Данило Кравцов
Данило Кравцов
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Правове регулювання відносин по розслідуванню та обліку нещасних випадків на виробництві
ДМ Кравцов
—X, 2003
72003
Матеріальна відповідальність працівників за проектом Трудового кодексу України
ДМ Кравцов
Державне будівництво та місцеве самоврядування: зб. наук. пр./Нац. акад …, 2012
32012
Нещасний випадок виробничого характеру: істотні ознаки та відмінності від суміжних понять
ДМ Кравцов
Право України, 108-111, 2002
32002
Правове регулювання участі Пенсійного фонду України в міжнародному співробітництві
ІО Кравченко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2014
22014
Перспективи розвитку інституту колективної (бригадної) матеріальної відповідальності в Україні
ДМ Кравцов
Державне будівництво та місцеве самоврядування, 159-167, 2013
12013
Loss of Confidence as Grounds for Termination of a Labour Agreement
D Kravtsov
Visegrad Journal on Human Rights 1 (5), 64-69, 2018
2018
Права жінок, що поєднують роботу з материнством, за проектом Трудового кодексу
ДМ Кравцов
Право та інновації, 132-136, 2016
2016
ДО ПИТАННЯ ПРО РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ON PENSION SYSTEM REFORM IN UKRAINE
ДМ Кравцов
НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 38, 2014
2014
До питання про реформування пенсійної системи України
ДМ Кравцов
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право, 42-44, 2014
2014
Державне будівництво та місцеве самоврядування
Д БУДІВНИЦТВА
2014
Окремі питання правового регулювання перерахунку військових пенсій
ДМ Кравцов
Право та інноваційне суспільство, 53-59, 2014
2014
Правові проблеми реформування пенсійної системи України
ДМ Кравцов
2014
Організація роботи Пенсійного фонду України: навч. посіб.: електронне вид.
ДМ Кравцов, ОА Яковлєв, ВВ Жернаков
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
2013
Зміст та значення правової категорії «належна працівнику заробітна плата»
ДМ Кравцов
2013
Щодо тлумачення терміну «належна працівнику заробітна плата»
ДМ Кравцов
2013
Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2012. Вип. 23
ДО Вовк, ІВ Процюк, МА Вороніна, МГ Хаустова, МЄ Черкас, ...
видавництво" Право", 2012
2012
Колективна (бригадна) відповідальність за проектом Трудового кодексу України
ДМ Кравцов
видавництво" Право", 2012
2012
тика курсових робіт з трудового права:(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401" Правознавство") для студ. III курсу денних фак-тів
ВВ Жернаков, ОМ Ярошенко, СМ Прилипко, ІА Вєтухова, ...
видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2011. Вип. 22
ОВ Петришин, ІВ Гетьман, ВП Колісник, ММ Гультай, ВВ Городовенко, ...
видавництво" Право", 2011
2011
тика курсових робіт з навчальної дисципліни" Трудове право України"
ВВ Жернаков, ОМ Ярошенко, ВВ Єрьоменко, ПА Бущенко, ІА Вєтухова, ...
Національний університет" Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого", 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20