Роман Іванович Олексенко, Roman Oleksenko, R Olexenko, Oleksenko Roman, orcid.org/0000-0002-2171
Роман Іванович Олексенко, Roman Oleksenko, R Olexenko, Oleksenko Roman, orcid.org/0000-0002-2171
д.філос.н., професор. Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Дмитра Моторного
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Вплив комунікацій на ціннісні орієнтири особистості
РІ Олексенко
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 65-73, 2015
382015
Особистість в освітньому середовищі, яке динамічно трансформується
РІ Олексенко, ЮА Васюк
Філософські обрії, 124-135, 2017
292017
Управління кадровими ресурсами підприємств у сучасних умовах господарювання
РІ Олексенко
АгроСвіт, 41-45, 2010
262010
Філософія ринкових відносин: становлення та розвиток в Україні в період глобалізації та інформаційної революції: соціално-філософський аналіз
РІ Олексенко
Znanni︠a︡ Ukraïny, 2013
242013
Особливості формування світоглядних цінностей креативних підприємців в умовах глобальних викликів та трендів розвитку сучасного світу
РІ Олексенко
232017
Концептуальні пріоритети формування сучасної людини економічної
ВВМ РІ Олексенко
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 164-175, 2017
222017
Информационное общество, как императив современности
ВВ Молодыченко, РИ Олексенко
Новый университет, 31, 2014
212014
Філософія розвитку інформаційного суспільства в епоху глобалізації
РІ Олексенко
Гілея: науковий вісник, 230-232, 2015
202015
Философия образования как неотъемлемый фактор экономического развития общества
РИ Олексенко
Социосфера, 19-26, 2013
172013
Методичні підходи щодо формування конкурентноздатності продукції
РІ Олексенко
Економіка та держава, 48-51, 2007
172007
Актичні інтеркультурні практики як індикатор взаємодії культурних груп і спільнот поліетнічного міста
Л Афанасьєва, Р Олексенко
Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії, 40-47, 2018
162018
Философия, мировоззрение и мораль современного предпринимателя как составная экономико-социального развития общества
РИ Олексенко
Социосфера: науч.-метод. и теор. журнал, 31, 2013
162013
Формування концепції креативної особистості як фактор креативно-знаннєвої економіки в умовах викликів глобалізації
РІ Олексенко
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 118-126, 2017
152017
Міжкультурний діалог в контексті єднання України
РІО ЛВ Афанасьєва, ЄМ Музя, К Колева
Українознавчий альманах, 15-20, 2017
152017
Політика забезпечення конкурентоспроможності України на світовому продовольчому ринку в умовах глобалізації: тенденції та перспективи
РІ Олексенко
Мелітополь (Запоріз. обл.): Колор Принт, 2011
152011
Екологічні проблеми України та шляхи їх вирішення
ІМП Л.В. Синяєва, Р.І. Олексенко
Вісник Сумського національного аграрного університету, 12-15, 2007
152007
Аксиодуховная составляющая в становлении и гармонизации социо-культурного бытия человека
ГГТ Р. И. Олексенко, В. В. Молодыченко
«Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії»: збірник …, 2016
142016
Функції та роль маркетингу в сучасних умовах господарювання
ММП РІ Олексенко, ІО Краскова
Ефективна економіка, 2011
142011
Интеркультурность как успешная модель развития поликультурного городского сообщества
Л Афанасьева, Р Олексенко
Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos, 6-13, 2018
132018
Методичні підходи до формування конкурентоспроможності підприємства
РІ Олексенко
Інвестиції: практика та досвід, 27-30, 2007
132007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20