Bohdan Borsukevych
Bohdan Borsukevych
ЛНУ імені Івана Франка
Подтвержден адрес электронной почты в домене franko.lviv.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Praktykum z mikrobiologii'[Workshop on microbiology]
SP Gudz, SO Нnatush, GV Yavorska, IS Bilinska, BM Borsukevych
Lviv. Nac. Univ. imeni Ivana Franka. Ser. Biol. Stud., Lviv (in Ukrainian), 2014
142014
Мікрофлора води озера “Яворівське”
ОМ Мороз, ЯІ Колісник, ОІ Подопригора, ІР Клим, СП Гудзь, ...
Видавництво УжНУ «Говерла», 2008
132008
Mikroflora vody ozera “Yavorivske”[Microflora of lake “Javorivske” water]
OM Moroz, YI Kolisnyk, OI Podopryhora, IR Klym, SP Gudz, ...
Scientific Bulletin of the Uzhgorod University. Series Biology 24, 131-138, 2008
72008
Вплив важких металів на ріст та відновлення сульфатів Desulfovibrio desulfuricans
ОМ Мороз, СП Гудзь, ОІ Подопригора, ІР Клим, БМ Борсукевич, ...
Видавництво УжНУ «Говерла», 2009
62009
Одержання високопродуктивних штамів дріжджів Phaffia rhodozyma - продуцентів каротиноїдів.
ТОІ Подопригора О.І., Полулях О.В., Дацюк Н.М., Клим І.Р., Борсукевич Б. М.
Мікробіологічний журнал 58 (№4), С.19-24., 1996
61996
Sirkovidnovljuval’ni bakterii’ozera Javorivs’ ke: Dejaki morfologichni, kul’tural’ni i fiziologichni osoblyvosti [Sulfur reducing bacteria from Yavorivske Lake: Some …
OM Moroz, TB Peretiatko, IR Klym, BM Borsukevych, GV Yavorska, ...
Nauk. Visn. Uzhgorod. Univ. Ser. Biol 35, 34-41, 2013
52013
Sulfidogenic activity of sulfate and sulfur reducing bacteria under the influence of metal compounds
OM Moroz, SO Hnatush, OV Tarabas, CI Bohoslavets, GV Yavorska, ...
Biosystems Diversity 26 (1), 3-10, 2018
12018
The influence of potassium dichromate on dissimilatory reduction of sulfate and nitrate ions by bacteria Desulfovibrio sp.
OM Moroz, SO Hnatush, CI Bohoslavets, BM Borsukevych
Ecology and Noospherology 28 (1-2), 84-95, 2017
12017
Вплив важких металів на ріст і окиснення сірководню фотосинтезувальними сіркобактеріями водойми кар’єру яворівського сіркового родовища
ОМ Мороз, ІР Клим, ОІ Подопригора, БМ Борсукевич
Видавництво УжНУ" Говерла", 2010
12010
Reduction of sulfur and oxidized forms of nitrogen by bacteria of Desulfuromonas sp., isolated from Yavorivske Lake, under the influence of ferrum citrate
OM Moroz, SO Hnatush, OD Maslovska, GV Yavorska, BM Borsukevych
Biosystems Diversity 28 (1), 53-59, 2020
2020
Diversity
OM Moroz, SO Hnatush, OV Tarabas, CI Bohoslavets, GV Yavorska, ...
2018
Sulfidogenic and metal reducing activities of Desulfuromonas genus bacteria under the influence of copper chloride
SO Hnatush, OM Moroz, GV Yavorska, BM Borsukevych
Biosystems Diversity 26 (3), 2018
2018
Відновлення сульфат-, нітрат-і нітрит-йонів бактеріями роду Desulfovibrio за впливу сполук феруму (III), хрому (VI) та мангану (IV)
О Мороз, С Гнатуш, Х Богославець, Г Яворська, Б Борсукевич
Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 190-205, 2016
2016
Використання різних акцепторів електронів бактеріями Desulfuromonas sp., виділеними з озера Яворівське
О Мороз, Н Гуль, А Галушка, Г Звір, Б Борсукевич
Вісник Львівського університету. Сер.: Біологічна, 322-334, 2014
2014
Синтез каротиноїдних пігментів дріжджами Phaffia rhodozyma на нетрадиційних джерелах живлення. (, 1996. . №3.-. у співавторстві: );
ТОІ Подопригора О.І., Дацюк Н.М., Клим І.Р., Борсукевич Б.М.
Мікробіологічний журнал 58 (№3), С.44-48, 1996
1996
Ріст, використання гідрооген сульфіду та нагромадження ендогенних вуглеводів фотолітотрофними сіркобактеріями за впливу йонів мЕтаЛів
O Moroz, C Pakush, G Zvir, B Borsukevych, A Galushka
Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 0
ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ АКЦЕПТОРІВ ЕЛЕКТРОНІВ БАКТЕРІЯМИ Desulfuromonas SP., ВИДІЛЕНИМИ З ОЗЕРА ЯВОРІВСЬКЕ
O Moroz, N Gul, A Galushka, G Zvir, B Borsukevych
Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–17