Мунтян Віктор Степанович, Muntian Viktor Stepanovich, Мунтян Виктор Степанович
Мунтян Віктор Степанович, Muntian Viktor Stepanovich, Мунтян Виктор Степанович
Verified email at nulau.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Фізичне виховання у контексті положень нового закону України Про вищу освіту
ВС Мунтян, ВІ Пліско
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер …, 2014
202014
Преимущества секционной формы организации учебного процесса по дисциплине «Физическое воспитание»
АВ Попрошаев, ВС Мунтян
Физическое воспитание студентов 4, 67-70, 2011
172011
Fight-Fitness в программе физического воспитания студентов высших учебных заведений
ВС Мунтян
Физическое воспитание студентов 1, 94-98, 2011
172011
Оптимізація спеціальної підготовки в рукопашному бою з урахуванням індивідуальних особливостей спортсменів
ВС Мунтян
Харків, Україна, 2006
162006
Оптимизация специальной подготовки в рукопашном бое с учетом индивидуальных особенностей спортсменов
ВС Мунтян
Харьков: ХГАФК, 2006
162006
Оценивание успеваемости студентов по дисциплине «Физическое воспитание»
ВА Темченко, ВС Мунтян
Физическое воспитание студентов 1, 123-125, 2011
142011
Особенности соревновательной деятельности спортсменов в рукопашном бое
ВС Мунтян
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического …, 2007
132007
Возможные критерии оценивания студентов по предмету «Физическое воспитание» в условиях кредитно-модульной системы
ВС Мунтян, МА Красуля
Уч. записки НУА, 2006
122006
Особенности формирования положительной мотивации студентов к физическому воспитанию
ВС Мунтян
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені ТГ …, 2013
102013
Болонський процес і організаційно-методичні проблеми діяльності кафедри фізичного виховання
ВС Мунтян
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2012
102012
Стратегия, технико-тактическая и психологическая подготовка. Стратегия преодоления страха
ВС Мунтян
Харьков: ХаГАФК, 2001
102001
Дистанционное обучение в физическом воспитании
ВС Мунтян
Strategiczne pytania światowej nauki 14, 5-8, 2014
92014
Оценка уровня подготовленности спортсменов в единоборствах
ВС Мунтян
Физическое воспитание студентовтворческих специальностей: сб. науч. тр./под …, 2007
82007
Оптимизация результативности соревновательной деятельности спортсменов на основе повышения уровня их психологической устойчивости
ВС Мунтян
Физическое воспитание студентов 3, 55-58, 2010
72010
Физическое воспитание в вузе–инвестиции в здоровье будущих специалистов
ВС Мунтян
зб. матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції «Здоров’я нації і …, 2010
72010
Методические основы индивидуализации процесса подготовки квалифицированных спортсменов в рукопашном бое [Электронный ресурс]
ВС Мунтян, ОИ Камаев
Мунтян ВС, Камаев ОИ–Режим доступа: http://www. nbuv. gov. ua, 2006
72006
Биомеханическая характеристика кругового удара ногой в рукопашном бое
ВС Мунтян
Физическое воспитание студентов/сб. науч. тр.—Харьков: ХГАДИ, 50-59, 2005
72005
Визначення місця та ролі навчальної дисципліни «Фізичне виховання» в національній системі освіти
О ПОПРОШАЄВ, В МУНТЯН, М ОСТРОВСЬКИЙ
Спортивна наука України, 3-8, 2016
62016
Мотиваційно-ціннісне ставлення студентів до здорового способу життя і фізичного виховання
ВС Мунтян
62013
Интериоризация мотивации как фактор оптимизации учебного процесса студентов
ВС Мунтян
Адаптаційні можливості дітей та молоді.–Одеса: ТОВ Лерадрук, 223-228, 2012
62012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20