Urszula Malaga-Toboła
Urszula Malaga-Toboła
Подтвержден адрес электронной почты в домене ur.krakow.pl
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Effect of an amino acids-containing biostimulator on common bean crop
S Kocira, A Kocira, M Szmigielski, A Piecak, A Sagan, U Malaga-Tobola
Przemysl Chemiczny 94 (10), 1732-1736, 2015
252015
Productivity of resources and investments at selected ecological farms
U Malaga-Toboła, S Tabor, S Kocira
Agriculture and Agricultural Science Procedia 7, 158-164, 2015
152015
Application of an electronic nose for determination of pre‐pressing treatment of rapeseed based on the analysis of volatile compounds contained in pressed oil
R Rusinek, A Siger, M Gawrysiak‐Witulska, E Rokosik, U Malaga‐Toboła, ...
International Journal of Food Science & Technology 55 (5), 2161-2170, 2020
122020
Zasoby i nakłady pracy ludzkiej w gospodarstwach o różnym kierunku produkcji
S Kocira, U Malaga-Toboła
Problemy Inżynierii Rolniczej 20, 27-36, 2012
102012
Wskaźnik technicznego uzbrojenia a wydajność pracy w aspekcie uproszczenia produkcji roślinnej
U Malaga-Toboła
Inżynieria Rolnicza 12, 195-201, 2008
92008
Modelowanie procesu eksploatacji obiektów technicznych za pomocą dynamicznych sieci bayesowskich
G Bartnik, A Kusz, AW Marciniak
Inżynieria rolnicza 10, 9-16, 2006
82006
Uwarunkowania techniczno-ekonomiczne produkcji ekologicznej w gospodarstwach Polski Południowej
J Kowalski, M KUBOŃ, P KWAŚNIEWSKI, U MALAGA-TOBOŁA, ...
Monografia. Kraków. Wydaw. UR, 232, 2014
72014
Model solutions of distribution logistics with regard to organic products
M Kuboń, D Kwaśniewski, U Malaga-Toboła, S Tabor
Agricultural Engineering 18 (2), 77--89, 2014
72014
Produkcja towarowa a kierunki zmian wyposażenia technicznego w rozwojowych gospodarstwach rolnych
U Malaga-Toboła
Inżynieria Rolnicza 13, 175-182, 2009
72009
Kierunek i uproszczenie produkcji a wyposażenie gospodarstw w budynki gospodarskie
U Malaga-Toboła
Inżynieria Rolnicza 13, 145-152, 2009
72009
Kierunek produkcji a efektywność technicznej modernizacji gospodarstw rolniczych
U Malaga-Toboła
Inżynieria Rolnicza 11, 129-136, 2007
72007
Wyposażenie techniczne a efektywność pracy w wybranych gospodarstwach rolnych
U Malaga-Toboła
Inżynieria Rolnicza 10, 331-340, 2006
72006
The influence of drying temperature and moisture of corn seeds planted on their damage
P Bajus, M Mraz, I Rigo, P Findura, A Fürstenzeller, P Kielbasa, ...
Agricultural Engineering 23 (1), 5-12, 2019
62019
Effect of selected plant preparations containing biologically active compounds on winter rape (Brassica napus L.) yielding
M Gugala, A Sikorska, F Findura, K Kapela, U Malaga-Tobola, K Zarzecka, ...
Appl. Ecol. Env. Res 17, 2779-2789, 2018
62018
Wyposażenie techniczne wybranych gospodarstw ekologicznych ukierunkowanych na produkcję mleka
U Malaga-Toboła
Inżynieria Rolnicza 16, 185-192, 2012
62012
Analiza wyposażenia technicznego obór i efektywności chowu bydła
U Malaga-Toboła, M Kuboń
Problemy Inżynierii Rolniczej 18, 77-84, 2010
62010
Influence of changes in the level of volatile compounds emitted during rapeseed quality degradation on the reaction of MOS type sensor-array
R Rusinek, H Jeleń, U Malaga-Toboła, M Molenda, M Gancarz
Sensors 20 (11), 3135, 2020
52020
ACADEMIC TEACHERS'PREFERENCES IN SELECTING SCIENTIFIC DATABASES
S Kocira, M Kuboń, U Malaga-Toboła, D Kwaśniewski
SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific …, 2019
42019
Intensywność organizacji produkcji w ekologicznych i konwencjonalnych gospodarstwach mlecznych
U Malaga-Tobola, S Kocira
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2013
42013
Chemical composition of winter rape seeds depending on the biostimulators used
M Gugała, A Sikorska, K Zarzecka, P Findura, U Malaga-Toboła
Agronomy 9 (11), 716, 2019
32019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20