Яковлєв Олександр Анатолійович, Яковлев Александр Анатольевич, Yakovlyev Oleksandr
Яковлєв Олександр Анатолійович, Яковлев Александр Анатольевич, Yakovlyev Oleksandr
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Категорія правовий режим у трудовому праві: постановка питання і підходи до його вирішення
ОА Яковлєв
Право та інноваційне суспільство, 151-156, 2015
82015
Категорія правовий режим у трудовому праві: постановка питання і підходи до його вирішення
ОА Яковлєв
Право та інноваційне суспільство, 151-156, 2015
82015
Правовий режим: підходи до визначення поняття
ОА Яковлев
Право та інновації, 80-85, 2015
62015
Принципи державної політики в галузі охорони праці: погляд правника
ОА Яковлєв
Право та інновації, 75-80, 2017
42017
Фундаментальні проблеми правового регулювання умов праці і встановлення гарантій для працівників
ОА Яковлєв
Право, 2019
32019
Припинення трудових правовідносин з незалежних від волі їх сторін підстав: актуальні проблеми теорії та практики: монографія
ОА Яковлєв
Pravo, 2017
32017
Правове регулювання участі Пенсійного фонду України в міжнародному співробітництві
ІО Кравченко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2014
32014
Розірвання трудового договору з ініціативи третіх осіб, які не є стороною трудового договору
ОА Яковлєв
Автореферат дис.... на здобуття наук. ступеня к. ю. н, 2003
32003
До питання матеріального стимулювання працівників
ОА Яковлєв
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2017
22017
Система трудо-правових пільг і компенсацій за роботу у важких і шкідливих умовах праці
ОА Яковлєв
Право та інновації, 124-128, 2016
22016
Правове регулювання трудових відносин у релігійних організаціях: окремі проблемні питання теорії і практики
ОА Яковлєв
Право та інновації, 107-114, 2016
22016
Теоретичні засади розуміння правових режимів регулювання трудових відносин
ОА Яковлєв
22013
Трудове право України: теоретична характеристика в аспекті поділу права на приватне і публічне
ОА Яковлєв
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2013
22013
Теоретично-правові аспекти припинення повноважень судді
ОА Яковлев
ББК 67.9 (4УКР) 305 Р64, 222, 2012
22012
Теоретико-правові підходи до розуміння поняття" правовий режим
ОА Яковлєв
Правове регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення …, 0
2
Правові засади встановлення умов праці за трудовим законодавством України
ОА Яковлєв
12019
ПРОБЛЕМІ ПИТАННЯ ТРУДОВОГО ПРАВА У ЗАКОНІ УКРАЇНИ «ПРО АДВОКАТУРУ І АДВОКАТСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ»
ОА Яковлєв
12013
Медичні огляди: окремі проблемні питання правового забезпечення
ОА Яковлєв
Право та інновації, 23-27, 2018
2018
Поняття централізованого правового регулювання умов праці в Україні
ОА Яковлєв
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 2017
2017
sOcIAL HUmAN RIGHTs, BeTWeeN LeGAL AND ReAL cONsTITUTIONAL LImITATIONs (ON THe eXAmPLe OF ONe LAW)
OA Yakovlev
Право та інновації, 74-81, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20