Данило Кравцов
Данило Кравцов
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Правове регулювання відносин по розслідуванню та обліку нещасних випадків на виробництві
ДМ Кравцов
—X, 2003
52003
Матеріальна відповідальність працівників за проектом Трудового кодексу України
ДМ Кравцов
видавництво" Право", 2012
32012
Правове регулювання участі Пенсійного фонду України в міжнародному співробітництві
ІО Кравченко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2014
12014
Перспективи розвитку інституту колективної (бригадної) матеріальної відповідальності в Україні
ДМ Кравцов
видавництво" Право", 2013
12013
Звільнення працівника з роботи за порушення законодавства про охорону праці за проектом ТК України (п. 5 ч. 1 ст. 92)
ДМ Кравцов
видавництво «Право», 2017
2017
Підстави розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця у разі порушення працівником своїх трудових обов’язків за проектом Трудового кодексу України
ДМ Кравцов
2017
Дисциплінарна відповідальність працівників за проектом Трудового кодексу України
ДМ Кравцов
2017
Класифікація заходів щодо запобігання виробничого травматизму та професійних захворювань
ДМ Кравцов
2016
Матеріальна відповідальність працівників на підставі трудового договору (контракту)
ДМ Кравцов
2016
Права жінок, що поєднують роботу із материнством, за проектом Трудового кодексу
ДМ Кравцов
2016
ДО ПИТАННЯ ПРО РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ON PENSION SYSTEM REFORM IN UKRAINE
ДМ Кравцов
НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 38, 2014
2014
До питання про реформування пенсійної системи України
ДМ Кравцов
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право, 42-44, 2014
2014
Окремі питання правового регулювання перерахунку військових пенсій
ДМ Кравцов
2014
Правові проблеми реформування пенсійної системи України
ДМ Кравцов
2014
Організація роботи Пенсійного фонду України: навч. посіб.: електронне вид.
ДМ Кравцов, ОА Яковлєв, ВВ Жернаков
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
2013
Зміст та значення правової категорії «належна працівнику заробітна плата»
ДМ Кравцов
2013
Щодо тлумачення терміну «належна працівнику заробітна плата»
ДМ Кравцов
2013
Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2012. Вип. 23
ДО Вовк, ІВ Процюк, МА Вороніна, МГ Хаустова, МЄ Черкас, ...
видавництво" Право", 2012
2012
Колективна (бригадна) відповідальність за проектом Трудового кодексу України
ДМ Кравцов
видавництво" Право", 2012
2012
тика курсових робіт з трудового права:(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401" Правознавство") для студ. III курсу денних фак-тів
ВВ Жернаков, ОМ Ярошенко, СМ Прилипко, ІА Вєтухова, ...
видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20