Алла Лобанова (Alla Lobanova)
Алла Лобанова (Alla Lobanova)
Криворізький державний педагогічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене kdpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Феномен соціальної мімікрії
АС Лобанова
К.: Інститут соціології НАН України, 2004
332004
Инфлайтная энергия как детерминанта адаптационной способности людей в трансформирующемся обществе
АС Лобанова, ВД Прилипенко
Інформоенергетичні технології адаптивних процесів життєдіяльності на початку …, 2001
152001
Соціально-політичне партнерство у контексті українських реалій: постановка проблеми
АС Лобанова
Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства …, 2010
132010
Соціальна мімікрія як адаптивний спосіб життєдіяльності : докторська дисертація
АС Лобанова
Інститут соціології НАН України, 2005
112005
Соціальна мімікрія як адаптивний спосіб життєдіяльності
АС Лобанова
Соціологія: теорія, методи, маркетинг, С. 44-53, 1999
11*1999
Солідаризація професійних відносин у сфері праці в умовах суспільних викликів
АС Лобанова, ТГ Коломоєць
Ринок праці та зайнятість населення, 51-54, 2016
102016
Информоэнергетическая парадигма и инфлайность как основа регенерации жизнеспособности общества
АС Лобанова, ВД Прилипенко
Качество жизни: теория и практика социальной экономики: Сб. докл. межд. Науч …, 2002
92002
Соціально-психологічні аспекти роботи з підлітками, схильними до девіацій : навчально-методичний посібник
АС Лобанова, ЛВ Калашнікова
Каравела, 2012
72012
Політична мімікрія в сучасному українському суспільстві: чи є ремедіум проти її деструктивних наслідків? (або про те, як протистояти маскувальним іграм політиків)
АС Лобанова
Соціальні технології. Актуальні проблеми теорії та практики : збірка …, 2010
6*2010
Ценностные ориентации: концептуализация понятия в контексте социальных изменений
АС Лобанова, НП Чутова
ГРАНІ:[науково-теоретичний громадсько-політичний альманах].–Дн-ськ: Вид-во …, 2009
62009
Робота з підлітками-девіантами: соціологічний та психологічний аспекти
АС Лобанова, ЛВ Калашнікова
К.: Вид-во «Каравела, 2017
42017
Політичні експектації та електоральні пріоритети виборців Центральної України.(Парламентські вибори–2012)
АС Лобанова
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2013
42013
Мотивация труда в социальных организациях промышленных предприятий (на примере шахт Криворожья в Украине и Силезского Воеводства в Польше)
АС Лобанова, Я Руг, ЕБ Славина
Изд-во Дионис (ФЛ-П Чернявский Д. А.), 2012
42012
Форми соціальної мімікрії за цільовим призначенням та способи їх реалізації в суспільному житті
АС Лобанова
Український соціум : науковий журнал, С. 46-53, 2003
42003
Современные тенденции на рынках труда Украины и Польши : монография
АС Лобанова, ВЛ Мокряк, Я Руг
ИВИ, 2002
4*2002
Социологические аспекты функционирования группового эгоизма в трудовых коллективах
АС Лобанова
Актуальные проблемы разработки социальных технологий в трудових колективах …, 1991
31991
Мімікрійні поведінкові практики у системі державного управління: мотиваційна орієнтація
А ЛобАновА
URL: http://www. kbuapa. kharkov. ua/e-book/putp/2010-34/doc/1/10. pdf (дата …, 0
3
Военный конфликт на юго-востоке Украины (2014–нач. 2015 гг.) как источник социальной травмы
АС Лобанова, ЕС Славина
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2015
22015
Mimikra społeczna w sferze nauki: treść i formy jej przejawiania się
A Lobanova
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 2014
22014
Державно-правові конфлікти в сучасному українському суспільстві: ступінь їх соціальної небезпеки
АС Лобанова
Соціальні технології. Актуальні проблеми теорії та практики : міжвузівський …, 2009
2*2009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20