Надія Дехтяр (Nadiya Dekhtyar, Nadiia Dekhtiar, N. Dekhtiar, Надежда Дехтярь)
Надія Дехтяр (Nadiya Dekhtyar, Nadiia Dekhtiar, N. Dekhtiar, Надежда Дехтярь)
Подтвержден адрес электронной почты в домене uabs.sumdu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної привабливості суб'єктів господарювання: монографія та ін.; за ред. д. е. н. А.О. Епіфанова
Е АО, Д НА, М ТМ
ДВНЗ "УАБС НБУ", 2007
78*2007
Фінансовий аналіз
ІО Школьник, ИА Школьник, І Боярко, ІМ Боярко, ОВ Дейнека, ...
59*2016
Ефективність фінансів державного сектору економіки в системі управління соціально-економічним розвитком України
ІМ Боярко, НА Дехтяр, ОВ Дейнека
Суми: Університетська книга, 2012
29*2012
Фінансовий механізм діяльності суб’єктів господарювання
НА Дехтяр, ОВ Люта, НГ Пігуль
Університетська книга, 2011
262011
Управління фінансовою безпекою економічних суб’єктів
СМ Фролов, ОВ Козьменко, АО Бойко, НА Дехтяр, ДО В.
Суми : ДВНЗ “ УАБС НБУ ”, 2015
192015
Державні видатки в економіці країни : монографія
ІМ Боярко, ОВ Дейнека, НА Дехтяр
Суми, Корпункт, 2013
19*2013
Порівняльна характеристика принципів реалізації бюджетної політики країн ЄС та України в частині формування державних видатків
НА Дехтяр, ІМ Боярко, ОВ Дейнека, IM Boiarko, NA Dekhtiar, ...
Бізнес інформ, 45-50, 2013
15*2013
Підходи до управління власним капіталом підприємства
АК Н. Дехтяр
Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ, Серія: Економічні науки 2, 132-144, 2012
15*2012
Ефективність фінансів державного сектора економіки: сутність, значення та фактори формування
НА Дехтяр, НА Дехтярь, ІМ Боярко, ОВ Дейнека
122011
Фінансово-економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення
НА Дехтяр, ОВ Дейнека
Гельветика, 2015
102015
Аналіз бюджетної політики країн ЄС та України
НА Дехтяр, ОВ Дейнека, ІМ Боярко
10*2013
Основи функціонування фінансів державного сектора як складової фінансової системи
НА Дехтяр, ОВ Дейнека
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009
102009
Управління оборотними активами підприємства
НА Дехтяр, ОВ Дейнека, ТМ Черноус
Економіка та суспільство, 2017
92017
Особливості врахування додаткових (суб’єктивних) факторів при проведенні оцінки кредитоспроможності позичальника–юридичної особи
Н Дехтяр, О Дейнека, І Боярко
Вісник Національного банку України, 71-75, 2015
92015
Державні видатки в контексті забезпечення економічного зростання України
НА Дехтяр, ІМ Боярко, ОВ Дейнека
Економічний часопис-ХХІ, 56-59, 2014
9*2014
Механізм управління фінансовим забезпеченням інноваційної діяльності підприємств
НА Дехтяр, НГ Пігуль, ОВ Люта
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
82014
Фінансовий механізм функціонування інтегрованих виробничих формувань в умовах ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.04.01 …
НА Дехтяр
УАБС НБУ, 2004
82004
Фінансові аспекти структурної перебудови нафтогазового комплексу
СВ Науменкова, НА Дехтяр
Фінанси України, 37-43, 2000
72000
Оценка кредитоспособности и инвестиционной привлекательности субъектов хозяйствования
АА Епифанов, НА Дехтяр, ТМ Мельник
С.: УАБД НБУ, 2014
62014
Особливості формування та реалізації бюджетної політики України у сфері державних видатків
НА Дехтяр
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України, 124-133, 2014
62014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20