практика, 496-504, 2013
12013
Щодо визначення поняття та сутності правовідносин у сфері нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства
ОГ Середа
Європейські перспективи, 149-153, 2013
12013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20