Г.Е. Борецька / А.Э. Борецкая / Ganna Boretska
Г.Е. Борецька / А.Э. Борецкая / Ganna Boretska
КНЛУ
Підтверджена електронна адреса в knlu.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник / під ред. С.Ю.Ніколаєвої
Ганна Едуардівна Борецька, ОБ Бігич, НФ Бориско, СВ Гапонова, НВ Майєр, СЮ ...
Ленвіт, 2013
1042013
Методика навчання iноземних мов i культур: теорiя i практика: пiдручник для студ. класичних, педагогiчних i лiнгвiстичних унiверситетiв та iн./за загальн. ред. СЮ Нiколаєвої
ОБ Бiгич, НФ Бориско, ГЕ Борецька
662013
Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: Курс лекцій (схеми і таблиці)[навч.-метод. посібник для студ. мовних спец. осв.-кваліф. рівня «магістр …
ГЕ Борецька, ОБ Бігич, НФ Бориско та ін. / за ред. СЮ Ніколаєвої
К.: Ленвіт 338, 2011
342011
Методика формування іншомовної компетентності у читанні
ГЕ Борецька
Іноземні мови, 18-27, 2012
292012
Сучасні технології формування англомовної компетенції в говорінні в учнів основної і старшої школи
ГЕ Борецька
Іноземні мови 2, 23-26, 2010
252010
Методика формування іншомовної компетентності у техніці читання
ГЕ Борецька
Іноземні мови, 3-8, 2012
172012
Методика формування мiжкультурної iншомовної комунiкативної компетенцiї: Курс лекцiй: та iн./за ред. СЮ Нiколаєвої
ОБ Бiгич, НФ Бориско, ГЕ Борецька
152011
Методика навчання студентів-філологів граматично правильної англомовної писемної комунікації
ГЕ Борецька
Київ, 2006. 22 c, 2004
142004
Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах
СЮ Ніколаєва, ГЕ Борецька, НВ Майєр
Ленвіт, 2015
112015
та ін./за загальн. ред
ОБ Бігич, НФ Бориско, ГЕ Борецька
СЮ Ніколаєвої. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика …, 2013
82013
та ін.(2013)
ОБ Бігич, НФ Бориско, ГЕ Борецька
Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика, 2013
52013
Практикум з методики викладання англійської мови у середніх навчальних закладах: Посібник
СЮ Ніколаєва, СВ Гапонова, НК Скляренко, ЕГ Хоменко, ...
Ленвіт, 2004
52004
Чинники виникнення та аналіз порушень граматичної правильності англомовної писемної комунікації
ГЕ Борецька
Вісник КНЛУ., 45-53, 2005
3*2005
Правильність іншомовного висловлювання та класифікація граматичних помилок у писемному мовленні
ГЕ Борецька
Теоретичні питання освіти та виховання. Збірник наукових праць.–К.: Вид …, 2000
32000
Відбір автентичних текстів для формування іншомовної читацької компетентності у майбутніх вчителів англійської мови
ГЕ Борецька
World science 4 (6 (10)), 2016
12016
Сучасні проблеми та напрями вдосконалення організації фінансового контролю в Україні
В ГЛУХ, Г БОРЕЦЬКА
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ, 318, 2007
12007
Педагогічна практика студентів у закладах загальної середньої освіти (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти)
СМ Іванович, СЮ Ніколаєва, ВВ Кудіна, ВС Демчук, ГЕ Борецька, ...
Вид. центр КНЛУ, 2020
2020
Формування компетентності у техніці письма на уроках англійської мови в першому класі
ГЕ Борецька, ОО Панкратова
Тайп, 2019
2019
Відбір та методична типологія граматичного матеріалу для навчання майбутіх філологів англомовної писемної комунікації
ГЕ Борецька
Наукові записки Тернопільського національного університету імені Володимира …, 2018
2018
Практикум з методики навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх навчальних закладах: англ. мова, нім. мова, франц. мова, ісп. мова: навчальний посібник для студ …
ОБ Бігич, НФ Бориско, ГЕ Борецька
Видавець Романенко ЛЛ, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20