Підписатись
Замбріборщ Ірина Сергіївна
Замбріборщ Ірина Сергіївна
Селекционно-генетический институт, лаборатория культуры тканей
Підтверджена електронна адреса в sgi.in.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Гаплопродукційна спроможність пшениці м’якої озимої за наявності в генотипі пшенично-житніх транслокацій
ОЛ Шестопал, ІС Замбріборщ, ММ Топал
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2014
32014
Вивчення гаплопродукційної здатності м’якої пшениці з пшенично-житніми транслокаціями
ОЛ Шестопал, ІС Замбріборщ, ММ Топал, МА Літвиненко, СО Ігнатова
Фактори експериментальної еволюції організмів, 326-330, 2013
32013
Особливості андрогенезу in vitro міжсортових гібридів Оryza sativa L. української селекції
ІС Замбріборщ, ОЛ Шестопал, ГО Доброва, ДВ Шпак
Фактори експериментальної еволюції організмів, 224-228, 2013
2*2013
Тестування гаплопродукційної здатності різних гібридів пшениці мякої в культурі пиляків in vitro
IS Zambriborshch, OL Shestopal, MS Chekalova, EA Golub
Faktori eksperimental'noi evolucii organizmiv 26, 207-211, 2020
12020
Оцінка регенераційного потенціалу гібридного матеріалу рису посівного (Oryza sativa L.)
ОЛ Шестопал, ІС Замбріборщ, ДВ Шпак, ТГ Алєксєєва, ОА Афіногенов
Вісник Одеського національного університету. Біологія 25 (1 (46)), 88-96, 2020
12020
Генотипові особливості морфогенетичних реакцій сортів і гібридів F1 пшениці озимої м’якої за проходження різних етапів андрогенезу in vitro
ІС Замбріборщ, ОЛ Шестопал, МС Бойко
Фактори експериментальної еволюції організмів, 252-256, 2018
12018
Ефективність андрогенезу in vitro в культурі пиляків сортів та їхніх гібридів пшениці м’якої озимої різних генерацій
ІС Замбріборщ, ОЛ Шестопал, МС Бойко, ГО Доброва, СВ Агафонова
Фактори експериментальної еволюції організмів, 194-197, 2017
12017
Методи культури in vitro для сучасної селекції пшениці м’якої (Triticum aestivum L.) та ячменю (Hordeum vulgare L.)
ОЛ Шестопал, СО Ігнатова, ІС Замбріборщ, ГА Зеленіна
Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту-Національного центру …, 2015
12015
Дослідження морфогенетичної активності мікроспор in vitro в культурі пиляків жита
ОЛ Шестопал, ІС Замбріборщ, СО Ігнатова, ЗО Мазур
ScienceRise 3 (1 (8)), 7-11, 2015
12015
Вплив попередньої обробки волотей на морфогенез в культурі пиляків Oryza sativa L.
ОЛ Шестопал, ІС Замбріборщ, СО Ігнатова, ДВ Шпак
Фактори експериментальної еволюції організмів, 2014
12014
Індукція новоутворень в культурі пиляків тетраплоїдної пшениці Triticum dicoccum (Schrank) Schuebl in vitro
ІС Замбріборщ, ГО Доброва, ОЛ Шестопал, ОМ Ружицька
Сборник научных трудов SWorld 50 (4), 28-32, 2013
12013
СТВОРЕННЯ СТІЙКОГО ДО БУРОЇ ТА ЛИСТОВОЇ ІРЖІ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ ШЛЯХОМ КУЛЬТУРИ ПИЛЯКІВ IN VITRO
ІС Замбріборщ, ОЛ Шестопал
Publishing House “Baltija Publishing”, 2022
2022
Методологічні основи створення стійких сортів Oryza Sativa L. до збудника пірикуляріозу (Magnaporthe grisea Barr.) за використання сучасних біотехнологій.
ВВ Дудченко, ДВ Шпак, ІС Замбріборщ, ОЛ Шестопал
Інститут зрошуваного землеробства НААН, 2021
2021
Стабілізація селекційного матеріалу пшениці м’якої, що є результатом схрещування із дикими родичами
IS Zambriborshch, OL Shestopal, TP Nargan, MS Chekalova
Faktori eksperimental'noi evolucii organizmiv 28, 83-87, 2021
2021
СТВОРЕННЯ СТІЙКОГО ДО ЗБУДНИКА ПІРИКУЛЯРІОЗУ СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ РИСУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ БІОТЕХНОЛОГІЙ
ДВ Шпак, ТМ Шпак, ІС Замбріборщ, ОЛ Шестопал
Оргкомітет конференції, 36, 2021
2021
Вплив гелеутворюючого компоненту живильного середовища на ефективність андрогенезу in vitro Oryza sativa L.
ІС Замбpiбоpщ, ОЛ Шестопал, ДВ Шпак, ГО Доброва, СО Ігнатова
Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів, 178-180, 2016
2016
Чутливість до андрогенезу in vitro Полби звичайної Triticum dicoccum (Schrank) Schuebl
ГО Доброва, ІС Замбріборщ, ОЛ Шестопал, ОМ Ружицька
Мікробіологія і біотехнологія, 54-60, 2016
2016
Вплив генотипу і умов культивування на регенерацію рослин у культурі пиляків пшениці твердої (Triticum durum Desf.) in vitro
ГО Доброва, ІС Замбріборщ, ОЛ Шестопал
Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту-Національного центру …, 2015
2015
Вплив складу регенераційних поживних середовищ на регенерацію пшениці твердої в культурі пиляків in vitro
ГО Доброва, ІС Замбріборщ, ОЛ Шестовал
Faktori eksperimental'noi evolucii organizmiv 17, 141-144, 2015
2015
Вплив вуглецевого компонента живильного середовища на ефективність андрогенезу in vitro Oryza sativa L.
ІС Замбріборщ, ОЛ Шестопал, ДВ Шпак
Faktori eksperimental'noi evolucii organizmiv 17, 160-163, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20