Follow
Andreas Kalkun
Andreas Kalkun
Estonian Literary Museum / Estonian Folklore Archives
Verified email at folklore.ee
Title
Cited by
Cited by
Year
Seto laul eesti folkloristika ajaloos. Lisandusi representatsiooniloole
A Kalkun
162011
Seto laul eesti folkloristika ajaloos. Lisandusi representatsiooniloole
A Kalkun
162011
The embodied mother of God and the identities of orthodox women in Finland and Setoland
A Kalkun, E Vuola
Religion and Gender 7 (1), 18-41, 2017
102017
Fasts and feasts in Estonians’ representations of the Seto Culture
A Kalkun
Journal of Ethnology and Folkloristics 7 (1), 53-74, 2014
72014
A Woman Voice in an Epic: Tracing Gendered Motifs in Anne Vabarna's Peko
A Kalkun
Journal of Ethnology and Folkloristics 2 (2), 25-46, 2008
72008
Rahvaluulekoguja kui looja. Seto pärimuse representeerimisest Jakob Hurda “Setukeste lauludes”.[Folklore Collector as a Creator. About the Representation of Seto Folklore in …
A Kalkun
Regilaul–esitus ja tõlgendus. Eesti Rahvaluule arhiivi toimetused …, 2006
72006
Studies in Estonian folkloristics and ethnology: a reader and reflexive history
K Kuutma, T Jaago
Tartu University Press, 2005
72005
Coping with Loss of Homeland through Orthodox Christian Processions: Contemporary Practices among Setos, Karelians, and Skolt Sámi in Estonia and Finland
A Kalkun, H Kupari, E Vuola
Practical matters, 2018
52018
Setode elav õigeusk. Eelarvamused ja pärimus
A Kalkun
Mitut usku Eesti IV. Valik usundiloolisi uurimusi: õigeusu er 4, 193–223, 2015
52015
Seto laul eesti folkloristika ajaloos
A Kalkun
Lisandusi representatsiooniloole. Dissertationes Folkloristicae …, 2011
52011
Nähtamatu ja nähtav pärimus. Seto rahvaluule kogumisest ning menstruatsiooni ja sünnitusjärgse käitumisega seotud tabudest
A Kalkun
Ariadne Lõng: nais-ja meesuuringute ajakiri 7, 3-18, 2007
52007
Mõistus ja tunded. Protestantlik ja ortodoksne Anne Vabarna tekstides
A Kalkun
Mall Hiiemäe, Kanni Labi (toim.). klaasmäel. Pro Folkloristica VIII. Tartu …, 2001
52001
How to ask embarrassing questions about women’s religion: Menstruating Mother of God, ritual impurity, and fieldwork among Seto women in Estonia and Russia
A Kalkun
Orthodox Christianity and Gender, 95-114, 2019
32019
Informandiga voodis. Lähedus ja intiimsed teemad välitöödel
A Kalkun
Pildi sisse minek. Artikleid välitööde alalt. Tänapäeva folkloorist 11, 119–144, 2019
32019
Ajalugu, mida polnud? Homoseksuaalse iha jäljed kolmes kohtuasjas
A Kalkun
Mäetagused. Hüperajakiri, 143-174, 2018
32018
SETO SINGING TRADITION IN SIBERIA: SONGS AND'NON-SONGS'.
A Kalkun, J Oras
Folklore (14060957) 58, 2014
32014
Petserimaa setodest ja nende keelest 2010.–2011. aasta välitööde põhjal [‘On Pechory district Setoffs and their language based on fieldwork conducted in 2010 & 2011’]
G Juhkason, A Kalkun, L Lindström, H Plado
Õdagumeresoomõ piiriq (Võro Instituudi toimõndusõq 26), 11-29, 2012
32012
The world of Seto female autobiographers
A Kalkun
Pro Ethnologia 17, 11-30, 2005
32005
Pihtivad naised. Seto naiste eluloolaulud
A Kalkun
Teekond. Pro Folkloristica X, 2003
32003
Regilaulu kohanemine ja kohandajad
J Oras, A Kalkun, M Sarv, R Järv
Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2014
22014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20