Michael Lvov
Michael Lvov
Подтвержден адрес электронной почты в домене ksu.ks.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Роль родного языка в становлении духовного мира личности (Опыт моделирования)
МР Львов
Русский язык в школе, 3-8, 2001
130*2001
Педагогічні технології та педагогічно орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід
ОВ Співаковський, МС Львов, ГМ Кравцов, ВА Крекнін, ТА Гуржій, ...
Комп'ютер у школі й сім’ї 2 (20), 17-21, 2002
952002
Шкільна система комп’ютерної алгебри ТерМ 7-9. Принципи побудови та особливості використання. Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова, серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи …
МС Львов
К.: НПУ ім. Драгоманова, 10, 2005
552005
Концепція програмної системи підтримки математичної діяльності
МС Львов
НПУ імені МП Драгоманова, 2003
552003
Терм VII–шкільна система комп’ютерної алгебри
МС Львов
Комп’ютер у школі та сім’ї 7, 27-30, 2004
452004
Основные принципы построения педагогических программных средств поддержки практических занятий
МС Львов
Управляющие системы и машины. N 6, 79-85, 2006
372006
Використання методів комп’ютерної алгебри та технології символьних перетворенеь в педагогічних програмних системах. Нові технології навчання: Наук.-метод. зб./Кол. авт
МС Львов
К.: Наук.-метод. центр вищої освіти, 110-113, 2004
312004
Робоче місце вчителя в сучасній інформаційній системі управління навчальним процесом. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. Зб. наук. праць/Редкол
МС Львов, ОВ Співаковський, ВС Круглик
К.: НПУ ім. МП Драгоманова, 10, 2005
302005
Социальные сети как средство организации учебного процесса
ТЛ Архипова, НВ Осипова, МС Львов
Інформаційні технології в освіті, 7-18, 2015
262015
Педагогiчнi технологiї та педагогiчно орiєнтованi програмнi системи: предметно-орiєнтований пiдхiд
ОВ Спiваковський, МС Львов, ГМ Кравцов, ВА Крекнiн, ТА Гуржiй, ...
Комп'ютер у школi й сiм’ї, 17, 2002
262002
Шляхи удосконалення курсу “Основи алгоритмізації та програмування” у педагогічному вузі
ОВ Співаковський, МС Львов
Комп’ютер у школі та сім’ї, 22-24, 2001
192001
Discovery of invariant equalities in programs over data fields
AA Letichevsky, MS Lvov
Applicable Algebra in Engineering, Communication and Computing 4 (4), 269-286, 1993
191993
Тенденції розвитку освітніх інформаційно-комунікативних технологій
МС Львов
Інформаційні технології в освіті. Зб. наук. пр. Вид. ХДУ, 107-114, 2008
182008
Choosing the first educational programming language
V Kruglyk, M Lvov
ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration …, 2012
152012
Математичні моделі та методи підтримки ходу розв’язання навчальних задач з аналітичної геометрії
МС Львов
Штучний інтелект, 2010
152010
Алгебра з комп ‘ютером
М Львов, Н Львова
К.: Шк. світ, 2007
152007
About one algorithm of program polynomial invariants generation
MS Lvov
Eds.: M. GIESE, T. JEBELEAN Proc. WING, 85-99, 2007
132007
Simulation technologies of virtual reality usage in the training of future ship navigators
MS Lvov, HV Popova
Видавничий центр Криворiзького державного педагогiчного унiверситету, 2019
122019
Polynomial invariants for linear loops
MS Lvov
Cybernetics and Systems Analysis 46 (4), 660-668, 2010
122010
Інтегроване програмне середовище вивчення курсу аналітичної геометрії для ВНЗ. Концепція, архітектура, функціональність
МС Львов
Наукові праці національного університету харчових технологій 30, 106-109, 2010
122010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20