Підписатись
Юсупов В. В. | Iusupov V. | Yusupov V. | Юсупов ВВ
Юсупов В. В. | Iusupov V. | Yusupov V. | Юсупов ВВ
Національна академія внутрішніх справ
Підтверджена електронна адреса в naiau.kiev.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Криміналістика: підручник
ВВ Пясковський, ЮМ Чорноус, АВ Іщенко, ОО Алєксєєв, ВВ Арешонков, ...
Київ: ЦУЛ, 2015
312015
Сучасні напрями розвитку криміналістики в Україні
В Юсупов
Підприємництво, господарство і право 3, 163, 2018
232018
Алібі у розкритті злочинів: навч. посіб
ВС Кузьмічов, ВВ Юсупов
Київ: КНТ, 2007
232007
Криміналістика в Україні у ХХ–ХХІ століттях: монографія
ВВ Юсупов
Київ: ФОП Маслаков, 2018
202018
Окремі питання взаємодії експертів-криміналістів та інспекторів-криміналістів, їх адаптація в умовах реформування системи МВС України
СІ Ольховенко, ВВ Юсупов
Криміналістичний вісник, 18-21, 2016
82016
Спеціальні і криміналістичні знання у кримінальному провадженні: питання співвідношення
ВВ Юсупов
Криминалистика и судебная экспертиза, 47-55, 2014
82014
Розвиток криміналістики в Київській, Одеській, Харківській наукових школах: головні етапи та персоналії
ВВ Юсупов
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ, 143-150, 2011
82011
Становлення та розвиток судової експертрології
ВВ Юсупов
Теорія та практика судової експертизи і криміналістики, 185-192, 2010
72010
Криміналістична характеристика наруги над могилою: аналіз елементів
ВВ Юсупов
Форум права, 507-512, 2008
72008
Сліди пальців рук: історія виявлення, фіксації, дослідження
ВВ Юсупов
Криміналістичний вісник, 190-201, 2015
62015
Участь спеціаліста у проведенні слідчих (розшукових) дій під час розслідування корупційних злочинів: метод. рек
ББ Теплицький, ОМ Шрамко, ВВ Юсупов
Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2019
52019
Анализ современных концепций общей теории судебной экспертизы
ВВ Юсупов
Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы, 131-135, 2012
52012
Предмет криміналістики як системоутворювальний чинник криміналістичних знань
В Юсупов
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ 18 (2), 79-85, 2019
42019
Розвиток українських судово-медичних закладів у першій половині ХХ століття
ВВ Юсупов
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ, 301-318, 2017
42017
ОГЛЯД НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ, ПОВЯЗАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ВИБУХОВИХ МАТЕРІАЛІВ (ПРИСТРОЇВ)
ЯВ Фурман, ВВ Юсупов, ЮП Приходько, ІМ Максимчук
32021
Криміналістична наукова школа професора АВ Іщенка
ВВ Юсупов, АО Антощук
Криміналістичний вісник 31 (1), 96-104, 2019
32019
Криміналістика в Україні у ХХ–на початку ХХІ ст.(історико-теоретичне дослідження) Forensic science in Ukraine in XX–beginning of the XXI centuries (historical-theoretical study)
ВВ Юсупов
32019
КРИМІНАЛІСТИКА В УКРАЇНІ У ХХ–НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.(ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)
ВВ Юсупов
Национальная академия внутренних дел Украины, 2018
32018
Особливості збирання у досудовому провадженні біологічних слідів людини
ЯВ Фурман, ВВ Юсупов, ЛТ Котляренко, РС Дмитрук
32016
Становлення та розвиток судово-експертних установ на теренах України (1914–1917 рр.)
ВВ Юсупов
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ, 151-161, 2012
32012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20