Василь Миколайович Пивоваров
Василь Миколайович Пивоваров
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Ділова українська мова
ВМ Пивоваров, ЛГ Савченко, ЮІ Калашник
навч. посіб.-Харків: Право, 2008
72008
Компетентнісні комунікаційні вимоги національної рамки кваліфікацій та мовленнєве регулювання за Законом України «Про вищу освіту»
В Пивоваров
Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія …, 2015
12015
Філософсько-правові аспекти світорозуміння ГС Сковороди
ВМ Пивоваров
12013
ОсОбЛИВОсТІ НОРМОТВОРЧОї ТЕХНІКИ ЗАКОНОДАВЧОГО ПРОцЕсу ПЕРІОДу ВІДНОВЛЕННя уКРАїНсьКОї ДЕРжАВНОсТІ 1917–1921-Х РОКІВ
О Копиленко, С Кравченко, В Пивоваров, А Піголкін, Ю Прадід, Н Трач, ...
ПІВДЕННИЙ АРХІВ PIVDENNIY ARKHIV, 17, 2018
2018
ВИЗНАЧЕННЯ СПРИЙНЯТТЯ КОМПЕТЕНТНІСТНИХ ВИМОГ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАМКИ КВАЛІФІКАЦІЙ ФАХІВЦЯМИ З ПРАВА
ВМ Пивоваров
НАУКОВІ ПОШУКИ У ІІІ ТИСЯЧОЛІТТІ: СОЦІАЛЬНИЙ, ПРАВОВИЙ, ЕКОНОМІЧНИЙ ТА …, 2018
2018
ГУМАНІТАРНИЙ ВИМІР І ФАХОВА ВІДПОВІДНІСТЬ АВТОРЕФЕРАТІВ З ПРАВА НОРМАМ МОВИ
ВМ Пивоваров
Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та …, 2016
2016
Мова і комунікативні процеси в національній культурі
ВМ Пивоваров
НТУ" ХПІ", 2015
2015
Мова права як один із головних засобів юридичної техніки
ВМ Пивоваров
2015
Особливості вживання інтерференційних омонімів у міжкультурному спілкуванні фахівців
ВМ Пивоваров
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2014
2014
Українська мова (за правознавчим спрямуванням): навч.-метод. посіб. для студ. галузі знань 0304" Право", напрям підгот. 6.030401" Правознавство" вечір. фак-ту: електронне вид.
ВМ Пивоваров, ОМ Єрахторіна, НВ Кулинич
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2014
2014
Зміни в організації виховного процесу підготовки правників за національною рамкою кваліфікацій
ВМ Пивоваров
2013
Формування мовної культури студентів-правників
ВМ Пивоваров
2013
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни" Логіка":(галузь знань 0304" Право", 0302" Міжнар. право", освітньо-кваліф …
ОМ Юркевич, ВД Титов, СЕ Зархіна, ОП Невельська-Гордєєва, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
2013
Правове виховання за національною рамкою кваліфікацій
ВМ Пивоваров
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2012
2012
Правова культура в сім'ї
ВМ Пивоваров
видавництво" Право", 2010
2010
Мистецтво незалежної України
ЛВ Анучина, ОВ Бурлука, ВС Немцова, ВМ Пивоваров, ГС Савченко, ...
Видавництво «Нове слово», 2007
2007
Мистецтво в духовному житті Західної Европи і Росії
ВМ Пивоваров, СО Таркова, ЛВ Анучина
Видавництво «Регіон-інформ», 2006
2006
ЯКІСНЕ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ–ПОТРЕБА ЧАСУ
ВМ ПИВОВАРОВ
Значення українознавчих та мовних дисциплін у системі вищої, 180, 2004
2004
ПОЕЗІЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ЯК ВИЯВ І УТВЕРДЖЕННЯ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
ВМ Пивоваров
МИСТЕЦТВО В ДУХОВНОМУ ЖИТТІ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ І РОСІЇ
ЛВ Анучина, ВМ Пивоваров, СО Таркова
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20