Follow
Боронос Володимир Миколайович
Боронос Володимир Миколайович
Сумський державний університет, кафедра фінансів і кредиту
Verified email at finance.sumdu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Економіка підприємства
ЛГ Мельник, ОІ Карінцева, ОВ Кубатко, СА Петровська, СА Петровская, ...
Університетська книга, 2012
1442012
Економіка енергетики
ЛГ Мельник, ІМ Сотник, ВГ Боронос, ВГ Боронос, ІО Галиця, ...
Університетська книга, 2015
472015
Аналіз економічного змісту фінансового потенціалу регіону
В Боронос, І Карпенко
Схід, 2011
182011
Еколого-економічна ефективність утилізації відходів промислових підприємств
ВМ Боронос, ІВ Мамчук
Видавництво СумДУ, 2007
182007
Еколого-економічний аналіз структуризації показників виробництв
ВМ Боронос, ІВ Мамчук
Видавництво СумДУ, 2006
122006
Проблемы согласования эколого-экономических интересов в условиях рынка
ВН Боронос, ВВ Буряковский
Екологічна економіка та управління.− Суми: Видавничо-виробниче підприємство …, 1997
101997
Екологічний лізинг: сутність, структура, напрямки розвитку
ВМ Боронос, ЮМ Шкодкіна
Видавництво СумДУ, 2010
92010
Фінансовий менеджмент: навчальний посібник/за заг. ред. ВМ Бороноса
ВМ Боронос
Суми: Вид-во СумДУ, 2012
82012
Екологічна рента і проблема платності використання асиміляційного потенціалу навколишнього природного середовища
ВМ Боронос, МВ Костель
Издательство СумГУ, 2010
82010
Экономические принципы формирования устойчивого развития во времени
ВН Боронос, АИ Каринцева, АВ Евдокимов
Издательство СумГУ, 1996
71996
Фінансова інклюзія як драйвер забезпечення фінансової безпеки України
ОО Захаркін, ВМ Боронос, ЛС Захаркіна, ОІ Тверезовська
Сумський державний університет, 2019
62019
Маркетинг у банку
ТА Васильєва, СМ Козьменко, ІО Школьник, СВ Лєонов, ОВ Козьменко, ...
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2014
6*2014
Ефективність управління фінансовими ресурсами підприємств (на прикладі інвестиційного проектування)
ВМ Боронос, ЛЛ Пархоменко
Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка …, 2001
52001
Экономическая оценка последствий загрязнения атмосферы автомобильным транспортом
АВ Зайцев, ВН Боронос, ЛМ Балацька, ЛН Балацкая
Всесоюзный институт научно-технической информации. Москва., 1988
51988
Сутність і класифікація екологічних витрат по операціях з атмосферним повітрям
ГВ Кірейцева
ЖДТУ, 2012
42012
Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем. Порівняльний аналіз національних моделей формування механізмів забезпечення …
СМ Ілляшенко, ОВ Прокопенко, ЛГ Мельник, ОС Тєлєтов, ВВ Божкова, ...
Вид-во СумДУ, 2011
42011
Вплив комплементарності розподілу ризиків на ефективність застосування публічно-приватного партнерства в сфері екологічних послуг
НВ Котенко, ВМ Боронос
Видавництво СумДУ, 2011
42011
Оцінка використання асиміляційного потенціалу навколишнього природного середовища
ВМ Боронос
Механізм регулювання економіки, 50, 2010
42010
Программно-целевые методы управления научно-техническим прогрессом
ВН Боронос, ИД Скляр, НВ Костель
Издательство СумГУ, 2005
42005
Торговля и окружающая среда: принципы реализации
ЛГ Мельник, ВН Боронос, ОИ Мельник
ВИНИТИ, г. Москва, 1997
41997
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20