Наталія Новікова
Наталія Новікова
Київський національний торговельно-економічний університет, кафедра економіки та фінансів підприємства
Підтверджена електронна адреса в knteu.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління дебіторською заборгованістю підприємства
ЛО Лігоненко, НМ Новікова
Київський національний торговельно-економічний ун-т, 2005
982005
Структурно-логічна модель управління дебіторською заборгованістю підприємства
НМ Новікова
Актуальні проблеми економіки, 43, 2005
592005
Управління конфліктами в організації: підходи до вирішення та профілактики
Н Новікова
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2013
212013
Управління дебіторською заборгованістю торговельних підприємств
НМ Новікова
Новікова Наталія Миколаївна, 2008
122008
Управління дебіторською заборгованістю торговельного підприємства
НМ Новікова
ступ. к. е. н./Новікова НМ–К.: КНЕУ, 2008.–24 с. 3, 2008
102008
Підвищення ефективності прийняття управлінських рішень на виробничому рівні
ЛО Гончарова
Економіка будівництва і міського господарства, 41-46, 2013
62013
Особливості формування політичної культури особистості в умовах трансформації суспільства на прикладі України
Н Новікова
52016
Конкурентоспроможність у системі економічного потенціалу підприємства
Н Новікова, Т Зубко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 64–81 …, 2017
42017
Менталітет як детермінанта формування політичної культури в Україні
Н Новікова
42015
Проблеми законодавчого регулювання організації та обліку спільної діяльності в Україні
Н Дутова, Н Новікова
Схід, 2011
42011
Заходи стимулювання погашення дебіторської заборгованості підприємства
Новікова
Вісник Херсонського національного унверситету. Економічні науки 2 (6), 78-82, 2006
42006
Інструменти досудового погашення прострочення дебіторської заборгованості
Новікова
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 65-73, 2005
42005
Вибір постачальників товарних ресурсів підприємства торгівлі
НМ Новікова
Приазовський економічний вісник, 43-48, 2018
22018
Система показників оцінки ефективності стратегічних рішень підприємства
ЗТ Новікова Наталія
Економіка, фінанси, право, 12-17, 2017
22017
Формування амортизаційної політики підприємства
НМ Новікова
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка, 75-81, 2015
22015
Професійні стандарти підготовки: зміст, світовий досвід та українські реалії
Новікова
Вісник Академії праці та соціальних відносин, 46-51, 2013
22013
Методичні підходи до класифікації дебіторської заборгованості підприємства
Новікова
Вісник Львівської державної фінансової академії, 203-211, 2005
22005
контроль в управлінській діяльності
НМ Новікова
ПП" Повч РМ", 2010
12010
Проблеми впровадження інновацій у харчовій промисловості
Н Новікова, І Ряполова
ХНТУ, 2020
2020
Санітарно-гігієнічні показники молока-сировини, які впливають на якість сиру
І Ряполова, Н Новікова
Херсонський національний технічний університет, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20