Наталія Віталіївна Ройко; Наталия Виталиевна Ройко; N. Royko; N. Roiko
Наталія Віталіївна Ройко; Наталия Виталиевна Ройко; N. Royko; N. Roiko
Полтавський державний медичний університет, Poltava State Medical University
Подтвержден адрес электронной почты в домене umsa.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Иммуногистохимичесая характеристика пролиферативной активности и апоптоза плоскоклеточного рака легких (обзор литературы)
БН Филенко, НВ Ройко, АП Степанчук, СА Проскурня, БМ Филенко, ...
Wydawnictwo ALUNA, 2016
7*2016
Структурно-биохимическая организация дентина
АП Гасюк, ТВ Новосельцева, НВ Ройко, ЕА Писаренко
Вісник проблем біології і медицини 3 (4), 2014
72014
Сравнительная характеристика изменений структуры стенок внутрилегочных бронхов крысы после воздействия разных моделей иммобилизационного стресса
МН Коптев, ЕН Пронина, СИ Данильченко, НВ Ройко, НИ Винник, ...
Universum: медицина и фармакология, 2013
6*2013
Методи оптимізації навчального процесу на кафедрі патологічної анатомії з секційним курсом ВДНЗУ «УМСА»
НВ Ройко, ІІ Старченко, СА Проскурня, ОК Прилуцький, БМ Филенко
НМУ ім. ОО Богомольця, Асоціація патологів України, 2017
5*2017
Порівняльний аналіз успішності студентів під час дистанційного навчання і традиційної форми освіти
БМ Филенко, НВ Ройко, ІІ Старченко, СА Проскурня, ОК Прилуцький, ...
Українська медична стоматологічна академія, 2020
3*2020
Morphofunctional purpose of human atrial auricles
AP Stepanchuk, NV Royko, BM Fylenko, AM Pryshlyak
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна …, 2018
32018
Гiстотопографiчнi особливостi плоскоклiтинного раку легенi з ороговiнням центральної локалiзацiї
БМ Филенко, НВ Ройко, СА Проскурня
Медична наука та практика на сучасному iсторичному етапi: збiрник матерiалiв …, 2014
32014
МОРФОГЕНЕЗ ПЕРЕДКАРІОЗНИХ ПРОЦЕСІВ ТА КАРІЄСУ ЕМАЛІ
ВВ Черняк, ТВ Новосельцева, НВ Ройко, ОП Костиренко
Світ медицини та біології, 38, 2007
32007
Розвиток міжпредметних зв’язків для формування клінічного мислення на основі академічних компетенцій на кафедрі патологічної анатомії з секційним курсом
НВ Ройко, ІІ Старченко, БМ Филенко, СА Проскурня, ОК Прилуцький, ...
Укрмедкнига, 2020
22020
Atlas mikropreparativ z patomorfologiyi [Analysis of micropreparations on pathomorphology]
II Starchenko, BM Fylenko, NV Royko, SA Proskurnya, OK Prylutskyy
Poltava: VDNZU «UMSA 208, 2018
22018
Значення проапоптотичних та антиапоптотичних імуногістохімічних маркерів при високодиференційованому плоскоклітинному раку легень
БМ Филенко, НВ Ройко, СА Проскурня, СМ Совгиря, НІ Винник
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2017
22017
Елементи індивідуалізації при вивченні секційного курсу
НВ Ройко, БМ Филенко, СА Проскурня, МІ Сидоренко
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна …, 2017
2*2017
Оцінка експресії маркерів проліферації Кі67 та циклін d1 при плоскоклітинного раку легень з ороговінням
БМ Филенко, НВ Ройко, СА Проскурня
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2016
2*2016
Морфологические и рентгенологические параллели в дифференциальной диагностике амелобластом
АП Гасюк, НВ Ройко, ТВ Новосельцева
Вісник проблем біології і медицини 1 (2), 2014
22014
Гістотопографічні особливості будови ямок та борозен великих кутніх зубів в нормі та при фісурно-ямковому карієсі
ВВ Черняк, ОА Сіренко, АВ Марченко, НВ Ройко, СА Проскурня, ...
Мир медицины и биологии 5 (3-1), 2009
22009
NEOANGIOGENESIS PARAMETERS AND THEIR SIGNIFICANCE IN KERATINIZING SQUAMOUS CELL LUNG CANCER
BN Filenko, NV Royko, SA Proskurnya
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ: ТОМ 18, ВИПУСК 2 (62), 2018 2 (4), 639-649, 2007
22007
Multiple sclerosis: some aspects on pathogenesis and morphology
BM Filenko, NV Roiko, SA Proskurnia, SM Sovhyria, NI Vynnyk
Вісник проблем біології і медицини 1 (1 (148)), 2019
12019
Сучасні погляди на функціональну морфологію слизової оболонки язика та її зміни за умов соматичних захворювань та впливу окремих екзогенних полютантів
ВМ Кока, ІІ Старченко, ГМ Мустафіна, НВ Ройко, ВН Кока, ...
Українська медична стоматологічна академія, 2019
12019
Роль музею кафедри патологічної анатомії з секційним курсом в навчально-виховній роботі зі студентами
НВ Ройко, БМ Филенко, ТВ Новосельцева, СА Проскурня, ВВ Черняк, ...
Вісник проблем біології і медицини, 187-189, 2019
12019
Деякі аспекти викладання і контролю якості навчання студентів при вивченні секційного курсу на медичних факультетах
ІІ Старченко, СА Проскурня, БМ Филенко, НВ Ройко, ОК Прилуцький
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна …, 2018
12018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20