Галушка Зоя Іванівна
Галушка Зоя Іванівна
Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Стратегічний менеджмент
ЗІ Галушка, ІФ Комарницький
Чернівці: Рута, 2006
1052006
Соціальна відповідальність бізнесу як інструмент управління сучасним підприємством
ІФ Комарницький, ЗІ Галушка
Режим доступу: http://bukuniver. cv. ua/Applications/zbirnik, 2010
522010
Соціалізація трансформаційної економіки: особливості, проблеми, пріоритети: монографія
ЗІ Галушка
Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009
522009
Національна інноваційна система та її формування в Україні
Л Яремко
Формування ринкових відносин в Україні 1, 68, 2007
472007
Феномен соціального підприємництва: поняття та перспективи розвитку в Україні
ЗІ Галушка
Вісник КНУ ім. Т.Шевченка, 15-17, 2013
412013
«Нова економіка» та інноваційний розвиток
ЛА Яремко, ЛА Яремко, LA Yaremko
ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2011
332011
Соцiалiзацiя трансформацiйної економiки: особливостi, проблеми, прiоритети: монографiя
ЗI Галушка
162009
Стратегічний менеджмент як нова управлінська філософія: суть та етапи розвитку
ЗІ Галушка
Маркетинг і менеджмент інновацій, 20-24, 2011
152011
Інституціоналізація соціальної відповідальності бізнесу: механізми становлення
ЗІ Галушка
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер …, 2014
112014
Соціальна відповідальність як функція держави у сучасній економіці: необхідність, межі, завдання
ЗІ Галушка
Вісник НБУ, 31-36, 2008
112008
Соцiальна вiдповiдальнiсть бiзнесу як iнструмент управлiння сучасним пiдприємством
IФ Комарницький, ЗI Галушка
Збiрник наукових праць «Економiчнi науки» ПВНЗ «Економiчний унiверситет»., 6, 2010
102010
Нова роль держави в сучасній економіці: соціосинергетичний погляд
ЗІ Галушка
Економіка та держава, 9-12, 2009
102009
Розвиток теорії добробуту: суперечності чи неможливість прийняття ефективних рішень?
ЗІ Галушка
Економічна теорія, 22-29, 2008
102008
Економічна теорія
З Галушка, Г Поченчук
Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, 2018
9*2018
Модель людини в сучасній економічній теорії
ЗІ Галушка
Економічна теорія, 49-56, 2012
92012
Соціалізація трансформаційної економіки: закономірності та суперечності
ЗІ Галушка
ступеня доктора екон. наук: спец. 08.00. 01 «Економічна теорія та історія …, 2011
92011
Фактори формування економічної культури українського суспільства
ЗІ Галушка
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки, 8-15, 2009
92009
Соціальна відповідальність бізнесу в Україні: національні особливості [Електронний ресурс]
ЗІ Галушка
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/znpen/2010_6 …, 0
8
Соціальна безпека як система
ЗС Варналій, ЗІ Галушка
Економіка і управління, 94-100, 2010
72010
Економічна та соціальна ефективність функціонування ринкового розподілу доходів: підходи до оцінки
ЗІ Галушка, АВ Дутчак
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2015
62015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20