Кузьменко Руслан Валерьевич
Кузьменко Руслан Валерьевич
Институт экономических исследований
Verified email at econri.org - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Кластерний підхід організації виробничої взаємодії підприємств
РВ Кузьменко
Економіка. Менеджмент. Підприємництво: сб. наук. пр., 6 - 11, 2008
62008
Соціальна політика: основні проблеми періоду глобалізації
РВ Кузьменко
Держава та регіони, 120-123, 2008
52008
Институциональные условия в организационно-экономической составляющей генерирования и распространения процессов динамичного развития промышленного региона
РВ Кузьменко, ЕМ Азарян
Вестник Института экономических исследований, 60-68, 2016
42016
Дворівнева модель кластеризації в межах регіональних економічних систем
РВ Кузьменко
Дворівнева модель кластеризації в межах регіональних економічних систем …, 2012
42012
Аналіз форм і способів застосування Сухопутних військ в сучасних умовах, які впливають на розвиток озброєння і військової техніки, засобів технічного забезпечення, підготовки …
MM Seredenko, RV Kyzmenko, RV Khorev, LM Kizlo
Військово-технічний збірник, 65-71, 2017
32017
Моделювання траєкторії польоту артилерійської міни за її образом, який отримано відеофіксацією
РВ Кузьменко
Системи озброєння і військова техніка, 61-64, 2011
32011
Инвестиционный потенциал как основа устойчивого развития промышленных городов
РВ Кузьменко
Вестник Института экономических исследований, 71-81, 2016
22016
Структурно-динамічні виміри функціонування реального сектору економки України в контексті його інкорпорації до зовнішньоекономічної діяльності країн Митного та Європейського союзу
ВВ Микитенко, ІВ Драган, РВ Кузьменко
Ефективна економіка, 2013
22013
Визначення координат балістичного тіла стереофотометричним методом та його метрологічний аналіз
ЮВ Шабатура, РВ Кузьменко
Проблеми створення, випробовування, застосування та експлуатації складних …, 2011
22011
Формування транскордонних високотехнологічних кластерів
РВ Кузьменко, ОІ Амоша, ВІ Ляшенко, ВМ Марченко, ТФ Бережна
Економічні науки. Серія «Економічна теорія та економічна історія», 7 – 19, 2009
2*2009
О возможностях и необходимости формирования кластеров в экономике Украины
РВ Кузьменко
Сборник научных трудов преподавателей, аспирантов и студентов. Сб. науч. тр …, 2008
22008
Оцінювання надійності тестових завдань з навчальної дисципліни" автомобільна техніка, в тому числі автомобільна підготовка"
РВ Кузьменко, ІБ Дуфанець
Науковий вісник НЛТУ України 25 (5), 2015
12015
Ресурсно-функціональне забезпечення процесів регенерації та цілеорієнтованого розвитку національної економіки
ОВ Гребенюк, РВ Кузьменко
Економіка. Управління. Інновації, 2015
12015
Формування стратегічного ресурсу сталого розвитку економічної держави
РВ Кузьменко
Вісник МНТУ. Серія економіка. Збірник наукових праць, 2012
12012
Експериментальна установка для дослідження балістики мін і снарядів
ВІ Чигінь, СМ Свідерок, ОП Красюк, РВ Кузьменко, ВД Смичок
Військово-технічний збірник, 140-144, 2011
12011
Основні моделі та пріоритети формування і розвитку соціальної політики України
РВ Кузьменко
Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки, 70-75, 2009
12009
АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АВТОМОБІЛЬНА ТЕХНІКА В ТОМУ ЧИСЛІ АВТОМОБІЛЬНА ПІДГОТОВКА»
Р КУЗЬМЕНКО, І ДУФАНЕЦЬ, О ЗЕЛЕНЮХ, М КОВБА
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2020
2020
3.2. Показатели индекса развития отдельных отраслей и секторов экономики ДНР на основе критериев оценки эффективности экономической системы
ЛМ Кузьменко, МВ Борисенко, ОА Бородина, РВ Кузьменко, ...
Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения …, 2020
2020
2.1. 11. Малый и средний бизнес
АА Бачурин, РВ Кузьменко
Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения, 89-90, 2020
2020
2.1. 1. Металлургия
РВ Кузьменко, РА Голоднюк, АЮ Ляшенко
Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения, 23-25, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20