Данило Маркович Кравцов, Д.М. Кравцов, Danylo Markovich Kravtsov, D.M. Kravtsov
Данило Маркович Кравцов, Д.М. Кравцов, Danylo Markovich Kravtsov, D.M. Kravtsov
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Трудове право:[підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.]
ВВ Жернаков
X.: Право, 2012
202012
Правове регулювання відносин по розслідуванню та обліку нещасних випадків на виробництві
ДМ Кравцов
—X, 2003
82003
Матеріальна відповідальність працівників за проектом Трудового кодексу України
ДМ Кравцов
Державне будівництво та місцеве самоврядування: зб. наук. пр./Нац. акад …, 2012
52012
Перспективи розвитку інституту колективної (бригадної) матеріальної відповідальності в Україні
ДМ Кравцов
Державне будівництво та місцеве самоврядування, 159-167, 2013
42013
Нещасний випадок виробничого характеру: істотні ознаки та відмінності від суміжних понять
ДМ Кравцов
Право України, 108-111, 2002
42002
Окремі питання правового регулювання перерахунку військових пенсій
ДМ Кравцов
Право та інноваційне суспільство, 53-59, 2014
12014
Преимущества и недостатки нового порядка расследования и учета несчастных случаев
ДМ Кравцов
Проблеми законності, 2019
2019
Переваги і неДоліКи нового ПоряДКУ розсліДУвання та обліКУ нещасних виПаДКів
ДМ Кравцов
Засновник і видавець: Національний юридичний університет імені Ярослава …, 2019
2019
Benefits and burdens of the new procedure of investigation and record of accidents
ДМ Кравцов
Problems of Legality, 2019
2019
Loss of Confidence as Grounds for Termination of a Labour Agreement
D Kravtsov
Visegrad Journal on Human Rights 1 (5), 64-69, 2018
2018
Підстави розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця у разі порушення працівником своїх трудових обов’язків за проектом Трудового кодексу України
ДМ Кравцов
Право та інновації, 55-62, 2017
2017
Матеріальна відповідальність працівників на підставі трудового договору (контракту)
Д Кравцов
Порівняльно-аналітичне право, 123-126, 2016
2016
Права жінок, що поєднують роботу з материнством, за проектом Трудового кодексу
ДМ Кравцов
Право та інновації, 132-136, 2016
2016
ДО ПИТАННЯ ПРО РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ON PENSION SYSTEM REFORM IN UKRAINE
ДМ Кравцов
НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 38, 2014
2014
До питання про реформування пенсійної системи України
ДМ Кравцов
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право, 42-44, 2014
2014
Державне будівництво та місцеве самоврядування
Д БУДІВНИЦТВА
2014
Правові проблеми реформування пенсійної системи України
ДМ Кравцов
2014
Організація роботи Пенсійного фонду України: навч. посіб.: електронне вид.
ДМ Кравцов, ОА Яковлєв, ВВ Жернаков
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
2013
Зміст та значення правової категорії «належна працівнику заробітна плата»
ДМ Кравцов
2013
Щодо тлумачення терміну «належна працівнику заробітна плата»
ДМ Кравцов
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20