Головашевич Олександр Олександрович
TitleCited byYear
Правове регулювання оподаткування доходів фізичних осіб в Україні
ОО Головашевич
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2007
412007
Тенденції розвитку правового регулювання процедур визначення окремих елементів податку
ОО Головашевич
Фінансове право, 14-16, 2014
22014
Действие принципа социальной справедливости при налогообложении физических лиц
АА Головашевич
Принципы финансового права, 56-59, 2012
22012
Суб’єкти податкових правовідносин при виконанні фізичними особами податкового обов’язку
ОО Головашевич
Державне будівництво та місцеве самоврядування, 169-178, 2011
22011
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з фінансового права для студентів ІІІ курсу денних факультетів
МП Кучерявенко, ОО Дмитрик, ОА Лукашев, ДО Білінський, ...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з …, 2016
1*2016
Фізичні особи як платники податків
ОО Головашевич
Актуальні питання науки фінансового права:[колект. монографія]/МП …, 2010
12010
Застосування права на податковий кредит платниками податку з доходів фізичних осіб
ОО Головашевич
Університетські наукові записки, 184-187, 2007
12007
Податкове право
ОО Головашевич
Податкове право : посіб. для підгот. до іспитів, 2018
2018
Податкове право України
ОО Головашевич
Податкове право України : підручник, 162-172, 285-348, 2018
2018
Фінансове право
ОО Головашевич
Фінансове право : посібник для підготовки до іспитів, 2018
2018
Процедурні особливості реалізації принципу превалювання сутності над формою в процесі ведення податкового та бухгалтерського обліку
ОО Головашевич
Вороновські читання (Співвідношення матеріального та процесуального в …, 2017
2017
Фінансове право
ОО Головашевич
Фінансове право : підручник, 144-157, 2017
2017
Фінансове право
ОО Головашевич
Фінансове право : посібник для підготовки до іспитів, 2017
2017
Принцип невідворотності настання відповідальності в податковому праві : проблеми реалізації
ОО Головашевич
Вісник Асоціації фінансового права України, 14-20, 2017
2017
Окремі аспекти оподаткування операцій з цінними паперами
ОО Головашевич
Вороновські читання (Фінансове право : сучасний стан та перспективи …, 2016
2016
Фінансове право
ОО Головашевич, МП Кучерявенко, ОА Лукашев, ГВ Россіхіна, ...
Фінансове право, 2016
2016
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ» ЯК РІЗНОВИДУ ПОДАТКУ У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ
ОМ Бандурка, ЛК Воронова, ОП Гетманець, ОО Головашевич, ...
ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 44, 2015
2015
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Податкове право» (галузь знань 08 «Право», перший (бакалаврський) освітньо …
ОО Головашевич, МП Кучерявенко, ОА Лукашев, ГВ Россіхіна, ...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з …, 2015
2015
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Фінансове право» (галузь знань 08 «Право», перший (бакалаврський) освітньо …
ОО Головашевич, МП Кучерявенко, ОА Лукашев, ГВ Россіхіна, ...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з …, 2015
2015
Окремі проблеми реалізації принципу невідворотності настання відповідальності в податковому праві
ОО Головашевич
Фінансове право, 25-27, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20