Наталія Новікова
Наталія Новікова
Київський національний торговельно-економічний університет, кафедра економіки та фінансів підприємства
Підтверджена електронна адреса в knteu.kiev.ua
НазваПосиланняРік
Управління дебіторською заборгованістю підприємства
ЛО Лігоненко, НМ Новікова
Київський національний торговельно-економічний ун-т, 2005
852005
Структурно-логічна модель управління дебіторською заборгованістю підприємства
НМ Новікова
Актуальні проблеми економіки, 75-82, 2005
562005
Управління конфліктами в організації: підходи до вирішення та профілактики
Н Новікова
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2013
192013
Управління дебіторською заборгованістю торговельних підприємств
НМ Новікова
НМ Новікова, 2008
112008
Управління дебіторською заборгованістю торговельного підприємства
НМ Новікова
автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. екон. Наук: 08.00. 04 …, 2008
92008
Заходи стимулювання погашення дебіторської заборгованості підприємства
Новікова
Вісник Херсонського національного унверситету. Економічні науки 2 (6), 78-82, 2006
52006
Проблеми законодавчого регулювання організації та обліку спільної діяльності в Україні
Н Дутова, Н Новікова
Схід, 2011
42011
Інструменти досудового погашення прострочення дебіторської заборгованості
Новікова
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 65-73, 2005
32005
Формування амортизаційної політики підприємства
НМ Новікова
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка, 75-81, 2015
22015
Методичні підходи до класифікації дебіторської заборгованості підприємства
Новікова
Вісник Львівської державної фінансової академії, 203-211, 2005
22005
Конкурентоспроможність у системі економічного потенціалу підприємства
Н Новікова, Т Зубко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 64–81 …, 2017
12017
Економічне обгрунтування надання знижок покупцям-дебіторам
Новікова
Науковий вісник Херсонського державного університету, 2014
12014
Особливості фінансування процесу формування активів торговельних підприємств України
Н Новікова
Економіка та управління: збірник наукових праць, 151-156, 2012
1*2012
ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
ФФ Бутинець, СФ Голов, ЛО Городянська, ВМ Костюченко, ...
FROM THE BALTIC TO THE BLACK SEA: THE FORMATION OF MODERN ECONOMIC AREA, 139, 2017
2017
Розвиток електронної торгівлі в Україні
Н Новікова, Г Блакита
Сучасні трансформації організаційно-економічного механізму менеджменту та …, 2017
2017
Program of economic development of enterprise
N N
International scientific conference "Economy and society: modern foundation …, 2017
2017
Експортний потенціал суб'єктів підприємницької діяльності України
Н Наталія
IX міжнародна науково-практична конференція "Проблеми та перспективи …, 2017
2017
Product range policy of trade enterprise
N N
international scientific cоnference "Innovative economy processes …, 2017
2017
Система показників оцінки ефективності стратегічних рішень підприємства
ЗТ Новікова Наталія
Економіка, фінанси, право, 12-17, 2017
2017
Конкурентоспроможність підприємства в системі його економічного потенціалу
ЗТ Новікова Наталія
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20