Подписаться
Леонид Дмитриевич Пляцук
Леонид Дмитриевич Пляцук
Подтвержден адрес электронной почты в домене ecolog.sumdu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Синергетика: нелинейные процессы в экологии
ЛД Пляцук, ЕЮ Черныш
Изд-во СумГУ, 2016
282016
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВИ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ТЕХНОГЕННО НАГРУЖЕННОГО РЕГИОНА
ЕВ Харламова, МС Малеваный
Екологічна безпека, 9-12, 2012
262012
Аналіз технологій очистки гальванічних стоків в Україні
ЛД Пляцук, ОС Мельник
Видавництво СумДУ, 2008
262008
Теоретичні основи управління екологічною безпекою в умовах природно-техногенного навантаження
ОВ Харламова, МС Мальований
242016
Утилізація гумових відходів
ЛД Пляцук, ЛЛ Гурець, ОП Будьонний
Вісник КДПУ ім.. М. Остроградського. Випуск 5, 46, 2007
152007
Синергетика: экосистемные процессы
ЛД Пляцук, ЕЮ Черныш, ДЛ Пляцук
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2014
132014
Entropy approach to assessment of the ecological state of a water course
VL Bezsonnyi, OV Tretyakov, LD Plyatsuk, AN Nekos
Visnyk of VN Karazin Kharkiv National University series «Еcоlogy», 6-19, 2022
112022
Ентропійний підхід до оцінки екологічного стану водотоку
ВЛ Безсонний, ОВ Третьяков, ЛД Пляцук, АН Некос
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна Серія …, 2022
112022
Визначення екологічного стану головного джерела водопостачання України
РВ Пономаренко, ЛД Пляцук, ОВ Третьяков, АП Ковальов
National University of Civil Defence of Ukraine, 2019
112019
Методы переработки природных фосфатов
ЛД Пляцук, СВ Вакал, НИ Андриенко
Издательство СумГУ, 2006
112006
Екологічна біотехнологія: принципи створення біотехнологічних виробництв
ЛД Пляцук, ЄЮ Черниш
Сумський державний університет, 2018
92018
Теорія систем в екології
ЮГ Масікевич, ЮГ Масикевич, ОВ Шестопалов, АА Негадайло, ...
Вид-во СумДУ, 2015
92015
Утилизация отходов нефтедобычи
ЛД Пляцук, ИЮ Матюшенко
Екологічна безпека, 15, 2013
92013
Аналіз методів математичного моделювання розповсюдження забруднюючих речовин в атмосфері
ЛД Пляцук, ВВ Бойко
Вісн. КНУ імені Михайла Остроградського, 1-4, 2010
82010
Прогнозування показників кисневого режиму поверхневого джерела в умовах водної екосистеми басейну Дніпра
ОВ Черкашин, РВ Пономаренко
National University of Civil Defence of Ukraine, 2020
72020
Дослідження складу та структури бурового шламу з метою обґрунтування вибору методу його подальшої утилізації
ІЮ Аблєєва, ЛД Пляцук, ОП Будьоний
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2014
72014
Моделювання поширення викидів від автотранспорту у селітебних територіях міст
ЛД Пляцук, РА Васькін, ІВ Васькіна
Екологічна безпека, 12, 2011
72011
Оптимизация процессов электрокоагуляции сточных вод гальванического производства
ЕС Мельник, ЛД Пляцук
Издательство СумГУ, 2009
72009
ВПЛИВ ТЕХНОГЕННИХ ОБ ЄКТІВ НА ГІДРОСФЕРУ ЯК ФАКТОР ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ
ЛД Пляцук, ОА Бурла
Екологічна безпека, 40-43, 2008
72008
Фосфогипсовые отходы в технологиях защиты окружающей среды
ЛД Пляцук, ЕЮ Черныш, ЕН Яхненко
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2015
62015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20