Людмила Трикоз
Людмила Трикоз
Украинский государственный университет железнодорожного транспорта
Подтвержден адрес электронной почты в домене kart.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Основы теории твердения, прочности, разрушения и долговечности портландцемента, бетона и конструкций из них: В 3-х тт
АН Плугин, АА Плугин, ЛВ Трикоз
К.: Наук. думка 3, 2012
342012
Фізико-хімічна механіка будівельних матеріалів і конструкцій
АА Плугін, ЛВ Трикоз, ОС Борзяк, ОС Герасименко
УкрДУЗТ, 2020
72020
Вплив попередньої обробки на температуру випалу вермикуліту
АО Атинян, КС Буханова, ЛВ Трикоз, СМ Камчатна, ОМ Пустовойтова
УкрДУЗТ, 2019
42019
Развитие некоторых аспектов коллоидной химии и физико-химической механики дисперсных систем и материалов применительно к устойчивости откосов и склонов
АН Плугин, ЛВ Трикоз, ОС Герасименко, АА Плугин, ДА Плугин, ...
Наука и прогресс транспорта. Вестник Днепропетровского национального …, 2011
42011
Механизмы формирования структуры, прочности и долговечности стали и железобетона на основе электроповерхностного потенциала простых веществ
АН Плугин, АА Плугин, ДА Плугин, ЛВ Трикоз, АА Плугин, АА Дудин
Науковий вісник Луганського національного аграрного університету. Серія …, 2010
42010
Розробка методу підвищення надійності баластної призми шляхом збільшення терміну її служби
ЛВ Трикоз, ЄВ Романович, ІВ Багіянц
Залізничний транспорт України, 16-22, 2016
32016
Дослідження питомої електричної провідності баластного щебеню
ЛВ Трикоз, ІВ Багіянц
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2015
32015
Дослідження деформаційних характеристик ґрунтового матеріалу з використанням відходів [Електронний ресурс]
ЛВ Трикоз, ВЮ Савчук
Наука та прогрес транспорту: Вісник Дніпропетровського національного …, 2017
22017
Дослідження взаємодій компонентів глиновмісних матеріалів методом інфрачервоної спектроскопії
ЛВ Трикоз, ОС Борзяк, ВЮ Савчук
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2017
22017
Обґрунтування вибору моделі зміни діелектричних властивостей несуцільних систем
ЛВ Трикоз, ІВ Багіянц
Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного …, 2016
22016
Теорія надлишкових електричних зарядів та розробка способів збереження стійкості матеріалів і конструкцій за їх наявності
ЛВ Трикоз, ЛВ Трикоз
«МОДЕЛІСТ», 2015
22015
Разработка схем протекания постоянных токов утечки через бетонные и железобетонные конструкции
АН Плугин, АА Плугин, ДА Плугин, ЛВ Трикоз, АА Плугин, АМ Плугін, ...
УкрДАЗТ, 2014
22014
Застосування активного мулу станцій біологічного очищення для стабілізації ґрунтів
ЛВ Трикоз, ВЮ Савчук
Збірник наукових праць Української державної академії залізничного …, 2014
22014
Дослідження залежності зміни питомого опору ґрунту від кількості активного мулу станцій біологічного очищення
ЛВ Трикоз, ВЮ Савчук
Науковий вісник будівництва, 128-133, 2017
12017
Исследование деформационных характеристик грунтовых материалов с использованием отходов
ЛВ Трикоз, ВЮ Савчук
Наука и прогресс транспорта. Вестник Днепропетровского национального …, 2017
12017
Дослідження залежності ущільнення ґрунтів від виду електроліту
ЛВ Трикоз, ВЮ Савчук
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2015
12015
Новые движущие силы и причины разрушений материалов, конструкций и сооружений
АН Плугин, ЛВ Трикоз, АА Плугин, ДА Плугин, АА Конев, ОС Борзяк
Збірник наукових праць Української державної академії залізничного …, 2014
12014
Теоретические предпосылки создания грунтосодержащих материалов
ЛВ Трикоз, ОС Герасименко, ИА Козеняшев
Збірник наукових праць Української державної академії залізничного …, 2013
12013
Исследования электрокинетического потенциала глиносодержащих грунтовых систем
ЛВ Трикоз, ОА Герасименко, ИА Козеняшев
Українська державна академія залізничного транспорту, 2012
12012
Вплив обводненості і струмів витоку на дефекти і деформації земляного полотна та моніторинг його вологісного стану
АА Плугін, АМ Плугін, ЛВ Трикоз
Залізничний транспорт України 5, 55-59, 2010
12010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20