Яковлєв Олександр Анатолійович, Яковлев Александр Анатольевич, Yakovlyev Oleksandr
Яковлєв Олександр Анатолійович, Яковлев Александр Анатольевич, Yakovlyev Oleksandr
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Категорія правовий режим у трудовому праві: постановка питання і підходи до його вирішення
ОА Яковлєв
Право та інноваційне суспільство, 151-156, 2015
92015
Категорія правовий режим у трудовому праві: постановка питання і підходи до його вирішення
ОА Яковлєв
Право та інноваційне суспільство, 151-156, 2015
92015
Правовий режим: підходи до визначення поняття
ОА Яковлев
Право та інновації, 80-85, 2015
82015
Фундаментальні проблеми правового регулювання умов праці і встановлення гарантій для працівників
ОА Яковлєв
Право, 2019
72019
Роль третіх осіб у припиненні трудових відносин
О Яковлєв
Право України, 100, 2001
52001
Правові засади встановлення умов праці за трудовим законодавством України
ОА Яковлєв
42019
Припинення трудових правовідносин з незалежних від волі їх сторін підстав: актуальні проблеми теорії та практики: монографія
ОА Яковлєв
Pravo, 2017
42017
Принципи державної політики в галузі охорони праці: погляд правника
ОА Яковлєв
Право та інновації, 75-80, 2017
42017
Правове регулювання участі Пенсійного фонду України в міжнародному співробітництві
ІО Кравченко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2014
32014
Теоретичні засади розуміння правових режимів регулювання трудових відносин
ОА Яковлєв
32013
Трудове право України: теоретична характеристика в аспекті поділу права на приватне і публічне
ОА Яковлєв
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2013
32013
Розірвання трудового договору з ініціативи третіх осіб, які не є стороною трудового договору
ОА Яковлєв
Автореферат дис.... на здобуття наук. ступеня к. ю. н, 2003
32003
Теоретико-правові підходи до розуміння поняття" правовий режим
ОА Яковлєв
Правове регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення …, 0
3
До питання матеріального стимулювання працівників
ОА Яковлєв
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2017
22017
Система трудо-правових пільг і компенсацій за роботу у важких і шкідливих умовах праці
ОА Яковлєв
Право, 2016
22016
Правове регулювання трудових відносин у релігійних організаціях: окремі проблемні питання теорії і практики
ОА Яковлєв
Право та інновації, 107-114, 2016
22016
Теоретично-правові аспекти припинення повноважень судді
ОА Яковлев
ББК 67.9 (4УКР) 305 Р64, 222, 2012
22012
ПРОБЛЕМІ ПИТАННЯ ТРУДОВОГО ПРАВА У ЗАКОНІ УКРАЇНИ «ПРО АДВОКАТУРУ І АДВОКАТСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ»
ОА Яковлєв
12013
Безпечні і здорові умови праці–важливий складник гідної праці
О Яковлєв
Юридичний вісник, 76-82, 2020
2020
Медичні огляди: окремі проблемні питання правового забезпечення
ОА Яковлева
Право, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20