Ростислав Первачук
Ростислав Первачук
Викладач кафедри атлетичних видів спорту, Львівський державний університет фізичної культур
Подтвержден адрес электронной почты в домене ldufk.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Техніко-тактичні комплекси як засіб удосконалення навчально-тренувальної діяльності кваліфікованих борців/Первачук РВ, Сибіль МГ, Загура ФІ
РВ Первачук
Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання …, 2012
262012
Personalization of freestyle wrestlers’ training process by influence the anaerobic systems of energy supply
M Sybil, R Pervachuk, V Trach
252015
Індивідуалізація тренувального процесу борців різного стилю ведення сутички
Р Первачук
242013
Удосконалення фізичної підготовки кваліфікованих борців вільного стилю з використанням спрямованого впливу на системи енергозбереження
РВ Первачук
Львів, 2015
232015
Аналіз виступів борців різних країн на чемпіонаті Європи 2018 року з вільної боротьби серед чоловіків
ВІ Шандригось, ВВ Яременко, РВ Первачук
Харківська державна академія фізичної культури, 2018
202018
Вплив дозованого велоергометричного навантаження на енергетичний обмін кваліфікованих борців вільного стилю
М Сибіль, Р Первачук, Я Свищ
202014
Становлення і розвиток жіночої боротьби в програмі Олімпійських Ігор
ВВ Яременко, РВ Первачук
Проблеми і перспективи розвитку спортивних ігор і єдиноборств у вищих …, 2018
182018
Модельные характеристики сенсомоторных реакций и специфических восприятий квалифицированных борцов
Р Первачук, Ю Тропин, В Романенко, А Чуев
Слобожанський науково-спортивний вісник, 84-88, 2017
162017
Перманентна корекція індивідуальної підготовки кваліфікованих борців вільного стилю з урахуванням поточного балансу між окремими компонентами анаеробного механізму …
Р Первачук, М Сибіль, В Шандригось
152017
Considering the current balance between lactate and alactate mechanisms of energy supply in preparation of free style wrestlers
M Sybil, R Pervachuk, F Zahura, Y Stelmakh, I Bodnar
142018
Biochemical changes in cluster analysis indicators as a result of special tests of freestyle wrestlers of alactate and lactate types of power supply
M Sybil, R Pervachuk, F Zahura, V Shandrygos, V Yaremenko, I Bodnar
132018
Model characteristics of sensorimotor reactions and specific perceptions of trained wrestlers
R Pervachuk, Y Tropin, V Romanenko, A Chuev
Slobozhanskyi herald of science and sport, 72-74, 2017
102017
Особливості побудови програми фізичної підготовки борців вільного стилю з урахуванням домінантного типу енергозабезпечення
Р Первачук, Ф Загура, Я Свищ
Спортивна наука України, 9-16, 2016
92016
Indyvidualizatsiia trenuvalnoho protsesu bortsiv riznoho styliu vedennia sutychky [Personalization training process fighters of different style of fight]
RV Pervachuk
Naukovyi chasopys NPU im. MP Drahomanova 7, 55-62, 2013
82013
Удосконалення програмно-методичного забезпечення з вільної боротьби
В Шандригось, Р Первачук, В Яременко, М Латишев
Молода спортивна наука України 1 (21), 2017
72017
Програма індивідуалізації тренувального процесу борців вільного стилю з урахуванням домінуючого типу енергозабезпечення
Р Первачук
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 72-77, 2016
72016
Вдосконалення підготовленості борців вільного стилю на основі техніко-тактичних комбінацій
М Федишин, Р Первачук
ТОВ «Планер», 2018
62018
Дієвість програми спрямованого впливу на окремі компоненти анаеробної системи енергозабезпечення за критерієм спеціальної витривалості кваліфікованих борців вільного стилю
РВ Первачук, МГ Сибіль, АЮ Чуєв
Physical education, sport and health culture in modern society, 147-154, 2015
62015
Спрямований вплив на анаеробні системи енергозабезпечення кваліфікованих борців вільного стилю
МГ Сибіль, РВ Первачук, АЮ Чуєв
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2015
52015
Індивідуалізація фізичної підготовки борців вільного стилю з урахуванням домінантного типу енергозабезпечення
Р Первачук
Фізична активність, здоров’я і спорт, 33-39, 2014
52014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20