Follow
Кузьменко Руслан Валерьевич
Кузьменко Руслан Валерьевич
Институт экономических исследований
Verified email at econri.org - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Кластерний підхід організації виробничої взаємодії підприємств
РВ Кузьменко
Економіка. Менеджмент. Підприємництво: сб. наук. пр., 6 - 11, 2008
82008
Аналіз форм і способів застосування Сухопутних військ в сучасних умовах, які впливають на розвиток озброєння і військової техніки, засобів технічного забезпечення, підготовки …
MM Seredenko, RV Kyzmenko, RV Khorev, LM Kizlo
Військово-технічний збірник, 65-71, 2017
62017
Институциональные условия в организационно-экономической составляющей генерирования и распространения процессов динамичного развития промышленного региона
РВ Кузьменко, ЕМ Азарян
Вестник Института экономических исследований, 60-68, 2016
52016
Соціальна політика: основні проблеми періоду глобалізації
РВ Кузьменко
Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво, 120-123, 2008
52008
Дворівнева модель кластеризації в межах регіональних економічних систем
РВ Кузьменко
Дворівнева модель кластеризації в межах регіональних економічних систем …, 2012
42012
Инвестиционный потенциал как основа устойчивого развития промышленных городов
РВ Кузьменко
Вестник Института экономических исследований, 71-81, 2016
32016
Моделювання траєкторії польоту артилерійської міни за її образом, який отримано відеофіксацією
РВ Кузьменко
Системи озброєння і військова техніка, 61-64, 2011
32011
Формування транскордонних високотехнологічних кластерів
РВ Кузьменко, ОІ Амоша, ВІ Ляшенко, ВМ Марченко, ТФ Бережна
Економічні науки. Серія «Економічна теорія та економічна історія», 7 – 19, 2009
3*2009
Структурно-динамічні виміри функціонування реального сектору економки України в контексті його інкорпорації до зовнішньоекономічної діяльності країн Митного та Європейського союзу
ВВ Микитенко, ІВ Драган, РВ Кузьменко
Ефективна економіка, 2013
22013
Визначення координат балістичного тіла стереофотометричним методом та його метрологічний аналіз
ЮВ Шабатура, РВ Кузьменко
Проблеми створення, випробовування, застосування та експлуатації складних …, 2011
22011
О возможностях и необходимости формирования кластеров в экономике Украины
РВ Кузьменко
Сборник научных трудов преподавателей, аспирантов и студентов. Сб. науч. тр …, 2008
22008
Инновационное развитие в обеспечении устойчивой экономической составляющей территории
ЛМ Кузьменко, РВ Кузьменко
Экономика и управление: теория и практика 6 (2), 71-78, 2020
12020
Производительность труда: основные подходы к измерению в рыночных условиях и возможность применения в статистике на уровне экономики Республики
ЛИ Тараш, РВ Кузьменко, РА Голоднюк
Вестник Института экономических исследований, 2019
12019
Государственное регулирование структурных трансформаций промышленного развития в экономике
РВ Кузьменко
Вестник Института экономических исследований, 48-54, 2018
12018
Інформаційно-методичний інструментарій оцінювання результативності макроекономічного регулювання розвитку каскадного формату організації виробничо-господарської взаємодії
В Микитенко, Р Кузьменко
Економіка природокористування і охорони довкілля, 27-35, 2016
12016
Оцінювання надійності тестових завдань з навчальної дисципліни" автомобільна техніка, в тому числі автомобільна підготовка"
РВ Кузьменко, ІБ Дуфанець
Науковий вісник НЛТУ України 25 (5), 2015
12015
Ресурсно-функціональне забезпечення процесів регенерації та цілеорієнтованого розвитку національної економіки
ОВ Гребенюк, РВ Кузьменко
Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки, 2015
12015
Формування стратегічного ресурсу сталого розвитку економічної держави
РВ Кузьменко
Вісник МНТУ. Серія економіка. Збірник наукових праць, 2012
12012
Основні моделі та пріоритети формування і розвитку соціальної політики України
РВ Кузьменко
Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки, 70-75, 2009
12009
Дослідження наслідків порушення технології виготовлення окремих елементів гусеничної стрічки БМП-2
Р Кузьменко, М Ковба, О Поповченко, Т Ковбасюк, С Швачко
Військово-технічний збірник, 61-68, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20