Александр Анатольевич Яковлев
Александр Анатольевич Яковлев
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Розірвання трудового договору з ініціативи третіх осіб, які не є стороною трудового договору
ОА Яковлєв
Автореферат дис.... на здобуття наук. ступеня к. ю. н, 2003
32003
Категорія «правовий режим» у трудовому праві: постановка питання і підходи до його вирішення
ОА Яковлєв
12015
Категорія «правовий режим» у трудовому праві: постановка питання і підходи до його вирішення
ОА Яковлєв
12015
Правове регулювання участі Пенсійного фонду України в міжнародному співробітництві
ІО Кравченко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2014
12014
Деякі питання щодо розірвання трудових договорів (контрактів) із керівниками на вимогу профспілкових органів
ОА Яковлєв
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2001
12001
Визначення людиноцентриської парадигми як підґрунтя встановлення умов праці в сучасних умовах господарювання
ОА Яковлєв
видавництво «Право», 2017
2017
Принципи державної політики в галузі охорони праці: погляд правника
ОА Яковлєв
2017
ДО ПИТАННЯ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ
ОА Яковлєв
НАУКОВИЙ ВІСНИК МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 73, 2017
2017
Людиноцентриська парадигма як методологічна засада встановлення умов праці
ОА Яковлєв
2017
Система трудо-правових пільг і компенсацій за роботу у важких і шкідливих умовах праці
ОА Яковлєв
Право та інновації, 124-128, 2016
2016
Правове регулювання трудових відносин у релігійних організаціях
ОА Яковлєв, АА Яковлев
2016
Правовий режим: підходи до визначення поняття
ОА Яковлев
Право та інновації, 80-85, 2015
2015
Теоретико-правові підходи до розуміння поняття" правовий режим"
ОА Яковлєв
2014
Організація роботи Пенсійного фонду України: навч. посіб.: електронне вид.
ДМ Кравцов, ОА Яковлєв, ВВ Жернаков
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
2013
Етнополітичний дискурс засобів масової комунікації сучасної України: теоретичний контури дослідження
ОВ Яковлєв
Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2013
2013
Теоретичні засади розуміння правових режимів регулювання трудових відносин
ОА Яковлєв
2013
Трудове право України: теоретична характеристика в аспекті поділу права на приватне і публічне
ОА Яковлєв
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2013
2013
Проблемі питання трудового права у Законі України Про адвокатуру і адвокатську діяльність
ОА Яковлєв
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2013
2013
Програма навчальної дисципліни" Трудове право":(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401" Правознавство")
ВВ Жернаков, СМ Прилипко, ОМ Ярошенко, ПА Бущенко, ІА Вєтухова, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
2013
Теоретично-правові аспекти припинення повноважень судді
ОА Яковлєв
видавництво" Право", 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20