Владимир Ковбаса
Владимир Ковбаса
Национальный университет пищевых технологий
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuft.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Углеводы в пищевых продуктах
МО Полумбрик, ВВ Литвяк, ЗВ Ловкис, ВН Ковбаса
Минск: ИВЦ Минфина, 2016
152016
Thermogravimetric research of the extruded and native types of starch
ВЯ Пічкур, ММ Лазаренко, ОМ Алєксєєв, ВМ Ковбаса, МВ Лазаренко
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1 (6 (73)), 52-56, 2015
102015
Изменение количества и активности ингибиторов протеолитических ферментов в процессе их гидротермической обработки
ВН Ковбаса, ВА Терлецкая, ЕВ Кобылинская
102000
Наукове обґрунтування високотемпературної екструзії природних біополімерів та розроблення раціональних технологій харчоконцентратів і хлібопродуктів поліпшеної якості
ВМ Ковбаса
К.: УДУХТ, 1998
101998
Застосування екструзії у виробництві нових харчових продуктів
ВМ Ковбаса, АМ Дорохович, БІ Хіврич
101995
Разработка оптимальных рецептур сухих завтраков повышенной биологической ценности с использованием математического моделирования
НГ Миронова, ВН Ковбаса
Хранение и переработка сельхозсырья, 51-52, 1998
91998
Фізичні рівняння деформування ґрунту з суттєвим проявом в’язкопластичних властивостей
ВП Ковбаса
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2011
82011
Механіко-технологічне обґрунтування оптимізації взаємодії робочих органів з ґрунтом: дис.… докт. техн. наук: 05.05. 11/В
ВП Ковбаса
П. Ковбаса, 2006
82006
Використання солодових екстрактів у продуктах ко-екструзії
ЛВ Махинько, ВМ Ковбаса, ЄІ Ковалевська, НО Ємельянова, ...
72004
Біологічна роль цинку і необхідність забезпечення адекватного рівня його споживання людиною
МД Тронько, МО Полумбрик, ВМ Ковбаса, ВІ Кравченко, ЯГ Бальон
Вісник Національної академії наук України, 21-31, 2013
62013
Зміни вуглеводного комплексу зернових у процесі екструзії
ВМ Ковбаса, НГ Миронова, СВ Шаповал
Вісник аграрної науки, 55-57, 1997
61997
Investigation of the efficiency of use of polycomponent acidifiers in the technology of rye-wheat bread
T Sylchuk, O Bilyk, V Kovbasa, V Zuiko
EUREKA: Life Sciences, 3-10, 2017
52017
Механіка сільськогосподарських матеріалів та середовищ
ВП Ковбаса, ВМ Швайко, ОП Гуцол
навчальний посібник-Київ: Лисенко ММ, 2015
52015
Дослідження комплексоутворення плюмбуму (II) з валіном
ЄЄ Костенко, ВМ Ковбаса, ВА Терлецька, ГМ Біла, ІМ Зінченко, ...
52010
Дослідження комплексоутворення плюмбуму (II) з метіоніном
ЄЄ Костенко, ГМ Біла, ВМ Ковбаса, ВА Терлецька, ІМ Зінченко, ...
52010
Використання ПЕОМ при проектуванні технологічних процесів в сільськогосподарському машинобудуванні/Ковбаса ВП, Соломка ВО, Деркач ОП
ВП Ковбаса
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2009
52009
Визначення траєкторії руху частинки за заданого кінематичного режиму
ВП Ковбаса
Вісник Львівського національного аграрного університету: агроінженерні …, 2008
52008
Использование нетрадиционного сырья в производстве чипсов
ИГ Хорошева, ЕА Назаренко, ВН Ковбаса
52003
Про визначення критерію вигляду напружено-деформованого стану суцільного середовища
ВП Ковбаса
Вісник ХДТУСГ «Підвищення надійності відновлюваних деталей машин».–Харків …, 2001
52001
Розробка продуктiв екструзiйної технологiї i використаниям пророщеного зерна
ВМ Ковбаса, ВА Терлецька, IК Егорова, БI Хiврич, НГ Миронова, ...
51996
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20