Подписаться
Вадим Олексієнко / Vadim Oleksiyenko (ORCID: 0000-0002-3438874Х)
Вадим Олексієнко / Vadim Oleksiyenko (ORCID: 0000-0002-3438874Х)
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Технологічне обладнання для переробки продукції тваринництва : лабораторний практикум
ВФ Ялпачик, НП Загорко, НО Паляничка, СФ Буденко, КО Самойчук, ...
392017
Машини, обладнання та їх використання при переробці сільськогосподарської продукції
ВФ Ялпачик, ВО Олексієнко, ФЮ Ялпачик, КО Самойчук, ОВ Гвоздєв, ...
Видавничий будинок ММД, 2015
182015
Determination of fat milk dispersion quality in the jet-slot type milk homogenizer
K Samoichuk, O Kovalov, V Oleksiienko, N Palianychka, D Dmytrevskyi, ...
152020
Elaboration of the Research Method for Milk Dispersion in the Jet-Slot Type Homogenizer
K Samoichuk, A Kovalyov, V Oleksiienko, N Palianychka, D Dmytrevskyi, ...
EUREKA: Life Sciences,(5), 51-58, 2020
142020
Протитечійно-струминна гомогенізація молока: монографія
ГВ Дейничеко, КО Самойчук, СВ Кюрчев, ВО Олексієнко, ...
Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017
122017
Раціональне використання відходів виробництва морквяного соку
ОО Червоткіна, ВО Олексієнко, НО Фучаджи
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 4 (12), 216-221, 2012
92012
Розвиток дуальної форми освіти, як дієвого механізму підвищення якості підготовки фахівців
ОП Ломейко, АП Ломейко, КО Самойчук, КО Самойчук, ВО Олексієнко, ...
ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2020
72020
Розробка технологій прискореного дозрівання солоду
ВО Олексієнко, ГІ Харитонова
Техніка, енергетика, транспорт АПК, 73-75, 2015
72015
Машини та обладнання хлібопекарського виробництва : підручник
О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, В. О. Олексієнко
72010
Інноваційні методики викладання технічних дисциплін
СВ Петриченко, ВО Олексієнко
Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному закладі, 145-150, 2017
62017
Investigation of homogenization of milk in a pulsation machine with a vibrating rotor
K Samoichuk, S Kiurchev, V Oleksiienko, N Palyanichka, V Verholantseva
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 6 (11), 16-21, 2016
62016
Внутрішня система забезпечення якості вищої освіти в Таврійському державному агротехнологічному університеті
ОП Ломейко, КО Самойчук, ВО Олексієнко
Тези Міжнародної науково-методичної конференції «Інженерна освіта у сфері …, 2019
52019
Generalization of Factors of Milk Homogenization
K Samoichuk, N Zahorko, V Oleksiienko, S Petrychenko
Modern Development Paths of Agricultural Production, 191-197, 2019
52019
Підвищення ефективності роботи молоткових кормодробарок: дис...канд. техн. наук
ВО Олексієнко
52006
Підвищення ефективності роботи малогабаритних зернових молоткових кормодробарок
ВО Олексієнко
5*2006
Кормодробарка для сімейної ферми
ФЮ Ялпачик, ВО Олексієнко
АПК: наука, техника, практика, 22-23, 1989
51989
Research into usage efficiency of the pulsation machine with a vibrating rotor for milk homogenization
K Samoichuk, S Kiurchev, V Oleksiienko, N Palyanichka, V Verholantseva
Eureka: life sciences, 3-10, 2016
42016
Дослідження процесу гранулювання відходів на роторних пресах з плоскою матрицею
ОО Червоткіна, ВО Олексієнко, НО Фучаджи
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове …, 2015
4*2015
Монтаж, експлуатація і ремонт машин та обладнання переробних підприємств
ВФ Ялпачик, ОП Ломейко, ВГ Циб, ФЮ Ялпачик, КО Самойчук, ...
Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2014
42014
Обґрунтування параметрів робочого органу гранулятора для отримання гранул на основі овочевої сировини
ОО Червоткіна, ВО Олексієнко, НО Фучаджи
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 7 (13), 57-62, 2013
42013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20