Подписаться
Інна Обіход (Шимків), Inna Obikhod, Inna Shymkiv
Інна Обіход (Шимків), Inna Obikhod, Inna Shymkiv
доцент кафедри німецької філології та методики навчання німецької мови, ТНПУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене tnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Моніторинг якості освіти в європейському контексті
І Шимків
Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: "Педагогіка та психологія …, 2004
132004
Моніторинг якості освіти в школах Німеччини другої половини ХХ століття.
ІВ Шимків
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2008
112008
The use of multimedia presentations for intensification of foreign languages teaching at tertiary level
AO Klymenko, NI Zakordonets, IV Shymkiv
62017
Phraseological units with a component designing a person’s physical and mental condition in modern german language: Ideographic aspects
N Shymkiv, I. , Klymenko, A. , Zakordonets
Analele Universitatii din Craiova - Seria Stiinte Filologice, Lingvistica …, 2019
2*2019
Блог-технології як засіб формування комунікативної компетентності студентів у писемному спілкуванні
І ОБІХОД, Н ЗАКОРДОНЕЦЬ
ББК 74.04 я43 Р 64, 97, 2019
12019
Німецькі фразеологізми з компонентом на позначення фізичного стану людини: ідеографічна характеристика
І Обіход
World Science. Multidisciplinary Scientific Edition 6 (1(29)), 38-46, 2018
12018
Implementation of alternative methods of foreign languages teaching in the context of competency-based approach
I Shymkiv, A Klymenko, N Zakordonets
12017
ВІДЕОМАТЕРІАЛИ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ: ДОСВІД ВИКЛАДАЧІВ ФАКУЛЬТЕТУ ІНОЗЕМНИХ МОВ ТНПУ
А КЛИМЕНКО, Н ЗАКОРДОНЕЦЬ, І ОБІХОД
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2023
2023
Реалізація комунікативно-діяльнісного підходу у сучасній системі навчання іноземної мови
І ОБІХОД, Н ЗАКОРДОНЕЦЬ, О ПЛАВУЦЬКА
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2021
2021
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ В АУДІЮВАННІ
І ОБІХОД
Kolegium redakcyjne, 303, 2018
2018
КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ДИСКУРСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
ІВ Обіход
International Scientific and Practical Conference World science 4 (8), 49-54, 2017
2017
Особливості організації освітньої діяльності учнів у контексті індивідуально орієнтованих технологій
І Шимків
Problemy nowoczesnej edukacji 6, 152-160, 2016
2016
Beurteilungstendenzen und -fehler auf der Stufe der Leistungsmessung und -beurteilung
S Inna
European Applied Sciences: challenges and solutions, 76-80, 2015
2015
Організація та зміст освіти на вищому рівні гімназії у Німеччині
І Шимків
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка 80, 69-74, 2015
2015
Контроль якості знань учнів у школах Німеччини
І Шимків
Науковий вісник Чернівецького національного університету. Серія: Педагогіка …, 2015
2015
Проблема якості й об'єктивності контролю навчання іноземним мовам
І Шимків
Науковий вісник Чернівецького національного університету. Серія: Педагогіка …, 2015
2015
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВНУТРІШНЬОГО МОНІТОРИНГУ В ОСВІТНІЙ СИСТЕМІ НІМЕЧЧИНИ
I Shymkiv
Освітній простір України, 183-189, 2015
2015
Аудіювання як вид мовленнєвої діяльності та його місце у навчальному процесі
І Шимків
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2015
2015
"Портфоліо" в системі особистісно орієнтованого навчання у школах Німеччини другої половини ХХ століття
І Шимків
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2008
2008
Проблема оцінювання знань і моніторингу якості освіти в нормативних документах об'єднаної Німеччини
І Шимків
Наукові записки рівненського державного гуманітарного університету, 176-180, 2006
2006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20