Follow
Олена Вікторівна Рудковська ,  Елена Викторовна Рудковская, Olena Rudkovska, Elena Rudkovskaya
Олена Вікторівна Рудковська , Елена Викторовна Рудковская, Olena Rudkovska, Elena Rudkovskaya
доцент кафедры химии, ОДЕКу
Verified email at odeku.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Очистка шахтных вод от урана коагуляцией
ЮА Омельчук, ЕВ Рудковськая, НД Гомеля
Энерготехнологии и ресурсосбережение 5, 36-40, 2011
92011
Оценка эффективности стабилизаторов накипеобразования для ресурсосберегающих водооборотных систем охлаждения
ЕВ Рудковская, ЮА Омельчук, НД Гомеля
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 5 (6 (53)), 47-51, 2011
62011
Разработка стабилизаторов накипеобразования для ресурсосберегающих водооборотных систем охлаждения
ЕВ Рудковськая, ЮА Омельчук, НД Гомеля
Збірник наукових праць Севастопольського національного університету ядерної …, 2011
52011
Синтез и оценка эффективности сульфонатов как стабилизатоpов накипеобpазования и ингибитоpов коppозии металлов для pесуpсосбеpегающих водообоpотных систем охлаждения
ЕВ Рудковськая, ЮА Омельчук, НД Гомеля
Научно-практический и учебно-методический журнал" Безопасность …, 2013
42013
Стабилизационная обработка воды для экологически безопасных систем водопотребления в энергетике
ЕВ Рудковськая
Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості, 2014
22014
Оценка эффективности нового ингибитора для защиты водооборотных систем охлаждения от накипеобразования и коррозии
ЕВ Рудковская, ЮА Омельчук, НД Гомеля
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (8 (62)), 45-48, 2013
22013
Аналіз проблеми забруднення світового океану пластиком: Збірник матеріалів конференції
ЯВ Добрянська, ОВ Рудковська
12019
Спосіб отримання інгібітора накипоутворення та корозії металів у водному середовищі
НД Гомеля, ЕВ Рудковськая, ЮА Омельчук, ВМ Радовенчик
12013
Очистка шахтных вод от урана с помощью катионных флокулянтов
ЕВ Рудковская, ЮА Омельчук, НД Гомеля
WATER AND WATER PURIFICATION TECHNOLOGIES. SCIENTIFIC AND TECHNICAL NEWS 4 …, 2011
12011
Оценка эффективности ингибиторов коррозии металлов
ЕВ Рудковськая, ЮА Омельчук, НД Гомеля
Збірник наукових праць Севастопольського національного університету ядерної …, 2010
12010
Патент на корисну модель№ 142385" Спосіб виготовлення каталізатора для окиснення відходів, які залишилися після отримання біопалива"
МГ Васильєва, АВ Глушков, КО Гриб, ОВ Рудковська, ОН Софронков, ...
2020
Аналіз та оцінка мінерального складу питного водопостачання м. Одеси: Abstracts book
ОВ Рудковська, СІ Шепеліна
2020
Оцінка та аналіз впливу вмісту фторидів у питній воді на здоровʼя населення Одещини: Abstracts
ОВ Рудковська, СІ Шепеліна
2020
Патент на корисну модель№ 138877" Спосіб видалення ртуті з солянокислих розчинів"
МГ Васильєва, ОВ Глушков, КО Гриб, ОВ Рудковська, ОН Софронков
Одеський державний екологічний університет, 2019
2019
Аналіз впливу антропогенного двоокису вуглецю на процеси в біосфері: матеріали конференції
ОВ Рудковська
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені …, 2019
2019
Работа в научном кружке-отличная мотивация студентов: тези доповідей (Том 3)
СИ Шепелина, ЕВ Рудковськая
2019
Аналіз проблеми забезпечення питною водою півдня України
ОВ Рудковська, СІ Шепеліна
Екологічна безпека 2 (28), 63-68, 2019
2019
Утилізація відходів, які залишаються після отримання біодизелю: Збірник наукових праць
ОН Софронков, ОВ Рудковська, МГ Васильєва, КО Гриб
Вінницький національний технічний університет, 2019
2019
Аналіз впливу хімічних компонентів батарейок на здоров’я людей та довкілля: матеріали конференції
ГО Ромащук, ОВ Рудковська
2019
Гідрохімія та біохімія гідробіонтів: методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни
ОВ Рудковська, МГ Васильєва
Одеський державний екологічний університет, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20