Роман Бужиков / Roman Buzhykov
Роман Бужиков / Roman Buzhykov
Чорноморський національний університет ім. Петра Могили (Petro Mohyla Black Sea National University)
Подтвержден адрес электронной почты в домене chmnu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Дидактичний потенціал Інтернет-технологій в сучасній системі освіти
РП Бужиков
Проблеми освіти, 40-44, 2011
252011
Педагогічні умови застосування інноваційно-комунікаційних технологій у процесі навчання іноземних мов студентів вищих економічних навчальних закладів
РП Бужиков
Вища освіта України, 134-141, 2006
192006
Педагогiчнi умови застосування iнновацiйно-комунiкацiйних технологiй у процесi навчання iноземних мов студентiв вищих економiчних навчальних закладiв
РП Бужиков
72006
Дидактичні особливості інноваційно-комунікаційних та Інтернеттехнологій
РП Бужиков, РІ Бужикова
Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього …, 0
6
Психолого-педагогічні вимоги щодо створення і навчального призначення педагогічного програмного забезпечення
РП Бужиков
Наукові праці: Науково-методичний журнал 50, 92-98, 2006
52006
Розвиток професійно-орієнтованого мовлення засобами інтернет-технологій
РІ Бужикова, РП Бужиков
Видавництво СумДУ, 2008
2008
ФОРМУВАННЯ 1НФОРМАЦ1ЙН01" КУЛЬТУРИ МОЛОД1 НА ЗАНЯТТЯХ 3 АНГШЙСЬКОТ МОВИ
РП Бужиков
Kul 使 tura narodov Prichernomor 使 i 汀 a, 2004
2004
Формування інформаційної культури молоді на заняттях з англійської мови
РП Бужиков
Культура народов Причерноморья, 2004
2004
Використання електронних енциклопедій на заняттях з іноземної мови
РП Бужиков
Видавництво СумДУ, 2004
2004
ТРАДИЦІЇ Й ІННОВАЦІЇ У ВИКОРИСТАННІ ТЕХНОЛОГІЙ PR У СФЕРІ КУЛЬТУРНО-МАСОВИХ ЗАХОДІВ: ДОСВІД ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Л Ахметова, А Бахметьєва, Р Бужиков, Р Бужикова, А Віфлеємський, ...
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–10