Подписаться
Макарченко Наталья, Макарченко Наталія
Макарченко Наталья, Макарченко Наталія
ГВУЗ Украинский государственный химико-технологический уныверситет
Подтвержден адрес электронной почты в домене udhtu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Green synthesis of silver nanoparticles in the presence of polysaccharide: Optimization and characterization
NPM Margarita I Skiba, Victoria I Vorobyova, Alexander Pivovarov
Journal of Nanomaterials 2020, 2020
332020
Перспективы утилизации золошлаковых отходов тепловых электростанций
АА Хлопицкий, НП Макарченко
Universum: технические науки, 7, 2013
132013
Перспективы развития переработки твердых шлаковых отходов тепловых электростанций в готовые продукты
АА Хлопицкий, НП Макарченко
Праці Одеського політехнічного університету, 91-93, 2013
62013
Енерготехнологія одержання органо-мінеральних добрив із осадів стічних вод, курячого посліду та шламу хімводопідготовки
ОР Очеретнюк, МД Волошин, АВ Іванченко, НП Макарченко
НТУ" ХПІ", 2011
62011
Исследование кинетики реакции совместного гидролиза солей алюминия с карбамидом
РВ Смотраев, БИ Мельников, ЕВ Землянухина, НП Макарченко
Вопр. химии и хим. технологии, 17-20, 2004
32004
Effect of variable temperature loads on characteristics of electrochrome composite Ni (OH) 2-PVA films
Kotok
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 6 (5 (108)), 6-14., 2020
22020
Дослідження технології адсорбційного вилучення фенолів та роданідів з рідких відходів коксохімічного виробництва
КВЮ Іванченко А.В., Хавікова К.Є., Макарченко Н.П.
Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки 31 (2 2020 …, 2020
2*2020
Study of Complex Recovery of Solid Slag Waste from Thermal Power Plants in the Target Components
A Hlopitskiy
Chemical and Materials Engineering 3 (1), 1-5, 2015
22015
Дослідження лужного гідролізу хлориду кобальту
ОТ Колодяжний, ЛА Фролова, НП Макарченко, ОМ Прокопенко
Фізика і хімія твердого тіла 5 (1), 153-157, 2004
12004
Дослідження ефективності модифікованих фотокаталізаторів для знезараження та руйнування фармацевтичних речовин (лікарських препаратів) у водних середовищах
М Скиба, І Коваленко, В Воробйова, І Трус, Н Макарченко
Lviv Polytechnic National University, 2021
2021
Перспективи та шляхи вирішення комплексної переробки золо-шлакових відходів теплоелектростанцій України
ХО О.
VIII Міжнародна науково-технічна конференціїя «Сучасні проблеми технології …, 2021
2021
Плазмохімічне одержання монометалічних наночастинок золота та біметалічних сполук різної структури: сплав та ядро/оболонка
СM І.
VIII Міжнародна науково-технічна конференціїя «Сучасні проблеми технології …, 2021
2021
A study of physico-chemical characteristics of electrochromic Ni(OH)2-PVA films on FTO glass with different deposition duration
Kotok
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2021
2021
ASH AND SLAGAS A SOURCE OF PRECIOUS COMPONENTS
YD A Khlopytskyi, N Makarchenko, I Kovalenko, A Didkovska
ІV Міжнародна науково-практична конференція, «Прикладні науково-технічні …, 2020
2020
OBTAINING INTEGRATED MINERAL FERTILIZERS BASED ON ASH AND SLAG
VIV A.A Khlopytskyi, A.S Savenkov, I.L Kovalenko, M.I Skiba, N.P Makarchenko ...
Monograph Wissenschaft fϋr den modernen menschen: medizin, chemie …, 2020
2020
Preparation and characterization of Ag-doped TiO2 and its application in catalytic degradation/densification of water pollutants
P Skіba, M , Vorobyova, V., Pivovarov, A., Makarshenko, N. Molecular ...
2020
Спосіб одержання оксалату заліза з відходів збагачення залізної руди
АН Олексій Хлопицький, Анатолій Савенков, Наталія Макарченко, Олександр ...
US Patent №122,545, 2019
2019
ЗОЛОШЛАКИ, ЯК ТЕХНОГЕННІ ВІДХОДИ УКРАЇНИ
НМ Олексій Хлопицький
І Міжнародна науково-практичної конференції ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ «Екологічні …, 2019
2019
Перспективи одержання мінеральних добрив із відходів теплоелектростанцій
НМ Вероніка Воробйова, Катерина Янжула, Олексій Хлопицький, Анатолій Савенков
XX Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених …, 2018
2018
Спосіб одержання оксалату заліза з відходів збагачення залізної руди
ОО Хлопицький, АС Савенков, НП Макарченко, ОА Півоваров, ...
ДП" Український інститут інтелектуальної власності", 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20