Підписатись
Паленный ЮГ
Паленный ЮГ
Державний університет "Одеська політехніка"
Підтверджена електронна адреса в ukrtest.com - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Аспекти формування критеріїв оцінки якості освітніх послуг
ЛМ Перпері, ГО Оборський, ЮГ Паленний, ГМ Голобородько
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Механіко …, 2017
52017
Functioning principles of the internal quality assurance system of educational services
GA Oborskiy, GM Goloborodko, LM Perperi, VP Guhnin, YG Palennyi
Odes’ kyi Politechnichnyi Universytet. Pratsi, 70-73, 2016
42016
MEASUREMENT OF DYNAMIC CHARACTERISTICS OF TECHNOLOGICAL SYSTEM
GM Goloborodko, LM Perperi, VP Guhnin, YG Palennyi
Odes’kyi Politechnichnyi Universytet. Pratsi, 19-23, 2016
32016
Розгляд неформальних чинників, які впливають на якість надання освітніх послуг
ОГЦ Л. М. Перпері, Ю. Г. Паленний
Стандартизація, сертифікація, якість, 48-53, 2018
22018
Магнитный датчик бесконтактногоизмерения виброперемещений
ГМ Голобородько, ЛМ Перпері, ВП Гугнін, ЮГ Паленний
Вимірювальна та обчислювальнатехніка в технологічнихпроцесах, 49-53, 2016
2*2016
ВИМІРЮВАЛЬНИЙ СТЕНД ДЛЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ВІЛЬНИХ КОЛИВАНЬ
ГМ Голобородько, ЛМ Перпері, ЮГ Паленний, РП Мигущенко
Системи обробки інформації, 48-51, 2016
22016
Бесконтактное измерение относительных перемещений инструмента и детали в процессе резания
ГА Оборский, ЮГ Паленный, ВП Гугнин, ЛМ Перпери, ...
Резание и инструмент в технологических системах= Cutting & tool in …, 2015
22015
Improving the model of quality management systems processes assessment
L Perperi, H Oborskyi, G Goloborodko, Y Palennyy
Праці Одеського політехнічного університету, 115-122, 2018
12018
Возбуждениеизгибно-крутильныхколебаний и ихизмерения на вращающихсяконсольныхинструментах
ГА Оборский, ЮГ Паленный, АА Оргиян
Вісник Хмельницького національного університету, 112-115, 2016
12016
Інформаційно-вимірювальна система віддаленого контролю температури тіла спортсменів
АГ Радалова, ЮГ Паленний
Сучасні інформ. технології та телекомунікаційні мережі: тези доп. 58-ої наук …, 2023
2023
Визначення та аналіз складових бюджету невизначеності методики статичного зважування на автомобільних вагах
ОП Роцкін, ЮГ Паленний
Сучасні інформ. технології та телекомунікаційні мережі: тези доп. 58-ої наук …, 2023
2023
Особливості оцінювання якості знань здобувачів вищої освіти в умовах дистанційного навчання
Ю Паленний, О Левинський, В Паленна
Матеріали XXVІІ Міжнародної науково-методичної конференції "Управління …, 2022
2022
Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра
ОС Левинський, АС Левинский, МС Огієнко, МС Огиенко, ОА Волков, ...
Одеса: ДУ «Одеська політехніка», 2021
2021
Застосування ризик-орієнтованого підходу для розроблення документів систем управління якістю
Ю Паленний, М Огієнко, Д Герасимчук
Стандартизація, сертифікація, якість, 11-16, 2020
2020
Проблеми впровадження та підтримки сучасних систем управління якістю
ЮГ Паленний, ЮГ Паленный, ОГ Цехоцька, ЕГ Цехоцкая
Сучасні інформаційні технології та телекомунікаційні мережі, 9-13, 2019
2019
Звіт з науково-дослідної роботи Розробка критеріїв ефективності внутрішньої системи забезпечення якості на основі процесного підходу у відповідності до вимог стандартів ISO
ЛМ Перпері, ЛМ Перпери, ГМ Голобородько, АМ Голобородько, ...
2018
Условия применения магнитных датчиков виброперемещений
V Tonkonogiy, Y Palennyy, V Gugnin, G Goloborodko
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у …, 2017
2017
Ограничения применения магнитных датчиков виброперемещений
ВМ Тонконогий, ЮГ Паленный, ВП Гугнин, АМ Голобородько
НТУ" ХПИ", 2017
2017
Оцінка ризиків у системі управління охороною праці
ЮГ Паленний, ВВ Паленна
Вісник міжнародної академії безпеки життєдіяльності. Збірник наукових праць …, 2016
2016
Система для безконтактного вимірювання переміщень інструменту відносно оброблюваної деталі в процесі різання
ГО Оборський, ЮГ Паленний, ВП Гугнін, ЛМ Перпері, ...
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20