Подписаться
Volodymyr Gurkovskyi, Gurkovskyi V.I.,Gurkovskii V.I., Володимир Гурковський, Владимир Гурковский
Volodymyr Gurkovskyi, Gurkovskyi V.I.,Gurkovskii V.I., Володимир Гурковський, Владимир Гурковский
перший заступник директора Центру дослiджень проблем публiчного управлiння; професор
Подтвержден адрес электронной почты в домене maup.com.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організаційно-правові питання взаємодії органів державної влади у сфері національної інформаційної безпеки
ВІ Гурковський
Электронный ресурс]: автореф. дис... канд. наук з держ. упр 25 (02), 2004
582004
становлення та розвиток: монографія/за заг. ред. АВ Толстоухова, НР Нижник, НТ Гончарук
П адміністрація в Україні
Д.: Монолит, 334-339, 2010
502010
Державне управління розбудовою інформаційного суспільства в Україні (історія, теорія, практика)
ВІ Гурковський
К.: Міжвідомчий наук.-дослід. центр з проблем боротьби з організованою …, 2010
372010
Physical features of pollutants spread in the air during the emergency at NPPs
O Popov, A Iatsyshyn, V Kovach, V Artemchuk, D Taraduda, V Sobyna, ...
Ядерна та радіаційна безпека, 88-98, 2019
312019
Захист іміджу Української держави в умовах інформаційної глобалізації
ВІ Гурковський
Державне управління: теорія та практика, 2012
282012
Взаємовідносини органів державної влади у сфері забезпечення інформаційної безпеки України: організаційно-правові питання
В Гурковський
Вісник УАДУ: наук. журн, 27-32, 2002
192002
Сутність і феноменологія глобалізації в контексті формування глобального інформаційного суспільства
ВІ Гурковський
Державне управління: удосконалення та розвиток, 2010
122010
Інформаційна безпека в Україні як складова національної безпеки
ВІ Гурковський
УАДУ. К.: УАДУ, 9-18, 2002
102002
Безпека як об’єкт правовідносин в умовах глобального інформаційного суспільства: методологічний аспект
ВІ Гурковський
Правова інформатика, 72-77, 2010
92010
Зарубіжний досвід формування інформаційного суспільства: перспективи адаптації в Україні
В ГурКоВсьКий
Публічне управління: теорія та практика: збірник наукових праць асоціації …, 2010
92010
Органiзацiйно-правовi питання взаємодiї органiв державної влади у сферi нацiональної iнформацiйної безпеки: дис.… канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00. 02./Гурковський …
ВI Гурковський
92004
Механізми використання дезінформації в умовах російської гібридної агресії
В Гурковський
Укр. наук. журнал «Освіта, 2016
82016
Шляхи реалізації антикорупційної політики України
ВІ Гурковський, ІІ Климкова
Публічне урядування, 110-124, 2016
72016
Засади державної політики в сфері інформаційного суспільства в Україні: теоретичні та практичні аспекти
ВІ Гурковський
з держ. упр.: 25.00. 01/Гурковський Володимир Ігорович, 2011
72011
Громадські організації та органи державного управління: питання взаємовідносин
Н Нижник, В Олуйко
Хмельницький: Вид-во ХУУП.–2007.–236 с, 2009
72009
Актуальні проблеми державного управління наукою та освітою в контексті глобальної інтелектуалізації
ВІ Гурковський
Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of …, 2010
62010
Professional competence as a factor of the efficiency of the activity of a public servant
I Krynychna, V Gurkovskii
Public Administration and Law Review, 30-38, 2020
52020
Проблемні аспекти реалізації основних напрямів державної політики в інформаційній сфері у контексті сучасних викликів
В Гурковський, В Друк
Публічне урядування 7 (2), 101-107, 2017
52017
Формування іміджу Української держави в умовах інформаційного протиборства: теоретичні аспекти
В Гурковський
Актуальні проблеми державного управління, 11-13, 2012
52012
Застосування зарубіжного досвіду електронного урядування на сучасному етапі формування інформаційного суспільства в Україні
ВІ Гурковський
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2010
52010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20